Stoły kulowe

Teraz wystarczy położyć transportowany ładunek na kulowym stole tocznym. Tu mogą Państwo sprawdzić towar, nakleić na niego etykiety lub przekierować dalej. Wszystko to procesy robocze, które z kulowym stołem tocznym można będzie zrealizować szybciej i łatwiej.

W kategorii Stoły kulowe oferujemy Państwu produkty następujących marek: Gura, Schulz Stanztechnik.

Istotne
Liczba artykułów: 21

Stoły kulowe – optymalna technika transportu dla jeszcze większej elastycznościW przypadku kartonów, elementów konstrukcyjnych lub towarów wysyłkowych, które należy przemieścić w magazynie lub na hali produkcyjnej z punktu A do punktu B, istotę szybkiego i płynnego transportu stanowią przemyślane systemy przesyłowe. Zwłaszcza takie, które nie wymagają nakładu sił. Jeśli przenośniki rolkowe i inne zostaną uzupełnione elastycznymi stołami kulowymi z oferty kaiserkraft, instalacja taka funkcjonuje praktycznie w każdym kierunku. Pokażemy Państwu, jak przy użyciu tych sprytnych kul udoskonalić procesy zakładowe.Gdzie warto wykorzystać stoły kulowe?Stół kulowy jest elementem dodatkowym do przenośników rolkowych, przenośników taśmowych i innych produktów z naszej oferty rozwiązań z zakresu techniki transportu. Jego zadanie jest proste i sprytne: zamiast przemieszczać transportowany towar tylko w jednym kierunku, pracownicy mogą przesuwać go poziomo po pojedynczo rozmieszczonych kulach w każdym kierunku. Jest to korzystne zwłaszcza wówczas, gdy chodzi nie tylko o pokonanie danego dystansu, lecz również o obróbkę towarów:  • Stoły kulowe ułatwiają etykietowanie ciężkich paczek do wysyłki lub magazynowania.

  • Pracownik może ustawić ciężkie elementy konstrukcyjne w optymalny sposób przed kolejnym etapem obróbki – przykładowo przed wciągnięciem na maszynę.

  • Stół kulowy jest idealnym elementem umieszczanym na rozwidleniach i skrzyżowaniach w wielowymiarowym systemie transportu.

  • Jako indywidualne stanowisko pracy stół kulowy ułatwia montaż.


Inwestycja w stół kulowy jest opłacalna również wtedy, gdy kwestia transportu ma w firmie znaczenie drugorzędne, a w centrum uwagi znajduje się montaż i obróbka towarów. Stoły kulowe stanowią bowiem nieodzowny element zoptymalizowanej organizacji procesów:  • Skracają czas montażu i obróbki.

  • Zapewniają optymalne dopasowanie stanowiska pracy do pracownika – nie odwrotnie.

  • Zintegrowane z systemem złożonym m.in. z przenośników rolkowych skracają czas transportu, minimalizując jednocześnie wymogi przestrzenne dla systemu transportu – wykorzystanie kątów i narożników nie stanowi już problemu.


Jakie wymogi muszą spełniać towary transportowane na stołach kulowych?Ponieważ stoły kulowe, podobnie jak nasze przenośniki rolkowe i roleczkowe, funkcjonują w oparciu o współdziałanie mechaniki i fizyki, towary te muszą spełniać określone wymogi, aby mogły się poruszać po stole kulowym z możliwie najmniejszym tarciem.Najważniejszy wymóg dotyczy spodu transportowanego towaru. Musi on być czysty, suchy, twardy i stabilny. Tylko przy spełnieniu tych warunków możliwe jest optymalne wykorzystanie obciążenia punktowego pojedynczych rolek i przełożenia go na ruch.Jeśli dany towar nie spełnia tych warunków, w kaiserkraft oferujemy pojemniki do ustawiania w stos lub otwarte pojemniki magazynowe, które sprostają temu zadaniu.Jak zintegrować stoły kulowe z dotychczasową logistyką transportu?kaiserkraft oferuje stoły kulowe w systemie modułowym, tak aby możliwe było indywidualne ustalenie niezbędnej ilości miejsca oraz ustawienia systemu transportu. Zasadniczo oferujemy wersje stanowiące uzupełnienie lekkich przenośników rolkowych i przenośników roleczkowych, a także wersje do transportu cięższych towarów w zestawieniu z przenośnikami rolkowymi.Podobnie jak w przypadku przenośników decydującym kryterium wyboru jest ciężar i wymiary transportowanych towarów. Waga najcięższego towaru jest istotna z punktu widzenia potrzebnej nośności pojedynczych kul. Czynnik ten oblicza się w następujący sposób:Waga najcięższego transportowanego towaru : 3 = niezbędna nośność pojedynczej rolki kulowejW przypadku wymiarów punktem wyjścia powinien być najmniejszy transportowany towar. Innymi słowy: w każdej pozycji spód takiego towaru musi dotykać jednocześnie co najmniej trzech rzędów kul, jeśli obciążenie punktowe ma się przekładać na płynny ruch.Ponieważ oba te czynniki są ze sobą ściśle powiązane, na każdej stronie produktu ułatwiamy Państwu wybór. Wystarczy kliknąć na określony rozstaw (tj. rozstaw kul), aby nasz algorytm automatycznie zaproponował optymalnie dopasowany ciężar. Istnieje możliwość samodzielnej nastawy. Jeśli jednak dana kombinacja nie jest możliwa, algorytm powróci do optymalnego ustawienia.Ponadto w kaiserkraft zawsze możliwe jest zamówienie pojedynczych rolek kulowych w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dopasowania stołu do specjalnych wymogów w zakresie powierzchni itp. Rozwiązanie to może być jeszcze bardziej elastyczne, jeśli zamówią Państwo u nas wersje specjalne i segmenty rolek kulowych odbiegające od normy w zakresie wymiarów. Zachęcamy do kontaktu z nami.