E-mobilność

Benzyna i olej napędowy? Dawno i nieprawda! Przyszłość transportu w miejscu pracy to e-mobilność!

E-mobilność – Oto przyszłość transportu zakładowego!Wiele firm już od dawna korzysta z zalet floty pojazdów elektrycznych. E-mobilność to jednak nie tylko kwestia pojazdów firmowych czy ciężarówek. Dzięki e-mobilności przeniosą Państwo w przyszłość również transport wewnątrzzakładowy i mocno rozpędzą swoją logistykę.
Jakie znaczenie ma e-mobilność dla firm?Bezemisyjne silniki elektryczne zastępują silniki spalinowe napędzane benzyną lub olejem napędowym: e-mobilność to po prostu kwestia zrównoważonego rozwoju. W końcu to właśnie transport komercyjny jest jednym z największych źródeł emisji.Dlatego też w perspektywie długoterminowej firmy nie będą w stanie uniknąć rozwiązań z zakresu e-mobilności. Ta zmiana paradygmatu dotyczy całej floty pojazdów i oznacza wprowadzenie wszystkich zalet e-mobilności również na terenie zakładu:  • Logistyka paliwowa zmniejsza się do minimum.

  • Bezemisyjne dostawy/przejazdy stanowią ważny czynnik wizerunkowy.

  • Cele zrównoważonego rozwoju są łatwiejsze do osiągnięcia.

  • Atrakcyjna pozycja firmy jako pracodawcy i na tle konkurencji.

  • Długotrwała samowystarczalna produkcja energii z wykorzystaniem słońca, wiatru i innych odnawialnych źródeł energii.


Jeśli osiągnie się to w wewnątrzzakładowym transporcie pracowników i towarów, z e-mobilności można uczynić centrum koncepcji aż do transportu ostatniej śrubki, co pozwoli odnosić korzyści każdego dnia i z każdego zadania transportowego.
Jak wdrożyć e-mobilność w firmie?Silniki elektryczne mogą nie tylko przenieść klasyczne pojazdy w przyszłość, ale także zoptymalizować urządzenia transportowe i wózki. Rowery firmowe stają się rowerami elektrycznymi i elektrycznymi rowerami towarowymi, hulajnogi stają się hulajnogami elektrycznymi, a ciągniki do przyczep itp. również nie emitują żadnych spalin.W ten sposób nie tylko zmienia się napęd i oszczędza np. niezbędne wyposażenie zbiorników do obsługi substancji niebezpiecznych; poprzez dodanie dobrze znanym pojazdom elektrycznego wsparcia stają się one szybkim środkiem transportu, z którego wszyscy chętnie korzystają. E-mobilność przyczynia się zatem również do poprawy zdrowia i kondycji pracowników.
Na co należy zwrócić uwagę?Konwersja na e-mobilność nie kończy się na zmianie napędu. Równie ważne jest staranne zaplanowanie i wdrożenie własnej infrastruktury ładowania. Należy podjąć kluczowe decyzje związane z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, mocą ładowania oraz liczbą i rozmieszczeniem punktów ładowania na obszarach zewnętrznych, w magazynie, warsztacie i w domach pracowników.Dla tej centralnej inwestycji dostępne są obszerne programy finansowania, z których należy skorzystać. W tym kontekście warto również zastanowić się nad nowymi, samowystarczalnymi źródłami energii dla firmy. Fotowoltaika i e-mobilność idą ze sobą w parze i już w perspektywie średnioterminowej mogą przyczynić się do zmniejszenia ogólnego śladu ekologicznego oraz do optymalizacji bilansu.