Odgradzanie i znakowanie

Bezpieczne rozgraniczenie: systemy odgradzania pomagają w wyraźnym oznaczaniu stref niebezpiecznych, dróg komunikacyjnych lub określonych obszarów roboczych. Ostrzegają przed potencjalnym zagrożeniem lub uniemożliwiają osobom nieupoważnionym wstęp na określone tereny. Od taśm przez produkty do znakowania obszarów zamkniętych, aż po bariery ochronne – oto nasza oferta dostępna w sklepie internetowym kaiserkraft. Pozwoli ona zapewnić bezpieczeństwo na terenie całego przedsiębiorstwa.

Odgradzanie i znakowanie – wyznaczanie bezpiecznych obszarówUwaga! Stop! Tędy proszę! Mogą Państwo spróbować przekazać wszystkie zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące dla bezproblemowej realizacji procesów pracownikom i odwiedzającym w formie słownej. Mogą Państwo również postawić na moc oddziaływania wizualnych produktów do odgradzania i znakowania, które wysyłają jednoznaczne sygnały, silniejsze od słów.W których obszarach zakładu odgradzanie i znakowanie jest niezastąpione?Zasadniczo we wszystkich. Wszędzie tam, gdzie natykają się na siebie ludzie, maszyny i praca konieczne jest odgradzanie i znakowanie. Za każdym razem, gdy chcą Państwo kierować, prowadzić, zabezpieczać procesy czy informować zaangażowane w nich osoby, robią to Państwo za pośrednictwem środków wizualnych. W rzeczywistości dotyczy to całej kategorii produktów Fabryka:  • Produkty do odgradzania i znakowania decydują w strefach magazynowania i transportu o bezpieczeństwie pieszych, pojazdów transportowych i magazynów.


  • Progi zwalniające, szlabany i farba do znakowania odgranicza dostęp, kieruje ruchem i wskazuje strefy do parkowania obecne na terenie fabryki, całkiem bez słów.


  • Tabliczki na drzwi i znaki informacyjne w budynku gwarantują dobrą orientację osób odwiedzających i pracowników.


  • Nawet w biurze i logistyce naklejki itp. są najłatwiejszym sposobem na bezbłędne znajdowanie i przemieszczanie rzeczy i produktów z punktu A do punktu B.Najważniejsza jest regularne odnawianie produktów do odgradzania i znakowania – przede wszystkim po zakończeniu sezonu zimowego. Służy to efektowi reprezentatywnemu oraz gwarantuje stałą, dobrą widoczność i zrozumienie sygnałów.Jaki rodzaj produktów do odgradzania i znakowania powinienem zastosować?Obojętnie, który obszar zakładowy: podczas odgradzania i znakowania najważniejsze jest, który z czterech czynników (kierować, prowadzić, zabezpieczać, informować) jest pierwszoplanowy. Istnieje również wartość idealna dla ich realizacji: kiedy znaki i informacje sobie wzajemnie zaprzeczają.Oznakowania lub pasujące produkty nieodzowne są w miejscach, gdzie istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa:  • Dzięki pomostom kablowym zlikwidowane zostanie ryzyko potknięcia, ryzyko uszkodzenia urządzeń podczas przejazdu po kablu. Dodatkowo piesi otrzymają informację, że należy poruszać się ostrożnie.


  • Osłony przed uderzeniem odgrywają rolę wszędzie tam, gdzie kolizje mogłyby mieć negatywne skutki dla maszyn, wyposażenia, osób i pojazdów.


  • Nowością na rynku jest elastyczna ochrona przed uderzeniem, która po kolizji powraca do swojego pierwotnego stanu, powodując tym samym stanowcze obniżenie kosztów utrzymania zabezpieczeń w firmie.Dzięki biało-czerwonym produktom do odgradzania i znakowania sygnalizowane są tymczasowe miejsca zagrożeń, produkty w kolorze żółto-czarnym służą do ich stałego odgradzania.Jakie przepisy dotyczą produktów do odgradzania i oznaczania?Bezpieczeństwo dzięki produktom do odgradzania i oznaczania

to kwestia zajmująca wysoką pozycję w kwestii istotnych przepisów. Należą do nich m.in. przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz rozporządzenie dot. stanowisk pracy, kładące nacisk na oznakowanie bezpieczeństwa. Przed zakupem należy zatem zasięgnąć informacji, czego jeszcze brakuje w inwentarzu Państwa firmy.Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić?Od prostego prezentera stołowego aż po inteligentny system ochrony przed uderzeniem – jesteśmy właściwym partnerem w kwestiach produktów do odgradzania i oznaczania. Obok elementów instalowanych na stałe posiadamy również duży wybór taśm ostrzegawczych i odgradzających do zastosowań tymczasowych.


Prosimy o kontakt, dzięki temu bez słów wskażą Państwo najbezpieczniejsze drogi, prowadzące przez Państwa zakład.