O nas

Przyszłość to reszta naszego życia.

Zasada odpowiedzialności.

Dla natury, człowieka i środowiska.

Długoterminowo, gruntownie, mocno, efektywnie, zdecydowanie, niezmiennie, przyszłościowo. Wiele przymiotników, które próbują bliżej opisać już określone pojęcie: zrównoważony rozwój. Jednakże pojęcie to pozostaje w pewien sposób statyczne, oszczędne, bez wyrazu.

Wolimy więc mówić o zasadzie odpowiedzialności. Odpowiedzialności, którą bierzemy na siebie z własnej woli i według której żyjemy – dla natury, dla ludzi, dla środowiska. Robimy to metodą małych kroczków, jak i wielkich kroków. Dlatego zwracamy konsekwentnie uwagę na coraz bardziej przyjazne środowisku produkty, nieustannie staramy się ograniczać negatywne wpływy na środowisko wewnętrznych i zewnętrznych procesów, jak i tworzyć lepsze i bardziej ekologiczne standardy dla naszej branży. Każdego dnia na nowo zapewniamy naszym pracownikom pomyślność i dalszy rozwój. Angażujemy się również w to, żeby nasi partnerzy biznesowi oraz dostawcy również dawali z siebie to, co najlepsze; żeby również oni stanowili przykład w dziedzinach pracowników i społeczności, ochrony środowiska i klimatu, uczciwości i konsekwencji. W szerszej perspektywie wyznajemy dziesięć uniwersalnych i uznanych zasad najbardziej znaczącej międzynarodowej sieci gospodarczej działającej na rzecz zrównoważonej globalizacji, „UN Global Compact”. Zobowiązaliśmy się, jako jedno z wielu biorących w tym udział przedsiębiorstw z całego świata, wdrażać prawa człowieka, ochronę środowiska, normy pracy i działania antykorupcyjne do naszych codziennych czynności biznesowych.

Z tego powodu dokładniej przyglądamy się wszystkiemu co robimy, uważniej słuchamy, ostrożniej działamy i zawsze rozważamy potencjalne efekty naszych działań. Opowiadamy się również za programem SCORE – Sustainable Corporate Responsibilty. Już od roku 2011 dokonaliśmy wraz z tym programem wielu ważnych kroków, aby tworzyć wartości i z ich pomocą poprawiać wydajność zrównoważonego rozwoju kaiserkraft w sześciu kategoriach działalności*:

Zakupy

Logistyka

Marketing

Zasoby | Klimat

Pracownicy

Społeczność

W ramach SCORE każdego roku od nowa uświadamiamy sobie tę odpowiedzialność i stawiamy sobie kolejne ambitne cale, regularnie sprawdzamy swoje postępy i rozwijamy nowe wytyczne. Tylko w ten sposób możemy uczynić naszą Ziemię odrobinę lepszą i bardziej zieloną w przyszłości.

Można wyrazić to, przytaczając słowa Marka Twaina: Oczywiście, że interesuje nas przyszłość. W końcu to w niej chcielibyśmy spędzić resztę naszego życia.

*Kategorie działalności wywodzą się z dziesięciu powszechnie uznanych zasad UN Global Compact.

Jaka matka, taka córka.

Więcej o naszych działaniach, liczbach, danych i faktach dowiesz się ze sprawozdania TAKKT* nt. zrównoważonego rozwoju 2019.
Zrównoważony rozwój pha
*{cms.var.company_name} EUROPA jest w 100% spółką-córką TAKKT AG.