Jednorazowa odzież ochronna

Produkty wielokrotnego użytku są zwykle lepsze niż jednorazowe. Chyba że chodzi o ochronę ludzi i materiałów. Wtedy nadchodzi czas na jednorazową odzież ochronną – ponieważ bezpieczeństwo i higiena są zawsze na pierwszym miejscu. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o jednorazowych rękawicach i jednorazowej odzieży ochronnej do pomieszczeń sterylnych i na potrzeby zapewnienia najwyższej higieny.

W kategorii Jednorazowa odzież ochronna oferujemy Państwu produkty następujących marek: 3M.

Twoje filtry
Marka
Rodzaj produktu
Kolor
Istotne
Liczba artykułów: 22

Jednorazowa odzież ochronna: Trzymaj zarazki na dystans!Zarazki mają tę kłopotliwą zdolność, że czują się jak w domu na każdej powierzchni. Zwłaszcza na wszystkim, co człowiek nosi na sobie. Jednorazowe rękawiczki, jednorazowe kombinezony i inna jednorazowa odzież ochronna nie mogą wprawdzie nic na to poradzić, ale dbają o to, by zanieczyszczenie nie było problemem.Do czego służy jednorazowa odzież ochronna?Odzież robocza przyczynia się do bezpieczeństwa pracowników i lepszych wyników pracy. Jednorazowe kombinezony, jednorazowe osłony na buty i jednorazowe rękawice idą o kilka kroków dalej. Osłony, kombinezony, fartuchy lub czepki są zakładane na właściwą odzież, a następnie od razu utylizowane. W ten sposób odzież ochronna do ograniczonego wielokrotnego lub jednorazowego użytku nie pozwala, by doszło do następujących sytuacji: • Zanieczyszczenia krzyżowego w obszarach wymagających zachowania szczególnej higieny

 • Bezpośredniego kontaktu substancji problematycznych z ludźmi

 • Zanieczyszczenia odzieży

 • Zanieczyszczenia produktów lub powierzchni


W zależności od materiału i klasy odzież jednorazowa chroni nie tylko przed zarazkami, lecz także przed niebezpiecznymi gazami i cieczami lub codziennymi zabrudzeniami, takimi jak rozpryski farby, pył i plamy.Jakie rodzaje jednorazowej odzieży ochronnej wybrać?Odzież jednorazową dzieli się na różne typy w zależności od klasy ochrony materiału. Decydujące znaczenie ma tu dyrektywa EWG 89/686 i różne normy dla poszczególnych klas. Wybór typu opiera się na ocenie ryzyka dla danego obszaru roboczego i wynikających z niej przepisach prawnych. Jednorazowa odzież ochronna może łączyć w sobie kilka typów: • Typ 1 – odzież gazoszczelna – dla kombinezonów chroniących przed substancjami chemicznymi, z trzema podklasami określającymi sposób dostarczania powietrza do oddychania

 • Typ 2 – odzież niegazoszczelna – ochrona przed cieczami, rozpryskami i pyłem

 • Typ 3 – odzież wodoszczelna – odzież chroniąca przed chemikaliami w postaci cieczy

 • Typ 4 – odzież nieprzepuszczająca rozpylonej cieczy – chroniąca przed kontaktem z rozpyloną cieczą

 • Typ 5 – odzież pyłoszczelna – niezawodna ochrona przed pyłem niebezpiecznym dla zdrowia, na przykład podczas prac rozbiórkowych

 • Typ 6 – ograniczona odporność na rozpryski – możliwość używania na przykład jako kombinezon roboczy do prac malarskich


W przypadku stanowisk pracy ESD jednorazowa odzież ochronna musi być dodatkowo antystatyczna zgodnie z normą EN 1149. Niektóre środowiska pracy wymagają ochrony przed skażeniem cząstkami promieniotwórczymi zgodnie z normą EN 1073-2:2002 lub ochrony przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126.Gdzie trzeba nosić odzież jednorazową?Ustawodawca przewidział wiele obszarów zastosowania jednorazowej odzieży ochronnej, w których zwykłe spodnie robocze lub koszulki robocze nie są wystarczające. Należą do nich między innymi: • Usuwanie azbestu

 • Produkcja cementu

 • Praca w pomieszczeniu sterylnym

 • Stanowiska pracy w branży farmaceutycznej

 • Produkcja i przetwarzanie żywności

 • Opieka medyczna

 • Prace kryminalistyczne


Produkty jednorazowego użytku stosuje się również podczas czyszczenia przemysłowego lub w działalności rzemieślniczej, nawet jeśli w tych sytuacjach przepisy nie są tak rygorystyczne.Chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji na temat naszych produktów do ochrony i bezpieczeństwa pracy. Zachęcamy do kontaktu z nami.