Rusztowania ruchome

Wysokiej jakości, sprawdzone i antypoślizgowe systemy rusztowań ruchomych stanowią profesjonalną podstawę bezpiecznej pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków. W naszej ofercie znajdą Państwo bogaty wybór modeli o różnej wysokości roboczej, które gwarantują wygodne i bezpieczne wspinanie się na wysokości.

W kategorii Rusztowania ruchome oferujemy Państwu produkty następujących marek: Altrex, HYMER, KRAUSE, Layher, MUNK, ZARGES.

Twoje filtry
Marka
Rodzaj produktu
Zrównoważony rozwój
Istotne
Liczba artykułów: 59

Dla wszystkich, którzy chcą wysoko sięgać.Rusztowania ruchome to profesjonalne wyposażenie malarzy i monterów. I trudno się temu dziwić, skoro prawie żadna inna konstrukcja do wspinaczki nie jest aż tak elastyczna: rusztowania ruchome o konstrukcji modułowej często są również składane, dlatego też można je bardzo szybko i łatwo montować i demontować. Łatwo je również transportować. Nawet już zmontowane rusztowania ruchome szybko przesuwa się z jednego miejsca pracy na drugie. Sami się Państwo przekonajcie: jeśli konieczne jest wykonywanie długotrwałych prac na dużych wysokościach, to właśnie rusztowania ruchome są odpowiednim – a dzięki zgodności z normą DIN EN 4422 – także bezpiecznym rozwiązaniem.Rusztowania ruchome spełniające normy bezpieczeństwa.Norma DIN EN 1004 reguluje stosowanie dopuszczonych materiałów do produkcji ruchomych podestów roboczych, a także wymogi bezpieczeństwa odnośnie do poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Ponadto norma ta zawiera wymóg dotyczący szczegółowej instrukcji zapewniającej bezpieczną pracę na rusztowaniach ruchomych. Istnieje przy tym wiele rzeczy, których Państwo i Państwa pracownicy powinni przestrzegać. • Należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania dostarczonej przez danego producenta rusztowań oraz stosować się do zawartych w niej poleceń.

 • Zgodnie z normą DIN EN 1004 maksymalna dopuszczalna wysokość rusztowań ruchomych wynosi 8 m w przypadku stosowania na zewnątrz (mogą występować obciążenia wiatrem) oraz 12 m w zamkniętych pomieszczeniach. Wysokość rusztowań ruchomych nigdy nie może jednak przekraczać wysokości przewidzianej w dołączonej instrukcji montażu.

 • Rusztowania ruchome mogą być montowane, demontowane i przebudowywane wyłącznie pod nadzorem specjalisty przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Specjalistą jest w tym wypadku osoba, która posiada wymaganą wiedzę fachową na temat ruchomych podestów roboczych. Wśród wymogów znajduje się także wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe lub wykonywana obecnie odpowiednia działalność zawodowa.

 • Dopuszczalne są wyłącznie oryginalne elementy konstrukcyjne pochodzące od producenta.

 • Podłoże dla rusztowań ruchomych musi być równe i nośne.

 • Jeśli wokół rusztowania jeżdżą samochody, należy pomyśleć o zabezpieczeniu przed najechaniem.

 • Po zmontowaniu, a przed użyciem, każde rusztowanie ruchome musi być poddane kontroli przez uprawnioną do tego osobę. Wynik kontroli musi być udokumentowany. Dzięki takiej kontroli mogą się Państwo upewnić, że rusztowanie ruchome jest zabezpieczone przed przypadkowym przesuwaniem się oraz że jest ustawione prostopadle do podłoża.

 • Dopóki na rusztowaniach ruchomych znajdują się ludzie lub sprzęty, nie wolno ich przesuwać. Ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia się rusztowania, powinno się je przesuwać wyłącznie po równiej powierzchni.

 • Wchodzenie na rusztowania i schodzenie z nich dozwolone jest wyłącznie w przewidzianych do tego miejscach. Nie wolno wchodzić z rusztowań ruchomych na inne konstrukcje do wspinania się ani na budynki.

 • Wysokości, do której sięga rusztowanie, nie wolno zwiększać poprzez użycie drabin, skrzynek lub innych przedmiotów.

 • Klapy pomostowe należy zamykać niezwłocznie po przejściu przez nie.

 • Na rusztowaniu ruchomym nie wolno stosować żadnych wciągników.


Ponadto nawet jeśli udostępniono już Państwu zmontowane rusztowania ruchome, przed ich zastosowaniem mają Państwo obowiązek sprawdzić je pod kątem ewentualnych wad i usterek i wszystko udokumentować.Jakie rusztowanie ruchome wybrać?U nas dostaną Państwo rusztowania składane, jak również profesjonalne rusztowania ruchome oraz bezpieczne rusztowania ruchome do prac na dużych wysokościach. Aby znaleźć odpowiednie rusztowanie ruchome, wystarczy zastosować w naszej kategorii filtr zgodnie z wymaganą wysokością roboczą lub szerokością i długością platformy.