Bariery uszczelniające

Czy beczki i pojemniki są naprawdę szczelne? Gdy tylko pojawi się to pytanie, to znak, że nadszedł czas na zakup barier zabezpieczających. Bariery te lub elastyczne korki uszczelniające stanowią skuteczne zabezpieczenie przed zagrożeniami w przypadku wycieków i chronią przed poważnymi katastrofami. Warto więc działać profilaktycznie, korzystając w tym celu z produktów zapobiegających wyciekom.

W kategorii Bariery uszczelniające oferujemy Państwu produkty następujących marek: eurokraft basic, Justrite, PIG.

Twoje filtry
Marka
Rodzaj produktu
Cecha
Istotne
Liczba artykułów: 20

Bariery zabezpieczające: ochrona przed zagrożeniami w dosłownym tego słowa znaczeniuSam wyciek nie jest jeszcze katastrofą. W przeciwieństwie do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się cieczy. Dzięki barierom zabezpieczającym do obsługi substancji niebezpiecznych można dosłownie powstrzymać to zagrożenie i powstrzymać katastrofę, zanim wyciek dotrze do odpływów, zbiorników wodnych lub szeroko pojętego środowiska.Czym są bariery zabezpieczające?Bariery zabezpieczające to m.in. maty uszczelniające, zapory, samoprzylepne łaty, korki uszczelniające i osłony, które można stosować zarówno prewencyjnie podczas obsługi substancji niebezpiecznych, jak i podczas awaryjnego usuwania wycieków i ich neutralizacji. Dzięki tym pomocnikom wykonanym ze specjalnego poliuretanu lub z nośników tkaninowych z powłoką z poliuretanu możliwe jest:  • Odgradzanie wycieków cieczy wokół beczek lub pojemników

  • Zapobieganie spływowi do wpustów lub studzienek kanalizacyjnych

  • Optymalizacja skuteczności środków wchłaniających, takich jak granulaty wiążące w sytuacjach awaryjnych

  • Tymczasowe i niezawodne uszczelnianie otworów i uszkodzeń w pojemnikach na substancje niebezpieczne

  • W razie potrzeby zablokowanie odpływów i rur


Podstawowym celem barier zabezpieczających jest zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wycieków i przedostawaniu się chemikaliów, zanieczyszczonej wody lub oleju do wód gruntowych. To sprawia, że bariery zabezpieczające są ważnym narzędziem zapewniającym zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony wód.Jakie są różnice między barierami zabezpieczającymi?Oprócz tego, że mają one różną formę, np. elastycznych zapór, mat uszczelniających itp. bariery te dostępne są także jako produkty jednorazowego użytku w sytuacjach awaryjnych lub jako warianty wielokrotnego użytku:  • Produkty jednorazowe są tańsze i stanowią część zestawów awaryjnych do usuwania wycieków. Są one również lepszą opcją, jeśli doszło do wycieku bardzo niebezpiecznych cieczy – w tej sytuacji niezbędna jest bowiem natychmiastowa i ostrożna utylizacja wszystkich produktów pomocniczych.

  • Wersje do wielokrotnego użytku są ekonomicznym wyborem dla firm obsługujących duże ilości substancji niebezpiecznych. Te bariery i maty uszczelniające są zalecane zarówno w sytuacjach awaryjnych, jak i jako środek zapobiegawczy. Gdy tylko pogorszy się przyczepność samoprzylepnego spodu lub materiał ulegnie uszkodzeniu, produkty te trzeba od razu wymienić.

  • Oferujemy również zapory odgradzające do umieszczenia na stałe, które można zainstalować wokół miejsc składowania beczek.


Bariery zabezpieczające są odporne na wiele chemikaliów, olejów i cieczy na bazie wody. Odporność tą należy jednak ustalić indywidualnie w ramach oceny ryzyka przeprowadzanej w oparciu o stosowane w danej firmie substancje.Na co należy zwrócić uwagę w przypadku barier zabezpieczających?Zapewniając blokadę w razie wycieku, bariery zabezpieczające dają czas na reakcję, ale nie rozwiązują problemu. Należy zatem zadbać również o dostępność włóknin wiążących i granulatów wiążących, a także węży wchłaniających. Ponadto np. zapory mogą w sytuacji awaryjnej zatrzymać ciecz tylko do pewnego poziomu – większe możliwości mają tutaj wanny awaryjne.W razie jakichkolwiek pytań najbezpieczniej skierować je do nas. Zachęcamy do kontaktu z nami.