trzy praktyczne wskazówki

Przewodnik na temat redukcji odpadów w firmie

2020/07/02

Wiadomo nie od dziś, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Od niedawna wiemy jednak też, że im mniej „wiórów“, tym lepiej, ponieważ unikanie odpadów oszczędza zasoby oraz chroni człowieka i środowisko.

Ale jakie są praktyczne możliwości podejścia do realizacji tego celu? W tym artykule analizujemy 3 praktyczne wskazówki dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i wyjaśniamy, jak pełnomocnik ds. odpadów może pomóc w ich realizacji.

3 praktyczne wskazówki dotyczące redukcji odpadów w Państwa firmie

Gdzie w firmie można zmniejszyć ilość odpadów? Krótko mówiąc: wszędzie. Tutaj poznają Państwo nie tylko możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów, ale także dowiedzą się Państwo, jak wybrać odpowiednie środki do osiągnięcia tego celu i mierzyć postępy.

Jak uniknąć nadmiaru odpadów w poniższych obszarach działania przedsiębiorstwa?

Magazyn

 • Korzystać z palet wielorazowego użytku zamiast palet jednorazowych.
 • Uzgodnić z dostawcą zwrot opakowań. Dostawca w idealnej sytuacji może wykorzystać je ponownie.
 • Od dostawców i producentów żądać produktów bez opakowań zewnętrznych.
 • Niewykorzystane materiały oferować innym firmom.

Stołówka i kuchnia biurowa

 • Małe jednorazowe opakowania zawierające jedną porcję (np. cukier, dżem lub ketchup) wymienić na duże opakowania i zastosować dozowniki do samodzielnej obsługi.
 • Preferować napoje w butelkach zwrotnych.
 • Oddawać resztki jedzenia, zamiast je wyrzucać.

Projektowanie i produkcja wyrobów

Rozwijać produkty, które:

 • zużywają możliwie mało energii podczas produkcji i całego ich cyklu życia.
 • można wytworzyć z materiałów pochodzących z recyklingusurowców odnawialnych.
 • nie wymagają podczas produkcji substancji niebezpiecznych dla środowiska ani nie produkują takich substancji jako produktów ubocznych.
 • są odpowiednie przy małej ilości opakowań chroniących zasoby.
 • można używać możliwie długosą łatwe do naprawy.

można poddać recyklingowi na zakończenie ich cyklu życia i których elementy można łatwo ponownie wykorzystać.

Biuro

 • Uszkodzone urządzenia naprawiać, zanim podejmie się decyzję o ich wymianie.
 • Urządzenia i materiały, które nie są już potrzebne, sprzedawać lub oddawać.
 • Wysłużone meble można przekazać w darze instytucjom społecznym.
 • Zrezygnować z drukowanych materiałów na spotkaniach i prezentacjach, a zamiast tego wykorzystać cyfrowe rozwiązania, takie jak PowerPoint i zmywalne ściany do prezentacji, np. białe tablice.
 • Rejestrować procesy w formie cyfrowej i ogólnie unikać drukowania dokumentów. Mniejsza ilość papieru oznacza również mniej segregatorów i spinaczy.
 • Jeżeli nie można zrezygnować z papieru, używać papieru z recyklingu pochodzącego w 100% z makulatury.
 • Wybierać drukarki i kserokopiarki z tonerami i wkładami kolorowymi do ponownego napełniania.

Zakupy

 • Planować z góry i kupować właściwe ilości.
 • Pytać dostawców o systemy wielokrotnego użytkuopakowania zbiorcze.
 • Środki czyszczące i inne płyny kupować w kanistrach wielokrotnego użytku z możliwością ponownego napełniania.
 • W miarę możliwości wybierać materiały robocze bez substancji niebezpiecznych dla środowiska, takich jak metale ciężkie (chrom, kadm, ołów), rozpuszczalniki czy chlorowane węglowodory.
 • Wybierać produkty ze znakiem ekologicznym.
 • Inwestować w materiały robocze, które można używać kilka razy.
 • Unikać artykułów jednorazowych, takich jak ściereczki do czyszczenia wyświetlaczy lub jednorazowe szczotki do kurzu.

Jakie działania mają sens?

To zestawienie z pewnością jest dla Państwa źródłem wielu pomysłów na redukcję odpadów w firmie. Jednak przed przystąpieniem do ich wdrożenia należy krytycznie przeanalizować każde działanie. Proszę uwzględnić te trzy kryteria przed podjęciem decyzji:

 • Praktyczność: jak dalece da się wdrożyć to działanie? Kto powinien być zaangażowany w jego realizację? Jak da się to włączyć do codziennej pracy?
 • Koszty: jaki wkład finansowy jest związany z wdrożeniem? Czy firma jest gotowa ponieść taką inwestycję?
 • Efekt: czy w ten sposób naprawdę pomożemy środowisku? Czy istnieją możliwe niepożądane efekty uboczne?

Jak można zmierzyć sukces działań?

Jeżeli Państwo i Państwa pracownicy kierują się jasnym celem w dążeniu do unikania wytwarzania nadmiernych odpadów, wówczas rośnie motywacja do długotrwałego działania.

Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów jest najbardziej oczywistym miernikiem, który pozwala zmierzyć sukces Państwa działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów.

Jak jednak można miarodajnie określić, ile odpadów udało się uniknąć? Przykładowo można regularnie ustalać i rejestrować ilość zapełnienia pojemników na odpady. Kolejnym możliwym wskaźnikiem udanej realizacji jest wzrost udziału materiałów nadających się do recyklingu.


Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele korzyści. Jednak przy jego wdrażaniu należy również unikać niektórych rozwiązań, które nie gwarantują zakładanego efektu końcowego.

Przewodnik na temat redukcji odpadów mg$

Zachęcamy do kontaktu!

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.