Eichinger Pojemniki przechylane, pojemniki silosowe