Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2:

Pomieszczenia socjalne i poczekalnie

W czasach koronawirusa należy koniecznie unikać skupisk ludzi. Jak jednak zorganizować pomieszczenia w firmie, które służą konkretnie do tego celu? Zarówno pomieszczenia socjalne, jak i poczekalnie są po to, aby ludzie mogli w nich przebywać razem przez dłuższy czas.


Poniżej znajdują się aktualne wytyczne i praktyczne środki, których należy przestrzegać, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia w pomieszczeniach socjalnych i poczekalniach.

Jakie są oficjalne wymagania dotyczące pomieszczeń socjalnych?

Ważne jest, aby w firmach, zwłaszcza tych odwiedzanych przez klientów, przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie higieny oraz wdrażać skuteczne środki ochronne dla pracowników i gości.


Specyfikacje dotyczące ochrony pracowników i gości w pomieszczeniach socjalnych i poczekalniach firm opierają się na następujących założeniach dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa:

Wirusy są przenoszone głównie przez dłonie

 • Wszystkie powierzchnie, które są regularnie dotykane, muszą być czyszczone tak często, jak to możliwe (np. klamki drzwi, krzesła, klamki okienne lub stoły)
 • Drzwi powinny być stale otwarte za pomocą odbojnika podłogowego, co pozwala unikać konieczności ich dotykania

Im większe skupisko ludzi, tym większe ryzyko infekcji

 • Należy określić maksymalną liczbę osób, które mogą przebywać w pomieszczeniu socjalnym lub poczekalni
 • Pomieszczenie socjalne: należy zaplanować przerwy w różnym czasie, tak aby jednocześnie przebywało w takim pomieszczeniu jak najmniej pracowników
 • Poczekalnia: należy ustalać terminy spotkań w taki sposób, aby czasy oczekiwania nie pokrywały się ze sobą, a umówione osoby przychodziiły dokładnie na umówioną godzinę

Im większa odległość między ludźmi, tym mniejsze ryzyko zakażenia

 • Należy zmniejszyć liczbę miejsc siedzących w taki sposób, aby można było zachować minimalną odległość 1,5 metra
 • Miejsca siedzące można dodatkowo fizycznie oddzielić za pomocą systemu ścianek działowych


Podane informacje mają charakter orientacyjny, a szczegółowe wytyczne dostępne są w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 wskazówki dotyczące wdrażania zaleceń odnoszących się do pomieszczeń socjalnych i poczekalni

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2: Pomieszczenia socjalne i poczekalnie wt$

Informowanie o maksymalnej liczbie osób


Ludzie, siedząc lub stojąc, powinni być w stanie zachować między sobą odległość co najmniej 1,5 metra. Należy zwrócić uwagę na maksymalną liczbę osób za pomocą odpowiednich oznakowań i w razie potrzeby zastosować również oznaczenia podłoża.

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2: Pomieszczenia socjalne i poczekalnie wt$

Pamiętanie o wszystkich dotykanych powierzchniach


Częsta dezynfekcja wszystkich powierzchni jest szczególnie ważna w miejscach, w których przewijają się różne osoby. Na przykład ekspres do kawy należy dezynfekować zarówno przed każdym użyciem, jak i po skorzystaniu z niego.

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2: Pomieszczenia socjalne i poczekalnie wt$

Korzystanie ze świeżego powietrza


W pomieszczeniach zamkniętych wietrzenie jest niezbędne. Jeśli nie ma w nich okien, o czyste powietrze należy zadbać za pomocą oczyszczaczy powietrza. W przypadku ładnej pogody alternatywnym rozwiązaniem jest spędzanie przerwy lub przeniesienie poczekalni na zewnątrz.

Checklista dla pomieszczeń socjalnych i poczekalni

Przygotowanie do użytkowania

 • Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni, w tym powierzchni dotykowych
 • Określenie maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać w danym pomieszczeniu
 • Zwrócenie uwagi na maksymalną liczbę osób za pomocą odpowiednich znaków i oznaczeń podłoża
 • Pomieszczenie socjalne: planowanie przerw w różnym czasie
 • Poczekalnia: ustalanie terminów spotkań w taki sposób, aby czasy oczekiwania nie pokrywały się ze sobą
 • Zmniejszenie liczby miejsc siedzących, tak aby zapewnić odstęp co najmniej 1,5 metra
 • Oddzielenie miejsc siedzących systemem ścianek działowych lub szybą chroniącą przed infekcjami

Podczas użytkowania

 • Kilka razy dziennie: czyszczenie i dezynfekcja wszystkich powierzchni, których ludzie dotykają
 • Przed użyciem i po użyciu: czyszczenie i dezynfekcja wszystkich urządzeń (np. ekspresu do kawy)
 • Cztery razy dziennie: wietrzenie każdorazowo przez pięć do dziesięciu minut (alternatywnie: ustawienie oczyszczacza powietrza)

Skontaktuj się z nami!

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 22 623 03 42 lub o wiadomość e-mail na adres kaiserkraft@kaiserkraft.pl