Back to Business – Biuro

Aktualne informacje na temat SARS-CoV-2

Powrót do biura? Spędzanie wielu godzin w niewielkim pomieszczeniu z innymi pracownikami – już na samą myśl o tym wiele osób odczuwa dyskomfort. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pracodawcy znali zalecane wytyczne dotyczące pracy w biurze i mogli dzięki temu stworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Jakie zalecenia odnoszą się do pracy w biurze?


Obowiązkiem pracodawców jest podejmowanie niezbędnych działań, które służą ochronie zdrowia pracowników. Obowiązek ten dotyczy również kontroli skuteczności tych działań i w razie potrzeby dostosowywania ich do zmieniających się okoliczności.

Zasadniczo pracownicy, którzy mogą pracować zdalnie z domu, powinni pozostać w domu. Jeśli nie jest to możliwe, w zapobieganiu zakażeniom w biurze pomocne będą poniższe działania:

Informowanie pracowników o ryzyku infekcji i niezbędnej higienie osobistej (np. regularnym myciu rąk)

 • Dokładne czyszczenie i dezynfekcja miejsca pracy, w tym klamek drzwi i klamek okiennych
 • Zapewnianie wyposażenia ochronnego (np. maseczek) i artykułów higienicznych (np. mydła i środków dezynfekujących)
 • Regularne wietrzenie (cztery razy dziennie, każdorazowo przez pięć do dziesięciu minut)
 • Utrzymywanie sprzętu roboczego w czystości i nieudostępnianie go współpracownikom
 • Zapewnienie między stanowiskami pracy minimalnej odległości wynoszącej 1,5 metra
 • Organizowanie spotkań bez konieczności bezpośredniego kontaktu między członkami zespołu, tj. za pomocą narzędzi do współpracy
 • Spożywanie posiłków w pojedynkę, z dala od innych
 • Unikanie wizyt klientów w firmie
 • Ustalenie alternatywnego powitania bez kontaktu fizycznego (zwłaszcza uścisku dłoni)
 • W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika: poinformowanie o tym właściwych służb sanitarnych


Podane informacje mają charakter orientacyjny, a szczegółowe wytyczne dostępne są w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przekazywanie informacji o zasadach postępowania

Back to Business – Biuro wt$

Utrzymywanie dystansu, mycie rąk, noszenie maseczek ochronnych, kichanie w zgięcie łokcia i regularne wietrzenie: należy przypominać o tych zasadach przy pomocy tablic informacyjnych.

Higiena w miejscu pracy to konieczność

Back to Business – Biuro wt$

Stanowisko pracy i sprzęt roboczy muszą być codziennie czyszczone i dezynfekowane.

Dystans jest dobry, ale jeszcze lepsze są ścianki działowe

Back to Business – Biuro wt$

Należy ustawić biurka w odległości 1,5 metra od siebie i zadbać o fizyczne oddzielenie stanowisk pracy za pomocą ścianek działowych.

Lista kontrolna dla biura

Plik PDF z checklistą

Produkty dla większej higieny i bezpieczeństwa w firmie

Back to Business – Biuro ler

Aluminiowa ścianka chroniąca przed wirusami

Back to Business – Biuro ler

Jednorazowe maseczki ochronne

Back to Business – Biuro ler

Ramki magnetyczne

Back to Business – Biuro ler

Tablica uniwersalne

Lista kontrolna dla biura

Przygotowanie i komunikacja

 • Informowanie pracowników: ryzyko zakażenia w biurze
 • Przekazanie informacji na temat środków higieny i środków ochronnych
 • Ustalenie alternatywnego powitania bez kontaktu fizycznego
 • Umieszczenie tablic informacyjnych z najważniejszymi zasadami higieny osobistej
 • Minimalna odległość między stanowiskami pracy: 1,5 metra
 • Ustawienie ścianek działowych
 • Wyznaczenie odstępów za pomocą taśmy klejącej lub taśm ostrzegawczych
 • Zapewnienie artykułów higienicznych (np. maseczek i środków dezynfekujących) 

Higiena w miejscu pracy

 • Kilka razy dziennie: czyszczenie i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych, w tym klamek drzwi i klamek okiennych
 • Wietrzenie cztery razy dziennie, każdorazowo przez pięć do dziesięciu minut
 • Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu roboczego kilka razy dziennie 

Wytyczne w pracy

 • Nieudostępnianie sprzętu roboczego innym współpracownikom
 • Organizowanie spotkań zespołu z wykorzystaniem narzędzi do współpracy
 • Spożywanie posiłków w pojedynkę
 • Unikanie wizyt klientów w firmie
 • W przypadku podejrzenia zakażenia: poinformowanie właściwych służb sanitarnych