Ochrona przeciwpożarowa

O ile chcielibyśmy, aby nigdy jej Państwo nie potrzebowali, ważne jest dla nas, abyście ją posiadali: wszystko dla ochrony przeciwpożarowej. W przypadku pożaru, nie warto zostawiać niczego przypadkowi i właściwie przechowywać środki ochrony przeciwpożarowej.

Twoje filtry
  Rodzaj produktu
  Wysokość [mm]
  640
  640
  800
  800
  -
  Szerokość [mm]
  300
  300
  340
  340
  -
  Głębokość [mm]
  Grupa pożarów
  Materiał
  Rodzaj tabliczki
  Właściwości
  Cena brutto
  Cena netto
  Istotne
  Liczba artykułów: 19

  Czy chcą Państwo ugasić ogień zanim powstanie pożar?  Jest pożar. Co robimy? W najgorszym przypadku wszyscy biegają a Państwo chcą ugasić pożar, ale nie mają pojęcia gdzie znajdują się najbliższe środki ochrony przeciwpożarowej. W idealnym przypadku na gaśnicy i kocu gaśniczym znajdują się znaki ochrony przeciwpożarowej, a Państwa koleżanki i koledzy podążają za znakiem wyjścia awaryjnego i bezpiecznie opuszczą budynek. W idealnym przypadku wiedzą Państwo również, co się pali i jak najlepiej to ugasić. Wynika to z faktu, że zalecane środki ochrony przeciwpożarowej różnią się w zależności od właściwości palącego się materiału. Aby wiedzieć, jakie środków gaśnicze są potrzebne w Państwa przedsiębiorstwie, istotna jest znajomość klas pożarowych.  Ile jest klas pożarowych?  Ochrona przeciwpożarowa jest podzielona na pięć klas pożarowych: klasa pożarowa A do D oraz klasa pożarowa F.  Klasa pożarowa A:


  Gaszenie odbywa się głównie przy użyciu wody, piany, żelu i proszku ABC. Te środki gaśnicze nadają się szczególnie do gaszenia pożarów z materiałów stałych, takich jak papier, drewno i węgiel, ale także z niektórych tekstyliów i tworzyw sztucznych, które się żarzą. Ponadto, małe urządzenia gaśnicze jak tłumice lub koce przeciwpożarowe wchodzą w zakres tejże klasy ochrony przeciwpożarowej. Koce gaśnicze nadają się szczególnie do gaszenia małych, początkowych pożarów, np. świec stołowych i pożarów kuchennych (płonący tłuszcz i olej).  Klasa pożarowa B:


  Proszek ABC, proszek BC, pianka i dwutlenek węgla są środkami gaśniczymi przeciwko pożarom płynów lub substancji, które pod wpływem ciepła stają się płynne: na przykład benzyna, farba, smoła, wosk i tworzywa sztuczne takie jak tworzywa termoplastyczne.  Klasa pożarowa C:


  Proszek ABC i BC mogą pomóc także podczas spalania gazów – takich jak wodór, gaz ziemny, butan, propan, metan. Gaszenie dwutlenkiem węgla jest możliwe tylko wówczas, gdy gaśnica posiada odpowiednią dyszę gazową.


  Uwaga: przed rozpoczęciem gaszenia płonącego gazu należy upewnić się, że zostało przerwane zasilanie gazem. W przeciwnym razie może powstać mieszanka gazu i powietrza, która może doprowadzić do eksplozji.  Klasa pożarowa D:


  Podczas spalania metali potrzebne są specjalne środki gaśnicze. Nigdy nie należy próbować gasić płonących metali wodą. Najlepszym środkiem gaśniczym jest tzw. proszek D lub proszek do płonących metali. Jeżeli nie mają go Państwo pod ręką, pomocne mogą okazać się piasek, sól drogowa lub wióry żeliwne.  Klasa pożarowa F:


  Woda nie może również zostać użyta do gaszenia pożarów z udziałem olejów i smarów. Do tego celu służą dodatkowe środki gaśnicze klasy F, składające się z pewnego rodzaju piany.  Uwaga dodatkowa: klasa pożarowa E (dla pożarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia) została zniesiona, ponieważ pożary tego typu można ugasić powszechnie dostępna gaśnica.  Proszek czy piana?  Proszek ABC umożliwia gaszenie pożarów z kategorii pierwszych trzech klas pożarowych. Z tego powodu ten środek gaśniczy jest również często przechowywany w gospodarstwach domowych. Posiada on dużą moc gaśniczą i szybko działa.


  Wada: proszek ABC nie trafia wyłącznie w źródło ognia, lecz wpływają na otoczenie. Wiąże się to z ryzykiem szkód następczych, które mogą być większe niż szkody spowodowane samym pożarem.


  Piana gaśnicza nadaje się natomiast do klas pożarowych A i B i może być stosowana docelowo dla zagaszenia źródła pożaru. Piana ma mniejszy wpływ na środowisko naturalne, jednak moc gaśnicza piany jest mniejsza w stosunku do mocy gaśniczej proszku.  Ochrona przeciwpożarowa – prawdopodobnie najważniejszy element zabezpieczenia Państwa firmy  Zdarzenie pożarowe może zagrozić istnieniu Państwa firmy. Przerwy w produkcji i szkody majątkowe to jedno, rysy na wizerunku marki, nieufność inwestorów i pracowników to drugie. Zagrożeniu temu można przeciwdziałać za pomocą zaawansowanej strategii ochrony przeciwpożarowej. Czy wiedzą Państwo, co jest częścią takiej strategii? Zgadza się. Przechowywanie środków ochrony przeciwpożarowej: gaśnice i koce gaśnicze mogą być przechowywane w stalowych szafkach natynkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, w pojemnikach na gaśnicę, które są również używane w samochodach ciężarowych i dostawczych, oraz w wiatach z nakładaną popielnicą. Są one produkowane specjalnie do tego celu i dlatego są również oznaczone odpowiednimi kolorami sygnałowymi.  Ponadto niezbędna jest możliwość wyraźnej orientacji dzięki znakom ochrony przeciwpożarowej. W zakładce znaki ochrony przeciwpożarowej dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo je przymocować, a w przewodniku po zakupach dot. odległości rozpoznania prezentujemy Państwu odległości, które należy zachować do najbliższych stanowisk pracy.  Podpowiedzi: Im częściej odświeżają Państwo swoją wiedzę i im lepiej znają wskazówki bezpieczeństwa na środkach ochrony przeciwpożarowej, tym szybciej mogą Państwo prawidłowo reagować w nagłych wypadkach. Należy również przestrzegać prawnie uregulowanego cyklu konserwacji. Mają Państwo pytania? Prosimy o kontakt.