Obsługa substancji niebezpiecznych

Wyposażenie magazynu, transport oraz poprawna obsługa substancji niebezpiecznych to tematy towarzyszące Państwu na co dzień. W naszej kompleksowej ofercie znajdą Państwo najlepsze produkty i rozwiązania, które pomogą Państwu na ich optymalizację.

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo zaczynają się od obsługi substancji niebezpiecznychWystarczy rzut oka na liczne przepisy, ustawy i normy, by stwierdzić, że bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochrona środowiska zaczynają się od odpowiedniej obsługi substancji niebezpiecznych w przedsiębiorstwie. Dotyczy to nie tylko sektora produkcyjnego. Również inne branże muszą zapewnić taki sposób obsługi, składowania i usuwania łatwopalnych i grożących skażeniem wód substancji, cieczy i odpadów, który będzie nieszkodliwy zarówno dla człowieka, jak i dla przyrody. kaiserkraft przedstawia Państwu przegląd najważniejszych aspektów.Jakie obowiązki w temacie ochrony środowiska w zakładzie wynikają z norm i przepisów?Niezależnie od tego, czy stale obsługują Państwo grożące skażeniem wód i łatwopalne substancje, czy też chcą być Państwo wyposażeni na wypadek awarii: przepisy dotyczące obsługi substancji niebezpiecznych są bardzo jednoznaczne, jeśli chodzi o wymogi w zakresie wyposażenia zakładu.Istotne znaczenie ma przykładowo obowiązujące w Niemczech rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych. Przegląd odpowiednich przepisów znajdą Państwo również w naszym Poradniku dotyczącym zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych.Nawet jeśli wielkość Państwa przedsiębiorstwa lub ilość obsługiwanych substancji niebezpiecznych nie wymaga profesjonalnego zarządzania substancjami niebezpiecznymi, jako pracodawcy są Państwo zobowiązani do podjęcia działań mających na celu ochronę miejsca pracy i środowiska. Mowa tu m.in. o następujących obowiązkach:  • obowiązek oceny zagrożenia;

  • obowiązek oznaczania substancji niebezpiecznych i stosowania oznakowania ostrzegawczego;

  • obowiązek informowania i instruowania pracowników;

  • obowiązek sporządzania protokołów prawidłowego usunięcia itp.


W poszukiwaniach odpowiednich produktów chętnie udzielimy Państwu dalszej niezbędnej pomocy.Jak zachować się w razie sytuacji awaryjnej?Jeśli mimo zachowania ostrożności podczas obsługi substancji niebezpiecznych dojdzie do awarii, niezbędne są szybkie i rozsądne działania, które zapobiegną przedostaniu się substancji niebezpiecznych do wód gruntowych lub do środowiska oraz zagwarantują bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jaka jest zatem najważniejsza zasada? Zawsze trzeba być przygotowanym na wszelkie okoliczności.W obszarze neutralizacji i usuwania wycieków oferujemy w naszym asortymencie wiele produktów, które służą profilaktyce i szybko minimalizują zagrożenie. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się przykładowo z naszą ofertą środków wiążących i produktów chroniących przed skutkami wycieków, spośród których do najbardziej wszechstronnych i praktycznych pomocy w razie awarii należą włókniny wiążące. Dlatego też na temat tej ważnej kategorii produktów przygotowaliśmy dla Państwa również poradnik dotyczący włókniny wiążącej oraz artykuł Włókniny wiążące – pytania i odpowiedzi.Dalsza pomoc ze strony kaiserkraft w temacie ochrony środowiska i obsługi substancji niebezpiecznychTo ważne zagadnienie, jakim jest ochrona środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa, należy do kluczowych kompetencji kaiserkraft. Dzięki lekturze naszych poradników zakupów oraz pytań i odpowiedzi zyskają Państwo wprawdzie rozeznanie w obowiązujących wymogach, jednak w razie dalszych szczegółowych pytań chętnie doradzimy Państwu osobiście.W każdym przedsiębiorstwie na pierwszym planie są bowiem różne substancje i środki ochronne, a ponadto stosunkowo trudno jest zyskać pełne rozeznanie we wszystkich obowiązujących przepisach.Prosimy zatem o kontakt, a doradzimy Państwu w zakresie naszej oferty produktów. Chętnie służymy Państwu naszą pomocą.