Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2: Magazyn i logistyka

Obecnie nie ma pewności, czy pierwsza fala koronawirusa już minęła i co jeszcze przed nami. Jedno jest jednak pewne, magazyny i logistyka muszą sprawnie funkcjonować. Jest to bowiem dziedzina „o znaczeniu strategicznym”, a Państwo i Państwa pracownicy jesteście „bohaterami dnia codziennego”, dbając o utrzymanie trwałości zaopatrzenia w niezbędne produkty.


Należy jednak pamiętać, że ze względu na SARS-CoV-2 i napiętą sytuację związaną z liczbą zamówień, bezpieczny i szybki transport nie zawsze jest łatwy. W obecnej sytuacji również higieniczna, wydajna praca w magazynie może szybko stać się wyzwaniem. Tutaj dowiedzą się Państwo, jak wspierać i chronić swoich pracowników, zapobiegać dezorientacji i stosować się do wymogów prawnych.

Jakie zalecenia odnoszą się do magazynów i logistyki?

Pracodawcy są zasadniczo zobowiązani do podejmowania działań, których celem jest ochrona pracowników. Należy zatem przedsięwziąć konkretne środki, aby umożliwić ich prawidłowe wdrożenie, a także kontrolować skuteczność tych działań. Poniżej chcielibyśmy przedstawić następujące zalecenia:


Informowanie pracowników

 • Informowanie pracowników o ryzyku infekcji i prawidłowych zachowaniach higienicznych (np. regularne mycie rąk i kichanie w zgięcie łokcia po odwróceniu się od innych)
 • Konieczność zachowania bezpiecznej odległości, nawet podczas przerw i rozmów
 • Spożywanie posiłków w pojedynkę, z dala od innych
 • W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika: poinformowanie o tym właściwych służb sanitarnych


Przygotowanie miejsca pracy

 • Dokładne, regularne czyszczenie i dezynfekcja obszaru roboczego, w szczególności uchwytów i kierownic urządzeń i pojazdów
 • Obowiązkowe zapewnienie artykułów higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych, w szczególności środków dezynfekujących, mydła w płynie i dozowników ręczników
 • Zapewnienie dodatkowych przyborów do higieny rąk i dezynfekcji bezpośrednio w magazynie i przy maszynach, wraz z ręcznikami papierowymi i workami na odpady
 • W pomieszczeniach zamkniętych: regularne wietrzenie (cztery razy dziennie, każdorazowo przez pięć do dziesięciu minut)
 • Zapewnienie fizycznego oddzielenia stanowisk pracy za pomocą pachołków, ścianek higienicznych lub taśm odgradzających.
 • Konieczność oznaczenia bezpiecznych odległości na całej powierzchni magazynowej, np. taśmą klejącą lub słupkami z łańcuchami


Przestrzeganie wskazówek dotyczących ochrony

 • Państwo i Państwa pracownicy mają obowiązek noszenia osłony ust i nosa, którą zapewniają Państwo jako pracodawca, w sytuacji gdy nie ma możliwości zachowania minimalnej odległości
 • Nieudostępnianie narzędzi ani sprzętu roboczego innym współpracownikom. Jeśli nie jest to możliwe, niezbędne jest regularne i dokładne czyszczenie!
 • Korzystanie z danego kompletu odzieży roboczej wyłącznie przez jedną osobę i regularne czyszczenie tej odzieży
 • Używanie profesjonalnych rękawic ochronnych
 • Optymalizowanie czasu pracy i planowania tras, tak aby przerwy wypadały w różnym czasie oraz aby utworzyć małe, stałe zespoły, które będą obecne na tej samej zmianie i będą korzystały z jednej maszyny lub z jednego pojazdu.


Podane informacje mają charakter orientacyjny, a szczegółowe wytyczne dostępne są w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

3 wskazówki dotyczące wdrażania środków bezpieczeństwa

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Należy zadbać o bezpieczeństwo i chronić swoich pracowników za pomocą środków ochrony indywidualnej (ŚOI), takich jak własne maseczki ochronne i rękawice ochronne.

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

PRZESTRZEGANIE ZASAD I BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI, NAWET NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH

Instrukcje dotyczące bezpiecznej odległości i higieny obowiązują również w rozległych magazynach. Należy przypominać o tych zasadach przy pomocy tablic informacyjnych, a dzięki jasnemu oznakowaniu pomagać pracownikom w uzyskaniu orientacji.

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

W PRZYPADKU HIGIENY: WIĘCEJ ZNACZY WIĘCEJ

W logistyce głównym wymogiem jest dokładne i regularne czyszczenie. Należy zapewnić w różnych lokalizacjach środki dezynfekujące, mydło i ręczniki papierowe.

Lista kontrolna do pobrania

Lista dla magazynu i fabryki

W ten sposób się uda: bezpieczne i zdrowe warunki pracy w magazynie

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

Pachołek składany, opak. 2 szt.

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

Wilgotne ściereczki przemysłowe

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

Znak nakazu

Back to Business – Magazyn i Logistyka wt$

Przyłbica ochronna (opak. 10 lub 100 szt.)

Lista kontrolna dla magazynu i logistyki

Przygotowanie stanowisk pracy

 • Artykuły higieniczne w pomieszczeniach sanitarnych (środki dezynfekujące, mydło w płynie i dozowniki ręczników)
 • Dodatkowe przybory do higieny dostępne bezpośrednio w magazynie i przy maszynach 
 • Zapewnienie fizycznego oddzielenia stanowisk pracy (pachołki, ścianki higieniczne, taśmy odgradzające)
 • Oznaczenie bezpiecznych odległości na całej powierzchni magazynowej (taśma klejąca, słupki z łańcuchami)
 • Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maseczka ochronna, rękawice ochronne)

Komunikowanie i informowanie

 • Informowanie pracowników o ryzyku infekcji i prawidłowych zachowaniach higienicznych
 • Konieczność zachowania bezpiecznej odległości, nawet podczas przerw i rozmów
 • Posiłki i przerwy z dala od innych
 • Nieudostępnianie narzędzi ani sprzętu roboczego innym współpracownikom. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne dokładne czyszczenie!

Zasady bezpiecznego przebiegu pracy

 • Regularne czyszczenie i dezynfekcja całego obszaru roboczego
 • Cztery razy dziennie: wietrzenie
 • W razie braku możliwości zachowania minimalnej odległości konieczność noszenia osłony ust i nosa
 • Korzystanie z danego kompletu odzieży roboczej wyłącznie przez jedną osobę i regularne czyszczenie tej odzieży
 • Ustalenie przerw w różnym czasie i tworzenie małych, stałych zespołów obecnych na danej zmianie i korzystających z jednej maszyny lub jednego pojazdu
 • W przypadku podejrzenia zakażenia: odesłanie pracownika do domu i poinformowanie właściwych służb sanitarnych