+48 800 909 333 (bezpłatnie) Bezpłatnie z sieci stacjonarnych
Klienci indywidualni Klienci biznesowi
  Drukuj stronę
Spełniamy wymagania Dyrektywy Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)Europejska Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment) reguluje kwestie zapobiegania, redukcji i utylizacji zwiększającej się ilości złomu elektrycznego pochodzącego z nieużywanych już urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WEEE zobowiązuje wszystkie podmioty wprowadzające te towary do obrotu do odbioru i ekologicznej utylizacji tych właśnie urządzeń.

W związku z tym przeprowadziliśmy konieczny proces rejestracji i włączyliśmy się do licencjonowanego systemu utylizacji.

W ten sposób w pełni przestrzegamy obowiązujących przepisów Dyrektywy Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego WEEE.

Porównanie produktów