Odgradzanie i znakowanie – wyznaczanie bezpiecznych obszarówUwaga! Stop! Tędy proszę! Mogą Państwo spróbować przekazać wszystkie zasady zachowania i bezpieczeństwa obowiązujące dla bezproblemowej realizacji procesów pracownikom i odwiedzającym w formie słownej. Mogą Państwo również postawić na moc oddziaływania wizualnych produktów do odgradzania i znakowania, które wysyłają jednoznaczne sygnały, silniejsze od słów.W których obszarach zakładu odgradzanie i znakowanie jest niezastąpione?Zasadniczo we wszystkich. Wszędzie tam, gdzie natykają się na siebie ludzie, maszyny i praca konieczne jest odgradzanie i znakowanie. Za każdym razem, gdy chcą Państwo kierować, prowadzić, zabezpieczać procesy czy informować zaangażowane w nich osoby, robią to Państwo za pośrednictwem środków wizualnych. W rzeczywistości dotyczy to całej kategorii produktów Fabryka:  • Produkty do odgradzania i znakowania decydują w strefach magazynowania i transportu o bezpieczeństwie pieszych, pojazdów transportowych i magazynów.


  • Progi zwalniające, szlabany i farba do znakowania odgranicza dostęp, kieruje ruchem i wskazuje strefy do parkowania obecne na terenie fabryki, całkiem bez słów.


  • Tabliczki na drzwi i znaki informacyjne w budynku gwarantują dobrą orientację osób odwiedzających i pracowników.


  • Nawet w biurze i logistyce naklejki itp. są najłatwiejszym sposobem na bezbłędne znajdowanie i przemieszczanie rzeczy i produktów z punktu A do punktu B.Najważniejsza jest regularne odnawianie produktów do odgradzania i znakowania – przede wszystkim po zakończeniu sezonu zimowego. Służy to efektowi reprezentatywnemu oraz gwarantuje stałą, dobrą widoczność i zrozumienie sygnałów.Jaki rodzaj produktów do odgradzania i znakowania powinienem zastosować?Obojętnie, który obszar zakładowy: podczas odgradzania i znakowania najważniejsze jest, który z czterech czynników (kierować, prowadzić, zabezpieczać, informować) jest pierwszoplanowy. Istnieje również wartość idealna dla ich realizacji: kiedy znaki i informacje sobie wzajemnie zaprzeczają.Oznakowania lub pasujące produkty nieodzowne są w miejscach, gdzie istnieje ryzyko dla bezpieczeństwa:  • Dzięki pomostom kablowym zlikwidowane zostanie ryzyko potknięcia, ryzyko uszkodzenia urządzeń podczas przejazdu po kablu. Dodatkowo piesi otrzymają informację, że należy poruszać się ostrożnie.


  • Osłony przed uderzeniem odgrywają rolę wszędzie tam, gdzie kolizje mogłyby mieć negatywne skutki dla maszyn, wyposażenia, osób i pojazdów.


  • Nowością na rynku jest elastyczna ochrona przed uderzeniem, która po kolizji powraca do swojego pierwotnego stanu, powodując tym samym stanowcze obniżenie kosztów utrzymania zabezpieczeń w firmie.Dzięki biało-czerwonym produktom do odgradzania i znakowania sygnalizowane są tymczasowe miejsca zagrożeń, produkty w kolorze żółto-czarnym służą do ich stałego odgradzania.Jakie przepisy dotyczą produktów do odgradzania i oznaczania?Bezpieczeństwo dzięki produktom do odgradzania i oznaczania

to kwestia zajmująca wysoką pozycję w kwestii istotnych przepisów. Należą do nich m.in. przepisy dotyczące ruchu drogowego oraz rozporządzenie dot. stanowisk pracy, kładące nacisk na oznakowanie bezpieczeństwa. Przed zakupem należy zatem zasięgnąć informacji, czego jeszcze brakuje w inwentarzu Państwa firmy.Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić?Od prostego prezentera stołowego aż po inteligentny system ochrony przed uderzeniem – jesteśmy właściwym partnerem w kwestiach produktów do odgradzania i oznaczania. Obok elementów instalowanych na stałe posiadamy również duży wybór taśm ostrzegawczych i odgradzających do zastosowań tymczasowych.


Prosimy o kontakt, dzięki temu bez słów wskażą Państwo najbezpieczniejsze drogi, prowadzące przez Państwa zakład.