Szafy ekologiczne i szafy na chemikalia

Czy pracują Państwo z agresywnymi chemikaliami i substancjami toksycznymi, takimi jak zasady, lakiery lub ciecze grożące skażeniem wód? Takie substancje niebezpieczne można bezpiecznie i zgodnie z przepisami przechowywać w szafach na chemikalia i szafach ekologicznych. Do każdego rodzaju wymogów istnieje odpowiedni typ szafy. W kaiserkraft z pewnością znajdą Państwo odpowiednie wyposażenie do zarządzania substancjami niebezpiecznymi!

W kategorii Szafy ekologiczne i szafy na chemikalia oferujemy Państwu produkty następujących marek: asecos, eurokraft pro, eurokraft basic.

Twoje filtry
Marka
Rodzaj produktu
Zrównoważony rozwój
Istotne
Liczba artykułów: 68

Szafy na chemikalia: w pełni bezpieczne składowanieNie potrzeba licznych przepisów ani ustaw, by wiedzieć, że niebezpieczne chemikalia w zakładzie wymagają wyjątkowo uważnego i bezpiecznego składowania. Dotyczy to w szczególności przechowywania w pomieszczeniach roboczych niebezpiecznych substancji drażniących, grożących skażeniem wód gruntowych lub trujących, do których pracownicy muszą mieć bezpośredni dostęp. W takim przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem, które zapewni również pełną zgodność z przepisami, są oferowane przez kaiserkraft szafy na chemikalia.Składowanie substancji niebezpiecznych: jakie przepisy obowiązują w przypadku szaf na chemikalia?Do zarządzania substancjami niebezpiecznymi w zakładzie zastosowanie mają przede wszystkim następujące, obowiązujące na szczeblu europejskim zbiory przepisów, które regulują wszystkie nadrzędne wymogi w zakresie szaf na chemikalia i szaf ekologicznych oraz w zakresie sposobu obsługi substancji niebezpiecznych:


 • Rozporządzenie BHP

 • Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

 • Ustawa o ochronie pracy

 • Ustawa o gospodarce wodnej


W poniższych poradnikach można znaleźć przegląd sposobów właściwego składowania chemikaliów:
Wydźwięk tych przepisów jest jednak zawsze taki sam: z punktu widzenia wyboru materiału i wyposażenia szafy ekologiczne i szafy na chemikalia muszą koniecznie odpowiadać zagrożeniu, jakie może stwarzać składowana substancja, oraz w określony sposób regulować dostęp do takich substancji.Jakim wyposażeniem dysponują wysokiej jakości szafy na chemikalia?W kaiserkraft znajdą Państwo różne szafy do składowania chemikaliów i cieczy:


 • Szafy na chemikalia do składowania substancji grożących skażeniem wód gruntowych lub trujących, z odpowiednimi półkami i przyłączeniami do wentylacji

 • Szafy ekologiczne na ciecze w małych beczkach, do składowania w pomieszczeniach roboczych

 • Szafy i magazyny na butle z płynnym gazem, a także szafy na butle z gazem pod ciśnieniem G 90, do specjalnych wymogów w zakresie składowania również w przypadku cieczy w zbiornikach, pojemnikach i beczkach

 • Specjalne szafy ekologiczne EUROKRAFT do składowania na zewnątrz, dostępne obecnie tylko u nas


To, czy szafa na chemikalia lub szafa ekologiczna nadaje się do składowania określonych substancji, można stwierdzić na podstawie piktogramów GHS, norm DIN i pieczęci kontrolnych umieszczonych na stronach produktów. Ponadto zawsze zalecamy, aby przed zakupem dokładne zapoznać się z przepisami – również dotyczącymi dopuszczenia określonego typu szafy do stosowania w danym kraju.Bezpieczeństwo szaf na chemikalia i szaf ekologicznych zależy nie tylko od ich odporności na określone substancje, lecz także od specjalnych elementów wyposażenia, do których należą:


 • Regulowane półki na różne zbiorniki oraz bezpieczne pojemniki i pojemniki transportowe

 • Półki lub półki wannowe zabezpieczone przed wysuwaniem i przechylaniem

 • Bezpieczne zamki, zamknięcia drzwi częściowo z samoczynnym zamykaniem w przypadku pożaru, częściowo z możliwością zintegrowania w systemach zamknięć

 • Przydatne blokady drzwi do bezpiecznego ustawiania i wyjmowania pojemników

 • Podłogowe wanny wychwytowe o różnej pojemności

 • Otwory wentylacyjne dla optymalnej wentylacji


Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi z kaiserkraftJako pracodawca są Państwo zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa w firmie podczas całego cyklu użytkowania substancji niebezpiecznej – od zakupu do utylizacji. kaiserkraft wspiera Państwa kompleksową ofertą produktów i usług. Począwszy od odpowiednich wanien wychwytowych, poprzez wyposażenie we właściwe szafy na chemikalia, aż po praktyczne przyłącza wentylacyjne. Aby pomóc Państwu sprostać bardzo rygorystycznym wymogom w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach, przygotowaliśmy poradnik zakupowy dotyczący planowania wyposażenia laboratorium. Zachęcamy również do kontaktu z nami, a chętnie doradzimy Państwu w kwestii naszego asortymentu szaf na chemikalia i szaf ekologicznych.