Wymagania dotyczące stanowiska pracy

Powietrze i jego wpływ na zdrowie.

2021/01/22

Z pewnością są wśród Państwa biurowe zmarzluchy, które zimą potajemnie podkręcają ogrzewanie. Z pewnością są i tacy, którzy preferują krótki rękawek, nawet gdy temperatura spada poniżej zera. To, jak zimno lub ciepło jest w danym pomieszczeniu, zależy od subiektywnego odczucia poszczególnych osób.

Organizowanie zdrowego środowiska pracy, w którym wszyscy pracownicy mogą pracować wydajnie, to dobrze zgłębiony temat. Klimat w pomieszczeniu jest istotnym elementem ergonomicznych warunków w miejscu pracy. Wraz z oświetleniem, hałasem, wibracjami, promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi należy do fizycznych czynników kształtujących środowisko pracy.

Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące powietrza w miejscu pracy:

 • Składniki klimatu w pomieszczeniu
 • Rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy: powietrze
 • Zdrowie i złe powietrze
 • Syndrom chorego budynku
 • Ocena klimatu w pomieszczeniu
 • Poprawa klimatu w pomieszczeniu

Organizowanie miejsca pracy: jakie czynniki są decydujące dla właściwości i jakości powietrza?

Klimat w pomieszczeniu, który jest istotnym czynnikiem kształtującym środowisko pracy, jest określany za pomocą następujących zmiennych:

Rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy: optymalny klimat w pomieszczeniu biurowym.

Wartości parametrów określających klimat w pomieszczeniu są odczuwane przez różne osoby jako większe lub mniejsze obciążenie. Poniższe wartości pozwolą uzyskać orientację w tych kwestiach:

Temperatura w pomieszczeniu

Optymalna temperatura w pomieszczeniu zależy od intensywności wykonywanych zadań i wynosi od +20 °C w przypadku lekkiej aktywności w pozycji siedzącej (np. praca przy komputerze) do +12 °C w przypadku ciężkiej pracy w pozycji stojącej lub chodzącej (np. noszenie ciężkich ładunków).

Jeżeli temperatury na zewnątrz przekraczają +26 °C, należy podjąć dodatkowe środki. Przykładowo należy zapewnić odpowiednie napoje lub stosować sprzęt chroniący przed słońcem i urządzenia wentylacyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym Poradniku zakupowym dotyczącym wentylatorów.

Jakość powietrza w miejscu pracy wt$
Jakość powietrza w miejscu pracy wt$

Wilgotność powietrza

W zależności od temperatury w pomieszczeniu wilgotność względna powinna wynosić od 55% przy +26 °C do 80% przy +20 °C.

Produkty zapewniające właściwą temperaturę w biurze i na produkcji

Prędkość powietrza

Tam, gdzie przebywają ludzie, należy unikać szkodliwych przeciągów. Powstawanie przeciągów zależy od temperatury powietrza, prędkości powietrza, stopnia turbulencji i rodzaju aktywności.

W następujących warunkach można mówić o przyjemnym nawiewie powietrza: temperatura powietrza +20 °C, stopień turbulencji 40% i średnia prędkość powietrza poniżej 0,15 m/s, lekko obciążająca praca.

Jakość powietrza w miejscu pracy wt$
Jakość powietrza w miejscu pracy wt$

Jakość powietrza

 • Stężenie CO2 nie może przekraczać 1000 ppm.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie osób niepalących nie można narażać zdrowia pracowników niepalących, wystawiając ich na działanie dymu tytoniowego.
 • Aby zapewnić dobrą jakość powietrza, należy zadbać o odpowiedni dopływ powietrza. Umożliwiają to systemy mechanicznej wentylacji pomieszczeń (filtry powietrza, klimatyzacja) lub swobodne wietrzenie (powietrze z zewnątrz).
 • W pomieszczeniu biurowym zaleca się wietrzenie co 60 min, a w sali konferencyjnej – co 20 min. Czas wietrzenia powinien wynosić od 3 min w zimie do 10 min latem.

Promieniowanie cieplne

Obciążenie cieplne redukuje się za pomocą wietrzenia i osłon przeciwsłonecznych w oknach. Wartością odniesienia jest w tym przypadku temperatura w pomieszczeniu.
Uwaga: W przypadku pomieszczeń sterylnych w przemyśle i na produkcji mogą obowiązywać specjalne przepisy.

Jakość powietrza w miejscu pracy wt$

Wpływ powietrza złej jakości na zdrowie.

Wartości, które sprawiają, że większość ludzi czuje się komfortowo w zamkniętym pomieszczeniu, określa się mianem „strefy komfortu“. Opisane poniżej niekomfortowe warunki mogą powodować różnorodne objawy.

Czym jest syndrom chorego budynku?

Syndrom chorego budynku (ang. Sick-Building-Syndrom, SBS) to szereg objawów chorobowych występujących u osób pracujących w tym samym budynku. Pracownicy cierpią często z powodu bardzo różnych objawów, takich jak bóle głowy, swędzenie oczu lub skóry. Kiedy jednak opuszczają miejsce pracy, ich dolegliwości zwykle ustępują. 

Trudno dokładnie ustalić przyczynę objawów SBS. Pewną rolę mogą odgrywać również czynniki psychologiczne i społeczne.

SBS należy odróżnić od „choroby związanej z budynkiem“ (ang. Building Related Illness, BRI), w której syndromy choroby można jednoznacznie przypisać występującym w budynku alergenom bądź zanieczyszczeniom mikrobiologicznym lub chemicznym.

Jeśli obawiają się Państwo, że Państwa pracownicy cierpią na SBS, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy klimatu w pomieszczeniu.

Jak przeprowadzić ocenę klimatu w pomieszczeniu?

Zalecamy przeprowadzenie testu klimatu w pomieszczeniu w dwóch etapach.

Monitorowanie klimatu w pomieszczeniu

W tym przypadku chodzi o podstawowe i łatwe do zarejestrowania parametry.


Do wszystkich przyrządów pomiarowych od KAISER+KRAFT.

Analiza klimatu w pomieszczeniu

Do dogłębnej analizy interakcji różnych czynników wymagana jest wiedza specjalistyczna. Szczegółowa ocena przez eksperta jest przydatna na przykład w miejscach pracy, w których występuje wiele różnych źródeł ciepła, wysoka wilgotność lub bardzo duża prędkość powietrza.

Uwaga: Niektóre składniki klimatu w pomieszczeniu nie są uwzględniane w takich ocenach. Dotyczy to na przykład jakości powietrza w przypadku stosowania substancji niebezpiecznych lub środków biologicznych. Czynniki te należy kontrolować w ramach oceny ryzyka.

Jak zapewnić optymalne właściwości i jakość powietrza?

Poniższe wskazówki pozwolą Państwu regulować klimat panujący w miejscu pracy:

 • Obciążenie cieplne można zmniejszyć, stosując wentylatory i osłony przeciwsłoneczne.
 • W przypadku niskich temperatur należy stosować grzejniki lub podgrzewane maty pod nogi.
 • Rośliny pokojowe i nawilżacze powietrza zwiększają jego wilgotność.
 • Osuszacze powietrza zmniejszają obciążenie wilgocią.
 • Należy zadbać o to, by wszyscy pracownicy prawidłowo wietrzyli pomieszczenia.
 • Nawilżacze i oczyszczacze powietrza lub filtry powietrza zapewniają czyste powietrze pozbawione nieprzyjemnych zapachów.
Jakość powietrza w miejscu pracy mg$

Prosimy o kontakt!

W razie dodatkowych pytań mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami!