Rodzaj produktu
Rodzaj ochrony słuchu
Średni poziom tłumienia dźwięku