Stanowisko pracy ESD

Napięcie i wrażliwe elementy elektroniczne zupełnie nie idą ze sobą w parze. Na stanowisku pracy ESD wszystko kręci się wokół kontrolowanego wyrównywania napięcia, a tym samym wokół idealnego wyposażenia dla profesjonalistów.

Tworzenie stanowisk pracy ESD – napięcie zawsze pod kontroląNapięcia elektryczne pochodzą nie tylko z gniazdka elektrycznego, lecz powstają także podczas różnych czynności, kiedy to ludzie, maszyny i powierzchnie wchodzą w interakcje. Zazwyczaj nie stanowi to problemu. Jeśli jednak dotyczy stanowiska pracy ESD, sprawa wygląda inaczej. Poniżej wyjaśniamy, co jest niezbędne, aby doskonale wyposażyć swoje stanowisko pracy ESD.
Czym wyróżnia się stanowisko pracy ESD?W wyposażeniu stanowiska pracy w warsztacie, przemyśle i administracji liczy się przede wszystkim ergonomia, stabilność i funkcjonalność. Z kolei podczas produkcji, instalacji i transportu elementów elektronicznych głównym zadaniem jest ochrona wrażliwych technologii przed wyładowaniami elektrostatycznymi (Electrostatic Discharge, ESD).Nawet najmniejsze niepożądane wyrównanie napięcia między powierzchniami o różnym stopniu naładowania może uszkodzić lub nawet zniszczyć wrażliwą technologię. Może to powodować wysokie koszty w postaci opóźnionych awarii, reklamacji i kosztów napraw. Dlatego też obsługa takich elementów powinna mieć miejsce wyłącznie w strefach zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (Electrostatic Protected Areas, EPA), w których znajduje się specjalne wyposażenie ESD zapewniające całkowite uziemienie podczas wszystkich operacji.Stanowisko pracy ESD nie tylko pomaga w zapewnieniu jakości. W przypadku niektórych produktów i branż jest to wymóg prawny – przepisy regulują przy tym cały szereg produktów, od odzieży roboczej aż po wyposażenie dodatkowe.
Jak wyposażyć stanowiska pracy ESD?Norma DIN EN 61340-5-1 dotycząca ochrony elementów elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi jest najważniejszym przewodnikiem przy tworzeniu stanowiska pracy ESD. Wymieniono w niej również najważniejsze źródła tych zjawisk – ludzie, powierzchnie robocze i wyposażenie pomieszczeń – które można neutralizować za pomocą odpowiedniego sprzętu.  • Podczas chodzenia, pracy, a nawet siedzenia, ludzie naładowują się elektrostatycznie w wyniku tarcia. Odzież robocza ESD jest zatem obowiązkowa w strefach EPA. Podczas każdej czynności należy także nosić obuwie robocze z przewodzącymi podeszwami oraz wyposażenie dodatkowe ESD, takie jak opaska uziemiająca.

  • Podstawą każdego stanowiska pracy ESD są wykładziny podłogowe ESD. Dbają one o to, by napięcie rozładowywane ze wszystkich innych elementów było rzeczywiście przenoszone na podłogę. Brak takich mat oznacza, że dosłownie gra się z ładunkami w ping-ponga.

  • Do różnorodnych prac nadają się wyłącznie krzesła i stoły ESD, a do przechowywania produktów, narzędzi i materiałów stosuje się systemy regałów ESD i skrzynki magazynowe ESD.

  • Kiedy dany element opuszcza strefę EPA, sytuacja może być krytyczna. Urządzenia i wózki transportowe ESD ze specjalnymi oponami minimalizują jednak ryzyko wyładowań. Możliwe jest także wyposażenie istniejących urządzeń w kółka i rolki ESD.Na co jeszcze należy zwrócić uwagę w przypadku stanowiska pracy ESD?  1. Niezależnie od tego, czy wyposażenie spełnia wymagania ESD, najważniejszym czynnikiem zapewniającym ochronę elementów konstrukcyjnych jest zachowanie pracowników w strefach EPA. Obowiązkowe są zatem regularne szkolenia.

  2. W przeciwieństwie do pomieszczeń sterylnych, stanowiska pracy ESD nie muszą być oddzielone od innych obszarów roboczych. Należy jednak dopilnować, aby oznaczenia strefy ESD były dla wszystkich czytelne i aby nikt nie wchodził do niej bez zastosowania środków ochronnych. Jeśli brakuje odpowiedniej przestrzeni, rozwiązaniem mogą być systemy zabudowy.

  3. Wyposażenie ESD musi podlegać regularnym kontrolom. Z upływem czasu produkty te zużywają się, co zmniejsza ich zdolność do rozpraszania ładunków. Terminowa wymiana pozwala uniknąć wysokich kosztów i marnowania elementów.


Więcej informacji na temat tworzenia stref EPA można znaleźć w naszym poradniku ESD: ochrona przed katastrofalnymi w skutkach wyładowaniami.W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanowisk pracy ESD zachęcamy do kontaktu z nami!