Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Podstawy czyszczenia wysokociśnieniowego

Podstawy czyszczenia wysokociśnieniowego – jaki rodzaj czyszczenia zastosować do poszczególnych zabrudzeń.

W jaki sposób zabrudzenia się osadzają?

Zabrudzenia mogą osadzać się na powierzchniach obiektów na różne sposoby:

1. Przyciąganie elektrostatyczne:
Jeżeli dana powierzchnia ma ładunek odmienny od zanieczyszczenia, osadza się on na niej ze względu na wzajemną siłę przyciągania.

Podstawy czyszczenia wysokociśnieniowego 076

2. Chemiczna przemiana substancji:
W następstwie przemiany substancji powierzchnia zmienia się i wygląda na brudną.

Podstawy czyszczenia wysokociśnieniowego 075

3. Zaczepienie się:
Zanieczyszczenia zaczepiają się na szorstkiej powierzchni i do niej przyczepiają.

Podstawy czyszczenia wysokociśnieniowego 074

W jaki sposób wykorzystuje się wiedzę na temat przyczepiania się zanieczyszczeń podczas czyszczenia?

Celem czyszczenia jest zniszczenie połączeń pomiędzy zabrudzeniem a powierzchnią. W przypadku czyszczenia wysokociśnieniowego stosuje się w tym celu czynniki mechaniczne, termiczne i chemiczne.

Mechaniczne

Na skuteczność myjki wysokociśnieniowej można wpływać przez wydajność, ciśnienie pompy, odstęp i kąt natryskiwania.

Ważne jest przy tym ciśnienie uderzenia strumienia wody na jednostkę czyszczonej powierzchni. Zależy ono od:

  • Odstępu natryskiwania: Zaleca się zachowanie odstępu rzędu 10 - 30 cm, gdyż wraz ze zwiększaniem się odległości ciśnienie spada.
  • Kąta natryskiwania: Kąt należy dobrać do stopnia zanieczyszczenia. Uporczywe zabrudzenia wymagają zastosowania kąta 0-25°, średnie 25-50° a lekkie można czyścić pod kątem 50-80°.
  • Ciśnienia dysz: W zależności od ilości wody i przekroju dysz wyższe ciśnienie może powodować tylko niewielki wzrost ciśnienia uderzenia.
  • Ilości wody: Wraz ze zwiększaniem się ilości osiągany jest szybki wzrost ciśnienia uderzenia. Również odprowadzanie zanieczyszczeń jest przez to ułatwione, gdyż wraz ze wzrostem odległości woda jest rozpylana na mniejsze cząstki.

Termiczne

Doprowadzanie ciepła powoduje przyspieszenie procesów chemicznych, w ten sposób na przykład tłuszcze i oleje odrywają się szybciej. Ogrzanie obiektu czyszczenia powoduje również zmniejszenie czasu schnięcia. W ten sposób można uzyskać skrócenie czasu czyszczenia nawet o 40%. Zwiększenie odległości natryskiwania skutkuje właśnie spadkiem temperatury.

Chemiczne

Jeżeli zwiększenie ciśnienia uderzenia lub temperatury przynosi niezadowalające efekty, to konieczne jest zastosowanie chemicznych środków czyszczących. Powodują one zwiększenie zwilżalności, zdolności tworzenia emulsji, lub bezpośrednich reakcji chemicznych z cząstkami zanieczyszczeń.

Przydatność środka do czyszczenia do danego zastosowania zawsze zależy od odczynu pH powierzchni. I tak środki kwaśne o odczynie pH 0-6 stosuje się do usuwania osadów kamienia, kamienia moczowego, rdzy i innych nalotów powstałych w wyniku utlenienia, zaś środki zasadowe o odczynie pH od 8,5 do 14 stosuje się do usuwania olejów, tłuszczów, smoły i sadzy. Do czyszczenia powierzchni delikatnych z lekkimi zabrudzeniami olejem lub tłuszczem należy stosować naturalne środki czyszczące. Odczyn bardzo kwaśny lub zasadowy może prowadzić do uszkodzenia myjki wysokociśnieniowej lub obiektu, bądź naruszać przepisy ustawy o ściekach. Także zbyt długi czas oddziaływania chemicznych środków do czyszczenia może być przyczyną uszkodzeń. Ogólnie stosuje się zasadę, że czas oddziaływania można przedłużać do określonej granicy, gdyż intensywność czyszczenia wraz z upływem czasu zbliża się do wartości granicznej. Pozytywny wpływ na czas czyszczenia wywiera uprzednie namoczenie większych warstw zabrudzeń w wodzie, co pozwala na zaoszczędzenie nawet 50% czasu w trakcie właściwego czyszczenia myjką wysokociśnieniową.

Wskazówki dotyczące ciśnienia w MPa (Megapaskalach)
Ze względu na przestawienie na normę IEC 60335/2/79 wartości ciśnienia w przyszłości nie będą podawane w "bar". lecz w "MPa". Należy się przy przeliczaniu posłużyć następującym wzorem: 10 bar = 1MPa.

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika