Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Butelki płynu do płukania oczu

Mała tabliczka mnożenia buteleczek do przepłukiwania oczu – informacje dotyczące różnych roztworów i zalecanego stosowania.

Skuteczne płyny do płukania oczu

Nasze butelki płynu do płukania oczu ze specjalnym roztworem zapewniają szybką i skuteczną Pierwszą pomoc w przypadku dostania się ciała obcego do oka oraz kontaktu z kwasami i wieloma substancjami zasadowymi. W ratunkowym pojemniku ściennym służą do stałego i hermetycznego przechowywania butelek płynu do płukania oczu.

Butelki płynu do płukania oczu wt$

Proste i szybkie w użyciu
Wystarczą dwa proste ruchy i butelka płynu do płukania oczu jest gotowa do użytku. Jasne i zrozumiałe wskazówki dotyczące użytkowania z tekstem i piktogramami na butelkach oraz pojemniku ściennym umożliwiają prawidłowe i bezpieczne stosowanie.

W tej sekcji pokażemy Państwu, jak w łatwy sposób przepłukać oczy:

Butelki płynu do płukania oczu wt$

Wyjąć butelkę z pojemnika

Butelki płynu do płukania oczu wt$

Przekręcić nakładkę na oczy aż do zerwania zamknięcia

Butelki płynu do płukania oczu wt$

Odchylić głowę i przepłukać oko

Ważne: W przypadku wszelkiego rodzaju zabrudzeń oko należy płukać miękkim i równomiernym strumieniem. Podczas płukania lekko naciskać butelkę płynu do płukania. Płukanie należy kontynuować w trakcie transportu do lekarza.

Przechowywanie i uzupełnianie zapasów butelek płynu do płukania oczu
W przypadku urazów na skutek dostania się do oka ciała obcego lub kontaktu z kwasami lub zasadami należy jak najszybciej przepłukać oko. Dlatego należy umieścić butelki płynu do płukania oczu i ratunkowe pojemniki ścienne bezpośrednio w miejscu pracy lub możliwie blisko potencjalnych miejsc niebezpiecznych. Po użyciu natychmiast wymienić butelki płynu do płukania oczu na nowe. Zawsze trzymać w zapasie wystarczającą ilość butelek płynu do płukania oczu jako środek pierwszej pomocy.

W przypadku zabrudzenia oka, ciała obcego w oku lub urazu oka po udzieleniu pierwszej pomocy należy zawsze zasięgnąć porady lekarza!

Urazy powstałe w wyniku dostania się ciała obcego do oka

Płyn do płukania oczu ze sterylnym roztworem chlorku sodowego 0,9% (0,9% roztwór soli kuchennej) jest stosowany do wypłukiwania ciał obcych z oczu.

W przypadku urazów mechanicznych spowodowanych np. opiłkami metalu i drewna, zabrudzeniami i pyłem ważnym czynnikiem jest czas. Natychmiastowe przepłukanie może w takim wypadku zapobiec wbiciu się ciała obcego w oko i wystąpieniu ciężkiego urazu oka.
Płyn do płukania oczu ze sterylnym 0,9% roztworem soli kuchennej / roztworem chlorku sodowego to w takiej sytuacji dobry wybór.

Urazy powstałe w wyniku dostania się kwasów lub substancji zasadowych do oka

Płyn do płukania oczu ze sterylnym roztworem buforu fosforanowego o neutralnym pH 4,9% jest stosowany do neutralizowania kwasów, zasad i szeregu substancji zasadowych. W tego rodzaju wypadkach poparzenie chemiczne następuje bezpośrednio w momencie kontaktu substancji z okiem. Dla tego rodzaju podrażnień zalecamy zastosowanie płynu do płukania oczu ze sterylnym roztworem buforu fosforanowego o neutralnym pH 4,9%.

Zalecane zastosowanie płynu do płukania oczu o pH neutralnym:

Płyn do płukania o pH neutralnym jest środkiem pierwszej pomocy do stosowania w nagłych sytuacjach o czasie płukania wynoszącym 2 minuty. Celem przemywania płynem o pH neutralnym jest jak najszybsze przywrócenie wartości pH do nieszkodliwego poziomu, w przypadku gdy doszło do kontaktu oka z kwasami lub zasadami. W celu kontynuacji płukania w drodze do lekarza zalecane jest stosowanie płynu do płukania oczu z 0,9% roztworem chlorku sodowego.

Butelki płynu do płukania oczu wt$

0,9% roztwór chlorku sodowego

Butelki płynu do płukania oczu wt$

roztwór buforu fosforanowego o neutralnym pH 4,9%

Butelki płynu do płukania oczu wt$

Awaryjny pojemnik ścienny: roztwór chlorku sodowego, pH neutralne

Butelki płynu do płukania oczu wt$

Awaryjny pojemnik ścienny: roztwór chlorku sodowego