Belki zaciskowe

Ładunek jest mniejszy niż powierzchnia ładunkowa samochodu ciężarowego? To żaden problem, ponieważ dzięki belkom zaciskowym i drążkom blokującym można ją łatwo zmniejszyć. Dzięki temu podczas transportu wszystko pozostaje bezpiecznie na swoim miejscu!

Belki zaciskowe i drążki blokujące – dopasowana do potrzeb bezpieczna powierzchnia ładunkowaW odniesieniu do zabezpieczania ładunku obowiązuje jedna prosta zasada: im bardziej zapełniona powierzchnia ładunkowa, tym lepiej. Podczas transportu palety i kartony mogą wówczas ściśle do siebie przylegać, zabezpieczając się wzajemnie przed upadkiem lub przesunięciem. Jeśli jednak ilość transportowanych towarów jest mniejsza niż powierzchnia, zasada ta nie ma racji bytu. Chyba, że zdecydują się Państwo na belki zaciskowe i drążki blokujące.Co daje zastosowanie belek zaciskowych i drążków blokujących?Belki zaciskowe i drążki blokujące są czymś w rodzaju elastycznych elementów ściennych, które w razie potrzeby zmniejszają powierzchnię ładunkową samochodu ciężarowego. Pozwala to na zabezpieczenie ładunków poprzez umieszczenie ich ściśle do siebie przylegających na ograniczonej przestrzeni, a także zmniejsza potrzebę stosowania bardziej złożonych systemów zabezpieczających. Jako elementy do zabezpieczania ładunków, drążki i belki mogą być ustawiane w zależności od potrzeb ciaśniej lub szerzej i mogą dzielić powierzchnię ładunkową w osi wzdłużnej lub poprzecznej, a nawet poziomej.Który system będzie odpowiednim wyborem?Zainstalowane na stałe systemy dla drążków blokujących mają tę zaletę, że zabezpieczenie ładunku trwa zaledwie kilka sekund i można go wykonać praktycznie z milimetrową precyzją. Ten rodzaj zabezpieczenia ładunku jest w stanie wytrzymać duże obciążenia, a także zapewnia optymalne rozłożenie drążków w obrębie powierzchni ładunkowej.Belki zaciskowe są elastyczne i mogą być montowane na różnych wysokościach i w różnych pozycjach. Z uwagi na mniejszą nośność nadają się one szczególnie do samochodów dostawczych z zabudową skrzyniową, w której wielkość ładunku lub jego masa jest mniejsza.Materiał drążków i belek ma jednak istotne znaczenie nie tylko ze względu na nośność; jego wybór zależy od rodzaju transportowanego towaru. Przykładowo drążki blokujące i belki zaciskowe do transportu żywności – również tej chłodzonej – muszą być w całości wykonane ze stali szlachetnej.Podobnie jak w przypadku innych aspektów zabezpieczania ładunku, również w odniesieniu do belek i drążków do zabezpieczania ładunku to wytyczna VDI 2700 ma decydujące znaczenie, jeśli chodzi o rodzaj i konstrukcję odpowiedniego produktu. Kodeks drogowy określa z kolei podstawy ruchu drogowego i zgodnie z nim również w tym przypadku to kierowca ponosi w pierwszej kolejności odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie ładunku belkami zaciskowymi i drążkami blokującymi. Przed wyjazdem niezbędna jest zatem kontrola!