Znaki nakazu i zakazu

Bez znaków nakazu i zakazu codzienna praca byłaby bardziej niebezpieczna nie tylko dla pracowników, ale także dla wyposażenia. Dlatego też oferujemy Państwu okrągłe znaki bezpieczeństwa. Uzupełniają one odpowiednie wyposażenie zakładu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi miejsc pracy.

W kategorii Znaki nakazu i zakazu oferujemy Państwu produkty następujących marek: eurokraft pro.

Marka
Rodzaj produktu
Zrównoważony rozwój
Istotne
Liczba artykułów: 74

Co trzeba, a czego nie wolno robić – znaki nakazu i zakazuJakie zagrożenia czają się w poszczególnych obszarach w firmie? Aby dla każdego było to oczywiste – nawet w nieznanym środowisku – stosuje się znaki nakazu i znaki zakazu. Zapewniają one oznakowanie niebezpiecznych obszarów i zagrożeń dla bezpieczeństwa, a tym samym zapobiegają wypadkom, do których może szybko dojść z powodu niewiedzy lub nieostrożności. Nic więc dziwnego, że znaki bezpieczeństwa określone są w przepisach ASR A1.3 – Znaki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – i zgodnie z europejską normą PN-EN ISO 7010.Dlaczego ostrzega się za pomocą znaków nakazu i znaków zakazu?Ponieważ każdy zna ten język znaków. Zarówno w Niemczech, Hiszpanii, jak i we Francji. Te jednoznaczne znaki mówią własnym językiem. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm mających oddziały na całym świecie. Oprócz znaków ochrony przeciwpożarowej i znaków ewakuacyjnych i ratunkowych niezbędne są zatem również znaki ostrzegawcze, jak również znaki nakazu i zakazu.


Podczas zawieszania tego rodzaju znaków istotną rolę odgrywa odległość do stanowiska pracy lub odległość widzenia. Niektóre znaki nakazu i ostrzeżenia muszą być umieszczane w ściśle określonych odstępach, tak aby przekazywana na nich informacja była natychmiast rozpoznawana z każdego stanowiska.Jaka jest różnica między znakami nakazu i zakazu?Znaki nakazu pokazują, jak chronić się w niebezpiecznej sytuacji, natomiast znaki zakazu zakazują określonych działań.Przykłady znaków nakazu: konieczność noszenia hełmu, butów antystatycznych, ochrony oczu, konieczność używania sygnału akustycznego, konieczność używania poręczyPrzykłady znaków zakazu: zakaz parkowania i składowania, zakaz wchodzenia dla osób nieupoważnionych, zakaz przesuwania, palenie zabronioneZnaki nakazu są niebiesko-białe, natomiast znaki zakazu można rozpoznać po kolorze czerwono-sygnałowym. Oba rodzaje znaków są okrągłe.W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących znaków bezpieczeństwa prosimy o kontakt z nami.