Wstecz
Poradnik zakupowy Biuro

Wytyczne dotyczące wyposażenia stanowiska pracy

Czy stanowiska pracy przy komputerze są umieszczone na właściwej wysokości? Czy powierzchnia pracy jest wystarczająca? Czy powierzchnie nie generują zakłócających odbić? Czy stoły zapewniają odpowiednią ilość miejsca na nogi? Przedstawiamy podstawy wyposażenia stanowisk pracy: dla zdrowszej i efektywniejszej pracy.

Nowoczesne urządzenia biurowe zapewniają ochronę zdrowia

Ochrona zdrowia jest w interesie każdego z nas; jest ona również jednym z priorytetowych dążeń firmy, gdyż choroby zawodowe lub zwolnienia generują wysokie koszty dla przedsiębiorstwa.

Ochrona zdrowia w biurze jest kwestią nieodzowną, ponieważ praca biurowa jest związana z wysokim obciążeniem umysłowym. Ergonomiczne i nakierowane na człowieka planowanie stanowisk pracy i przestrzeni zostało stworzone z myślą o redukcji obciążeń pracowników. Jest ono wspierane przez obowiązujące regulaminy dotyczące rozplanowania stanowiska pracy w biurze.

Wytyczne dotyczące wyposażenia stanowiska pracy wt$

Poniżej kilka istotnych przykładów:

 • Siedzenie w statycznej pozycji obciąża układ mięśniowy oraz kostny. Ergonomicznie zaprojektowane krzesła wspierają "dynamiczny sposób siedzenia" i zapobiegają poważnym następstwom zdrowotnym i zawodowym nieprawidłowej postawy.

 • Nieprawidłowa wysokość pracy powoduje garbienie się. Stanowiska pracy z regulacją wysokości każdemu człowiekowi pozwalają na przybranie optymalnej pozycji siedzącej.

 • Mała ilość ruchu wpływa niekorzystnie na dynamikę ciała i umysłu; redukuje ona aktywność mięśni i krążenie krwi oraz zagraża elastyczności ścięgien. Stanowiska pracy pozwalające na ruch pozwalają zapobiec chorobom i wyeliminować koszty jej następstw. Konieczna jest tutaj również wystarczająca ilość miejsca do poruszania się, tak na stanowisku pracy, jak i w pomieszczeniu.

 • Oślepianie bezpośrednim światłem i światłem odbitym stanowi zagrożenie dla ludzkiego wzroku. Dlatego konieczne jest ustawienie ekranów w sposób wykluczający oślepianie.

 • Podobne skutki ma niewystarczające lub nieprawidłowe oświetlenie pomieszczenia. Należy je dostosować do zadania, nad którym się pracuje i do rozmieszczenia stanowiska pracy.

 • Zakłócenia wizualne i akustyczne mają niekorzystny wpływ na koncentrację i są niejako "zaprogramowanymi" źródłami błędów. Ściany z izolacją dźwiękową zmniejszają natężenie hałasu w dużych pomieszczeniach.
Wytyczne dotyczące wyposażenia stanowiska pracy wt$

Dobre urządzenia biurowe stwarzają spore szanse na zachowanie i wspieranie wydajności pracowników. Gwarantują one zapobiegawczą ochronę zdrowia, wspierają motywację i zaangażowanie pracowników oraz redukują koszty chorób i ich następstw.

Najważniejsze reguły projektowania stanowiska pracy

Wspierać - a nie przeszkadzać

 • Wymagana przepisami powierzchnia robocza 1,28 m²:
 • Pojedyncze stanowiska pracy = szer. 1600 mm x (w każdym miejscu) i głębokość 800 mm
 • Połączenie łącznie 1,28 m², (w każdym miejscu) głębokość 800 mm
 • Wyjątek: Stanowiska pracy, na które potrzeba niewielkiej ilości miejsca, można zredukować do szerokości 1200 mm.
 • Wysokość pracy nie jest równa wysokości stołu. Indywidualna wysokość pracy zależy od danego człowieka.
 • Maksymalna wysokość pracy nie może przekraczać 750 mm
 • Stanowiska pracy o regulowanej wysokości muszą posiadać zakres regulacji minimum 680 do 760 mm
 • Wysokość pracy dla czynności manualnych i pracy przy komputerze musi być identyczna, różnicę wysokości należy skompensować opuszczając powierzchnię roboczą w dół

Ruch - tak, zagrożenie - nie!

Ilość miejsca pozwalająca na swobodne poruszanie się przy "przydzielonym osobiście stanowisku pracy" musi wynosić 1,5 m², i w każdym miejscu mieć co najmniej 1 m szerokości i 1 m głębokości. Nie mogą na nią nachodzić żadne inne powierzchnie, za wyjątkiem dojścia do osobistego stanowiska pracy i powierzchni funkcyjnych mebli należących do tegoż stanowiska pracy, o ile nie stwarzają one zagrożenia przecięcia, zmiażdżenia ani uderzenia.

Swobodny ruch nóg - swoboda ruchu

Przestrzeń przeznaczona przy stanowisku pracy na nogi musi mieć szerokość co najmniej 600 mm i wysokość 650 mm (lepiej 690 mm). Stanowiska pracy oraz pomieszczenia należy zaprojektować w sposób pozwalający na stałą zmianę pozycji - od siedzenia, przez stanie po poruszanie się.

Projektowanie stanowisk pracy przy komputerze

Typ stanowiska pracy dobiera się do czynności

 • w przypadku pracy tylko przy komputerze - stanowiska pracy jednopowierzchniowe
 • w przypadku pracy mieszanej - stanowiska pracy jedno- lub wielopowierzchniowe


Stanowiska pracy należy ustawić pod kątem zależnym od wykonywanej czynności:

 • czynność systemowa - 90 ° lub optymalnie 45 °, powierzchnia pracy przy maszynie jest poniżej powierzchni pracy manualnej
 • praca z dokumentami - nachylenia 30 ° i 60 ° jest OK, optymalne jest nachylenie 45 °, obydwie powierzchnie pracy na tej samej wysokości

Zawsze na wysokości zadania
Pierwszy wiersz ekranu powinien się zawsze znajdować na wysokości oczu.

Oślepiające odbicia nie mają szans
Należy unikać oślepień bezpośrednich lub pośrednich: za ekranem oraz z tyłu za użytkownikiem nie powinno się znajdować okno, ani jasna, oświetlona powierzchnia. Odpowiednio wyważone kontrasty jaskrawości. Wzrok użytkownika jest skierowany równolegle w stosunku do frontu okna.

Rozpoznawanie zamiast zgadywanki

Regulacja jasności otoczenia: regulowana instalacja do ochrony przed światłem jest konieczna. Ekran należy umieścić optymalnie w głębi, w środku pomieszczenia.

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 77