Kieszenie na listy przewozowe, kieszenie na dokumenty