Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Program krzeseł do pomieszczeń sterylnych

Zalety jakościowe - To znajdą Państwo w naszym programie krzeseł do pomieszczeń sterylnych:

Przy projektowaniu krzeseł do pracy ESD należy się opierać na postanowieniach normy EN 100 015/1 (lub w przyszłości IEC 1340-5-1).

Badanie krzeseł roboczych wg tej normy ma zagwarantować, że środki robocze nadają się do wyposażenia pomieszczeń, w których przetwarzane są elementy budowlane narażone i wrażliwe na zagrożenia elektroniczne.

Program krzeseł do pomieszczeń sterylnych 666

Wymagania wg normy EN 100 015-1

(A) Opór powierzchniowy oparcia i siedziska musi się mieścić w zakresie od 104 Ω do 109 Ω. Zmierzony opór powierzchniowy w produktach bimos wynosi ok. 106 Ω.

(A) Oporność upływowa oparcia i siedziska w stosunku do elektrody dennej musi się mieścić w zakresie od 7,5 x 105 Ω do 1012 Ω. Zmierzona oporność upływowa w produktach bimos wynosi ok. 106 Ω.

Obicie z powłoką

Obicie pokryte powłoką, pozwalającą uniknąć efektu wypiętrzania się przy jego obciążaniu. Odprowadzający wyładowania elektryczne czarny materiał obiciowy z tworzywa jest antypoślizgowy i zapewnia ochronę oraz stabilność w pomieszczeniach sterylnych z gładkimi powierzchniami.

Przewodność właściwa

Krzesła do pomieszczeń sterylnych naszej produkcji są w wysokiej mierze uziemione i zapewniają niezawodną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Badanie wg normy EN 100 015-01

Powstające ładunki, prowadzące do zniszczenia wrażliwych elementów konstrukcyjnych, są bezpiecznie odprowadzane do przewodzącego elektryczność podłoża.

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 11