Zasoby i klimat

ŚWIAT JEST NADMIERNIE EKSPLOATOWANY

Surowce naturalne: zabezpieczenie, oszczędność, ochrona.

Kondycja naszego środowiska naturalnego nie jest dobra. Zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, emisje, niedobór surowców. Zrównoważony rozwój stał się z tego powodu stylem życia, „po prostu żyć lepiej” to mantra nowego pokolenia.

Prawdą jest, że patrząc na kolejne dziesięciolecia, dużo zależy od rozdzielenia ekonomicznych wartości dodanych od użytkowania zasobów naturalnych. Potrzebujemy do tego nie tylko przyjaznych technologii, lecz również przestawienia się z energii kopalnianej na energię odnawialną i gruntownej zmiany systemu transportowego. O przewrocie kopernikańskim mówią już pierwsi eksperci, ponieważ sposób produkcji, który wciąż jeszcze opiera się na gospodarce rabunkowej wobec źródeł naturalnych, musi zostać przemieniony w gospodarkę zrównoważoną, co pociąga za sobą współpracę wszystkich.

„Business as usual” nie ma już racji bytu – „business going green” to wezwanie do gruntownej zmiany kursu. Wydaje nam się, że obraliśmy obecnie dobry kierunek. Jeszcze przed kilkoma laty ochrona środowiska odnosiła się głównie do przestrzegania przepisów prawnych. Jednak w międzyczasie wiele przedsiębiorstw uznało ją za oczywisty punkt w ich agendzie i czynnik sukcesu. Dla wielu przedsiębiorstw stała się bodźcem do wypełniania obowiązków społecznych i ekonomicznych.

Również w kaiserkraft jesteśmy dumni z tego, że w tej dziedzinie dążymy obraliśmy określone cele i podjęliśmy się wielu projektów oraz że stanowimy przykład postępowania przyjaznego środowisku. Nie pretendujemy przy tym do roli wybawicieli świata, jesteśmy po prostu mieszkańcami, którym dobro Ziemi leży na sercu. Dlatego na przykład nasz system zarządzania środowiskiem posiada certyfikat ISO 14001 w niektórych regionach europejskich. Dla nas jest to kolejny ważny krok w kierunku odpowiedzialności osobistej i podjętych dobrowolnych zobowiązań. Nie tylko spisaliśmy naszą politykę środowiskową, używając jasnych podstaw środowiskowych, lecz również sprawiliśmy, że nasze odnoszące się do natury wartości są zrozumiałe i odczuwalne dla naszych pracowników i dostawców, klientów i partnerów logistycznych. Jest to najlepsza podstawa do pełnego ukierunkowania naszego przedsiębiorstwa na drogę zrównoważonego rozwoju.

Tylko tak możemy redukować zagrożenia dla środowiska w sposób ciągły i sprawdzalny, oszczędzać surowce, dbać o naturę na wszystkich płaszczyznach działalności gospodarczej oraz aktywnie i znacząco ulepszać wszystkie procesy.