+48 800 909 333 (bezpłatnie) bezpłatnie z sieci stacjonarnych

Bezpieczeństwo w fabryce dzięki odgrodzeniu i znakowaniu
Za pomocą przemyślanego odgradzania i znakowania pracodawca przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników we własnym zakładzie. Podstawowe normy prawne dotyczące BHP w zakładzie są określone w rozporządzeniu BHP, ustawie o ochronie pracy oraz rozporządzeniu w sprawie stanowisk pracy. Względem pracodawcy wynika z tego konieczność zastosowania odgrodzeń i oznakowań, aby chronić wszystkich zatrudnionych przed niebezpieczeństwami. Dzięki specjalnym taśmom ostrzegawczym i odgradzającym można w łatwy sposób odgrodzić strefy, które tylko przez pewien czas mają być niedostępne. W kategorii zapory znajdą Państwo wszelkie możliwe materiały pomocnicze, służące do trwałego zabezpieczenia określonych dróg i stref. W celu oznaczania określonych dróg można zastosować specjalną farbę do znakowania, którą za pomocą specjalnych urządzeń nanosi się na podłogę lub inne powierzchnie. W celu optymalnego wdrożenia bezpieczeństwa pracy należałoby opracować plan bezpieczeństwa wewnątrz firmy. Dzięki odgrodzeniom i oznaczeniom można zminimalizować ryzyko podczas wykonywania codziennych czynności w firmie. Jednak nie tylko w tych obszarach pracodawcy powinni dbać o bezpieczeństwo.

Profesjonalne środki indywidualne służące do odgradzania i oznaczania
W fabryce należy odpowiednio oznakować nie tylko drogi. Istnieje wiele innych miejsc, w których należy zwrócić na coś uwagę pracowników, chronić przed zagrożeniem lub sortować materiały. W fabryce często należy zastosować w wielu miejscach ochronę przed uderzeniem, aby zabezpieczyć regały lub maszyny przed zderzeniem z wózkiem widłowym. Z kolei progi przejazdowe chronią pieszych na wjeździe i wyjeździe przed pojazdami dostawczymi. Szlabany zabezpieczają przed wjazdem osób niepożądanych na teren garażu lub zakładu. Do biura są natomiast potrzebne tabliczki służące do oznaczenia pomieszczeń. Pozostałe oznaczenia i naklejki są przydatne do oznaczania różnych materiałów roboczych. Pomosty kablowe uzupełniają naszą ofertę. Są one przydatną pomocą w biurze, mającą na celu ukrycie gąszcza kabli różnych urządzeń elektronicznych. Odgradzanie i oznaczanie to bardzo złożona tematyka i dlatego należy przekazać ją w ręce doświadczonych specjalistów KAISER+KRAFT.

Odgradzanie i znakowanie

Właściwe oznaczenie, ochrona lub blokowanie stref niebezpiecznych, dróg i obszarów pracy jest ważne dla zachowania bezpieczeństwa w obrębie całego przedsiębiorstwa.
Nasze kategorie produktów
Ochrona przed uderzeniem
Wyższy stopień bezpieczeństwa pracy: możliwość oznakowania niebezpiecznych ...
Oznaczenia
Profesjonalne oznaczenia za pomocą naklejek umożliwią bezproblemowy przebieg ...
Pachołki, słupki odgradzające
Pachołki ostrzegają, chronią, są elastyczne. Nasz pachołki i słupki odgradzające ...
Pomosty kablowe
Pomosty kablowe to element powszechny na budowie, terenie koncertu czy na ...
Progi przejazdowe
Progi przejazdowe gwarantują bezpieczeństwo na drogach: redukują prędkość w ...
Słupki odgradzające
Dużą pomocą w kwestii zachowania bezpieczeństwa niewątpliwie są zapory. ...
Taśmy ostrzegawcze i znakujące
Czerwono-białe, czarno-żółte. Mowa nie o frytkach ani klubie Borussia Dortmund, ...
Zapory drogowe, bariery
Szlabany gwarantują zachowanie przejrzystego układu w przestrzeni ...
Znakowania barwne
Farba do znakowania i wózek do znakowania pozwolą na bezproblemowe i wygodne ...
Porównanie produktów