Składowanie substancji niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne są stosowane w zakładach przemysłowych wielu segmentów gospodarki. Jest to powód, aby przedstawić Państwu międzysektorową ofertę doskonałych produktów związanych z magazynowaniem substancji niebezpiecznych, spełniających prawne wymogi oraz łączących bezpieczeństwo z praktycznością i łatwością użytkowania.

Składowanie substancji niebezpiecznych wewnątrz i na zewnątrz budynkówOstrożności nigdy za wiele. Zwłaszcza w przypadku substancji, które w razie problemów podczas ich składowania mogą spowodować bardzo poważne szkody. Dzięki naszym produktom do składowania substancji niebezpiecznych są Państwo zawsze bezpieczni. Niezależnie od tego, czy chodzi o butle z gazem lub chemikalia, małe beczki, beczki lub zbiorniki – mamy dla Państwa odpowiednie rozwiązania do składowania.Kiedy podczas składowania należy zachować szczególną ostrożnośćWedług ustawodawcy substancje są niebezpieczne, gdy wykazują co najmniej jedną z następujących właściwości: są łatwopalne, utleniające, trujące, drażniące lub żrące, wybuchowe i/lub niebezpieczne dla środowiska. Takie substancje lub mieszaniny stanowią w przypadku ich wycieku poważne zagrożenie dla pracowników i środowiska. Dlatego też do składowania substancji niebezpiecznych potrzebują Państwo pojemników i zabezpieczeń, które przewidziane są konkretnie dla danej substancji niebezpiecznej: specjalnych produktów do składowania substancji niebezpiecznych lub systemów wychwytowych, szaf na substancje niebezpieczne, kontenerów na substancje niebezpieczne itp. W sklepie internetowym kaiserkraft szybko znajdą Państwo odpowiednie rozwiązanie.Jak rozpoznać, który produkt jest odpowiedni do danej substancji niebezpiecznejNajlepiej za pomocą symbolu substancji niebezpiecznej, który znajduje się nie tylko na opakowaniu danej substancji, lecz również na naszych produktach do składowania substancji niebezpiecznych. W ten sposób od razu wiadomo, co do czego pasuje. O ateście naszych produktów informuje natomiast przedstawiony certyfikat jakości. Wiele odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania znajdą Państwo w naszym poradniku zakupowym „Informacje dotyczące zgodnego z przepisami składowania substancji niebezpiecznych''.Które produkty odgrywają główną rolę w związku ze składowaniem substancji niebezpiecznychSkładowanie substancji niebezpiecznych nie jest możliwe bez wanien wychwytowych. Są one wymagane wszędzie tam, gdzie składowane są pojemniki z cieczami palnymi lub cieczami grożącymi skażeniem wód gruntowych. Zapobiegają one wydostaniu się wyciekającej zawartości na podłoże i przenikaniu do wód gruntowych. W tym względzie należy rozróżnić dwa materiały:


  • Stal: nadająca się do cieczy palnych i cieczy grożących skażeniem wód gruntowych

  • Tworzywo: do cieczy agresywnych i cieczy grożących skażeniem wód gruntowych


Nasze pojemniki, regały na substancje niebezpieczne i kontenery są już wyposażone w odpowiednie wanny wychwytowe. Wanny te dostępne są u nas również oddzielnie – w różnych wariantach i rozmiarach.Pozostaje jeszcze pytanie, gdzie składować substancje niebezpieczne. Wiele przedsiębiorstw decyduje się przechowywać substancje niebezpieczne w bezpiecznej odległości na obszarach zewnętrznych. Wybierając takie rozwiązanie, w kaiserkraft znajdą Państwo pojemniki na substancje niebezpieczne i kontenery w najróżniejszych rozmiarach: pojemniki na beczki i małe beczki mieszczące niewielkie i średnie ilości, kontenery regałowe na substancje niebezpieczne z wieloma półkami do dużych ilości oraz szafy i kontenery na butle gazowe w różnych rozmiarach. Kontenery z izolacją termiczną są idealne do całorocznego składowania substancji niebezpiecznych podatnych na działanie temperatur. Pompy i wyposażenie dodatkowe do obsługi beczek ułatwią obchodzenie się z niebezpiecznymi cieczami.Do obszarów wewnętrznych oferujemy bezpieczne pojemniki i regały na substancje niebezpieczne do indywidualnej rozbudowy z ocynkowanej blachy stalowej. Proponujemy również rozważenie oferty naszych szaf na substancje niebezpieczne.Gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych wątpliwościNajlepiej u nas. Nasi eksperci ds. składowania substancji niebezpiecznych pomogą Państwu w wyborze odpowiednich rozwiązań. Natomiast jeśli w naszym sklepie nie ma produktów, które w pełni odpowiadałyby Państwa wymaganiom, chętnie podejmiemy się realizacji indywidualnych rozwiązań według Państwa potrzeb.