Neutralizacja i usuwanie wycieków

Tu kleks, tam kałuża – komu to przeszkadza?! W przypadku cieczy niebezpiecznych – wszystkim! Środkiem zaradczym jest kompleksowy system neutralizacji i usuwania wycieków. Wszystko, co niezbędne do bezpiecznego zarządzania wyciekami w przedsiębiorstwie i przemyśle można zamówić tutaj online – łatwo i szybko.
Poradnik zakupowy w kategorii Neutralizacja i usuwanie wycieków

Neutralizacja i usuwanie wycieków: gdy chodzi o coś więcej niż tylko o zwykłe plamyW każdej pracy coś może pójść nie tak. W przypadku pracy w przemyśle, coś niebezpiecznego może pójść nie tak. W kwestii neutralizacji i usuwania wycieków substancji niebezpiecznych przepisy nie pozostawiają miejsca na żadne kompromisy. Również Państwo powinni być bezkompromisowi. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu do usuwania wycieków oleju, substancji łatwopalnych lub cieczy grożących skażeniem wód można zmniejszyć zagrożenie dla środowiska, pracowników i przedsiębiorstwa.
Czym jest wyciek?Wyciek jest technicznym terminem określającym nieszczelność – tj. nieszczelne miejsce, przez które ciecze, gazy lub ciała stałe mogą wydostać się ze swojego właściwego zbiornika lub systemu. W środowisku przemysłowym termin wyciek nie odnosi się do wody ani innych nieszkodliwych substancji, lecz do substancji stanowiących zagrożenie. Takie wycieki należy natychmiast opanować i zaabsorbować za pomocą odpowiednich środków do neutralizacji i usuwania wycieków, tak aby niebezpieczne substancje nie mogły np. wsiąknąć w ziemię, zapalić się lub być wdychane.
Co obejmuje neutralizacja i usuwanie wycieków?Zasadniczo zarządzanie wyciekami jest dziedziną obsługi substancji niebezpiecznych i obejmuje wszystkie działania i produkty, których celem jest unikanie lub ograniczanie skutków wycieku substancji niebezpiecznych.Do najczęściej wyciekających substancji należą płynne substancje niebezpieczne, takie jak benzyna, oleje, rozpuszczalniki lub inne roztwory chemiczne. Do wycieków dochodzi na przykład podczas przelewania lub rozlewania tych cieczy do beczek lub zbiorników albo w wyniku zmęczenia materiału. Dlatego przy tego typu pracach i urządzeniach roboczych należy zawsze stosować produkty do neutralizacji i usuwania wycieków. Należą do nich:


Jakie przepisy mają zastosowanie do neutralizacji i usuwania wycieków?Prawidłowe postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i procedury obowiązujące w sytuacji awaryjnej są regulowane na wiele sposobów. Wydźwięk wszystkich tych regulacji jest podobny:  • Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie obsługi substancji niebezpiecznych oraz neutralizacji i usuwania wycieków

  • Regularna ocena ryzyka, w tym przegląd i aktualizacja wszystkich środków ochronnych, planów awaryjnych i instrukcji obsługi

  • Zapobieganie wyciekom podczas każdorazowej obsługi substancji niebezpiecznych, nawet jeśli przemieszczane są tylko niewielkie ilości

  • Prawidłowe przechowywanie wszystkich substancji w wyposażeniu do przechowywania substancji niebezpiecznych


Nie należy lekceważyć zawartych w tych przepisach detali. Dlatego zebraliśmy dla Państwa dodatkowe informacje. Zachęcamy na przykład do lektury naszych często zadawanych pytań dotyczących włókniny wiążącej, artykułu na temat przechowywania cieczy grożących skażeniem wód lub wskazówek dotyczących prawidłowego i bezpiecznego napełniania przy pomocy pomp ręcznych. Wszystkie pozostałe kwestie odnoszące się do naszego asortymentu do neutralizacji i usuwania wycieków chętnie wyjaśnimy osobiście. Zachęcamy do kontaktu z nami.