O nas

Ochrona środowiska i utylizacja odpadów

Europejskie rozporządzenie dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów REACH

Szanowny kliencie,

Ochrona środowiska stanowi ważny element polityki naszego przedsiębiorstwa i naszej codziennej pracy.

Natychmiast po opublikowaniu przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) pierwszej listy kandydatów przeprowadziliśmy obszerną ankietę wśród całego łańcucha naszych dostawców. W tym celu poprosiliśmy naszych poddostawców o potwierdzenie, że nasze produkty nie zawierają substancji wzbudzających bardzo duże obawy (SVHC) z pierwszej listy kandydatów. Szybko zareagowaliśmy również na uzupełnienia listy kandydatów. Będziemy również śledzić przyszłe zmiany.

Możecie być Państwo pewni, iż również w przyszłości będziemy dokładać wszelkich starań, aby zapewnić na dłuższą metę nieograniczone bezpieczeństwo produktu przy przestrzeganiu wszystkich postanowień dotyczących ochrony środowiska.


W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Spełniamy wymagania dyrektywy europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE (waste electrical and electronic equipment)

Europejska Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment) reguluje kwestie zapobiegania, redukcji i utylizacji zwiększającej się ilości złomu elektrycznego pochodzącego z nieużywanych już urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WEEE zobowiązuje wszystkie podmioty wprowadzające te towary do obrotu do odbioru i ekologicznej utylizacji tych właśnie urządzeń.

W związku z tym przeprowadziliśmy konieczny proces rejestracji i włączyliśmy się do licencjonowanego systemu utylizacji.


W ten sposób w pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów Dyrektywy Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE.