Regały na substancje niebezpieczne, stacje napełniania

Farby, rozpuszczalniki itp. muszą być w zasięgu ręki? W warsztacie i firmie najlepiej sprawdzą się w tym wykonane z tworzywa lub stali regały na substancje niebezpieczne, które są zgodne z przepisami i pozwalają na poziome lub pionowe przechowywanie i opróżnianie beczek i wanien wychwytowych. Dzięki kozłom do beczek, regałom na substancje niebezpieczne, regałom na beczki i stacjom napełniania od znanych producentów można bez przeszkód i w nowoczesny sposób przechowywać substancje niebezpieczne – bezpiecznie, wydajnie i ekonomicznie! Więcej precyzyjnych informacji i wyjaśnień można znaleźć w artykule poniżej.

W kategorii Regały na substancje niebezpieczne, stacje napełniania oferujemy Państwu produkty następujących marek: eurokraft pro, LaCont, CEMO, eurokraft basic, PRESSOL.

Twoje filtry
Marka
Rodzaj produktu
Zrównoważony rozwój
Istotne
Liczba artykułów: 33

Regały na substancje niebezpieczne, regały na beczki i stacje napełniania: ustawodawca też to lubi!Substancje niebezpieczne w miejscu pracy są stałym tematem dyskusji. Z jednej strony są one potrzebne w przemyśle i rzemiośle, z drugiej strony każdego należy przed nimi chronić. Aby zaoszczędzić sobie zbędnych rozmyślań, warto postawić na regały na substancje niebezpieczne, regały na beczki i stacje napełniania.Co charakteryzuje regały na substancje niebezpieczne i stacje napełniania?Regały na substancje niebezpieczne są wymagane w przypadku przechowywania substancji niebezpiecznych w pobliżu stanowisk pracy, a także pobierania takich substancji z beczek, IBC lub małych zbiorników. Stacje napełniania, które są konstrukcjami specjalnymi, pozwalają podjąć podczas pobierania mediów dodatkowe środki ostrożności: dzięki wannom wychwytowym umożliwiają prewencyjne zarządzanie wyciekami, a dzięki kozłom do opróżniania oferują optymalne ustawienie dużych zbiorników na potrzeby ich opróżniania z wykorzystaniem kranów lub zaworów.Regały na substancje niebezpieczne czy pojemnik na substancje niebezpieczne: w jakich sytuacjach zastosować dany wariant?Pomimo wszystkich skomplikowanych przepisów hierarchia w dziedzinie przechowywania substancji niebezpiecznych jest jasna:  1. Magazyn substancji niebezpiecznych służy do przechowywania wszystkich zapasów niebezpiecznych mediów w firmie.

  2. Pojemnik na substancje niebezpieczne służy do przechowywania dużych zbiorników w umiarkowanych ilościach.

  3. Regał na substancje niebezpieczne służy do przechowywania ilości aktualnie wymaganych w firmie.


W przypadku wszystkich trzech wariantów obowiązują wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa sprzętu magazynowego, oznakowania i zachowania pracowników. Kluczową rolę odgrywa tu zakaz przechowywania w jednym miejscu niektórych substancji i związany z tym wymóg dotyczący materiału, z jakiego wykonane są regały na substancje niebezpieczne. Regały te są ponadto dopuszczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.Na co zwrócić uwagę podczas obsługi regałów na substancje niebezpieczne?Najważniejszym aspektem bezpieczeństwa jest minimalizacja zagrożeń podczas pobierania lub przelewania mediów na stacji napełniania. Wszystkich pracowników należy przeszkolić w zakresie obsługi zbiorników i substancji, muszą oni podjąć środki zapewniające bezpieczeństwo pracy i stosować produkty do neutralizacji i usuwania wycieków. Informacje na ten temat zawierają między innymi przepisy TRGS 510. Ogólnie rzecz ujmując:  • Regały na substancje niebezpieczne w postaci cieczy muszą być wyposażone w urządzenia wychwytowe lub wanny wychwytowe.

  • Stalowe wanny wychwytowe są obowiązkowe pod regałami na substancje niebezpieczne, gdzie przechowuje się substancje łatwopalne i grożące skażeniem wód.

  • Wanny wychwytowe z PE służą do przechowywania agresywnych substancji niebezpiecznych.

  • Pojemność wanny wychwytowej musi odpowiadać pojemności największego przechowywanego zbiornika.

  • Regały na substancje niebezpieczne muszą być ustawione w taki sposób, aby wykluczyć jakiekolwiek dodatkowe zagrożenia dla pracowników. Chodzi nie tylko lokalizację, lecz także o zakotwiczenie regałów w sposób zabezpieczający je przed przewróceniem.

  • Do przechowywania niebezpiecznych mediów na regałach na substancje niebezpieczne i małe zbiorniki, na paletach na beczki i kozłach do beczek zastosowanie mają maksymalne limity ilościowe.


Liczne przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych i ich obsługi w firmie mogą nieco zaciemniać obraz. W naszych informacjach dotyczących zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych prezentujemy przegląd tego, co najważniejsze. Chętnie pomożemy także w wyborze regałów i produktów do przechowywania substancji niebezpiecznych. Zachęcamy zatem do kontaktu z nami.