Znaki ostrzegawcze

Dzięki znakom ostrzegawczym można zwrócić uwagę pracowników na możliwe zagrożenia w określonych obszarach. Co jest istotne: czarna czcionka na żółtym tle, które to zestawienie obowiązuje na całym świecie. W ten sposób można optymalnie zabezpieczyć swoją firmę i zapobiec wypadkom przy pracy.

Twoje filtry
Rodzaj produktu
Materiał
Rodzaj tabliczki
Istotne
Liczba artykułów: 40

Znaki ostrzegawcze: rozpoznanie zagrożenia, bezpieczne działanieNawet najbardziej doświadczeni pracownicy nie mogą znać wszystkich źródeł zagrożenia na terenie firmy. Nawet niedoświadczeni odwiedzający powinni wiedzieć, czego mogą się spodziewać w danym zakładzie. Informacji tych dostarczają znaki ostrzegawcze, które wyraźnie wskazują na zagrożenie i motywują do bezpiecznego działania.Jakie są przepisy dotyczące znaków ostrzegawczych?Znaki ostrzegawcze, jako podkategoria znaków bezpieczeństwa, zostały ostatnio poddane przeglądowi i ujednolicone. W szczególności zaktualizowano symbolikę i kolorystykę, zrozumiałą w kontekście ogólnym i międzynarodowym. Zgodnie z normą PN-EN ISO 7010 znaki ostrzegawcze muszą być trójkątne, z czarnym napisem na tle w kolorze żółtym sygnałowym (RAL 1003).Podczas mocowania istotne jest, aby przestrzegać niezbędnych odległości widzenia dla różnych (rozmiarów) znaków.Na jakie zagrożenia zwracają uwagę znaki ostrzegawcze?Te żółte trójkąty mają na celu ostrzeganie ludzi o mogących wystąpić na danym obszarze zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa. Oznacza to, że same znaki nie przekazują wyraźnych zakazów lub instrukcji działania, ale motywują do określonego zachowania.Dotyczy to na przykład sezonowych zagrożeń w postaci zsuwających się z dachu mas śniegu lub nieobliczalnych byków na pastwisku. Częściej spotykane są znaki ostrzegawcze dotyczące związanego z obsługą maszyn niebezpieczeństwa zgniecenia, obecności wysokiego napięcia lub promieniowania optycznego.Z czym należy łączyć znaki ostrzegawcze?Oznakowanie bezpieczeństwa w firmie musi spełniać wyraźny wymóg: nie może być żadnych wątpliwości co do tego, co należy, a czego nie należy robić w danym obszarze. Dlatego też znaki ostrzegawcze są często łączone z odpowiednimi znakami nakazu lub zakazu.Przy znakach ostrzegawczych dotyczących spadających lub wiszących ładunków sensowne będzie wykorzystanie znaku nakazującego stosowanie ochrony głowy. W bardzo niebezpiecznych strefach wymagane są odpowiednie zakazy wchodzenia na dany obszar. Należy jednak upewnić się, że każdy znak przekazuje bezwzględnie konkretną instrukcję działania i dlatego jest niezbędny. Zbyteczne lub sprzeczne znaki umniejszają bowiem siłę wyrazu i sprawiają, że pierwotnie oczywiste ostrzeżenie jest nieskuteczne lub błędnie rozumiane.