Wstecz

O firmie

Adres:

KAISER+KRAFT Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Telefon +48 22 623 03 42 do 45

Telefax +48 22 623 02 99

E-Mail: kaiserkraft@kaiserkraft.pl

Zarząd Spółki:

Hans Peter Helminger, Tomasz Kuźminski

Siedziba:

Warszawa

KRS Nr 0000061777 Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 200.000 zł

NIP 522-010-22-77; REGON 011063779

NIP-UE: PL 5220102277

Nr rejestrowy BDO: 19111

Wskazówki prawne / Prawa autorskie

Informacje przedstawione na stronie internetowej podlegają stałej kontroli i są aktualizowane przez KAISER+KRAFT Sp. z o. o.. Mimo naszych starań dane mogą w międzyczasie ulec zmianie. Nie ponosimy odpowiedzialności ani gwarancji za prawidłowość, kompletność i aktualność danych. Dotyczy to również innych stron internetowych, do których odsyłają linki. Firma KAISER+KRAFT Sp. z o. o. nie odpowiada za treść tych stron internetowych, do których dotrą Państwo w wyniku takich połaczeń. Poza tym KAISER+KRAFT Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień przekazywanych informacji. Treść i struktura strony internetowej firmy KAISER+KRAFT Sp. z o. o. podlegają prawu do ochrony praw autorskich. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, dokonywanie zmian, przekazywanie osobom trzecim lub przetwarzanie wszelkich elementów struktury, w szczególności tekstów, części tekstów, zdjęć, materiałów graficznych, programów i elementów design wymagają uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy KAISER+KRAFT Sp. z o. o..

Komisja Europejska uruchomiła platformę internetowego rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami a konsumentami. Platforma ta dostępna jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Zastrzegamy sobie tym samym wybór odnośnie skorzystania z tej procedury rozstrzygania sporów w procesie rozpatrywania reklamacji konsumenta.