Znaki nakazu i zakazu

Bez znaków nakazu i zakazu codzienna praca byłaby bardziej niebezpieczna nie tylko dla pracowników, ale także dla wyposażenia. Dlatego też oferujemy Państwu okrągłe znaki bezpieczeństwa. Uzupełniają one odpowiednie wyposażenie zakładu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi miejsc pracy.

Twoje filtry
  Rodzaj produktu
  Materiał
  Rodzaj tabliczki
  Właściwości
  Cena brutto
  Cena netto
  Istotne
  Liczba artykułów: 72

  Co trzeba, a czego nie wolno robić – znaki nakazu i zakazu  Jakie zagrożenia czają się w poszczególnych obszarach w firmie? Aby dla każdego było to oczywiste – nawet w nieznanym środowisku – stosuje się znaki nakazu i znaki zakazu. Zapewniają one oznakowanie niebezpiecznych obszarów i zagrożeń dla bezpieczeństwa, a tym samym zapobiegają wypadkom, do których może szybko dojść z powodu niewiedzy lub nieostrożności. Nic więc dziwnego, że znaki bezpieczeństwa określone są w przepisach ASR A1.3 – Znaki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – i zgodnie z europejską normą PN-EN ISO 7010.  Dlaczego ostrzega się za pomocą znaków nakazu i znaków zakazu?  Ponieważ każdy zna ten język znaków. Zarówno w Niemczech, Hiszpanii, jak i we Francji. Te jednoznaczne znaki mówią własnym językiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm mających oddziały na całym świecie. Oprócz znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych i ratunkowych niezbędne są zatem również znaki ostrzegawcze, jak również znaki nakazu i zakazu.


  Podczas zawieszania tego rodzaju znaków istotną rolę odgrywa odległość do stanowiska pracy lub odległość widzenia. Niektóre znaki nakazu i ostrzeżenia muszą być umieszczane w ściśle określonych odstępach, tak aby przekazywana na nich informacja była natychmiast rozpoznawana z każdego stanowiska.  Jaka jest różnica między znakami nakazu i zakazu?  Znaki nakazu pokazują, jak chronić się w niebezpiecznej sytuacji, natomiast znaki zakazu zakazują określonych działań.  Przykłady znaków nakazu: konieczność noszenia hełmu, butów antystatycznych, ochrony oczu, konieczność używania sygnału akustycznego, konieczność używania poręczy  Przykłady znaków zakazu: zakaz parkowania i składowania, zakaz wchodzenia dla osób nieupoważnionych, zakaz przesuwania, palenie zabronione  Znaki nakazu są niebiesko-białe, natomiast znaki zakazu można rozpoznać po kolorze czerwono-sygnałowym. Oba rodzaje znaków są okrągłe.  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących znaków bezpieczeństwa prosimy o kontakt z nami.