Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Lista klas odporności bezpiecznych pojemników

Lista zgodności dla bezpiecznych pojemników JUSTRITE: przegląd chemicznej odporności.

Uwaga:
Dane dot. odporności bezpiecznych pojemników stanowią jedynie wartości orientacyjne.

W przypadku mediów agresywnych lub niejasności dotyczących przydatności mediów proszę uprzednio złożyć zapytanie o odporność bezpiecznych pojemników i kartę charakterystyki substancji.

Lista klas odporności dotyczy wyłącznie bezpiecznych pojemników JUSTRITE z ocynkowanej blachy stalowej i polietylenu.

Lista klas odporności bezpiecznych pojemników wt$

++ dobra odporność
+ umiarkowana/właściwa odporność
/ ograniczona/częściowa odporność
- brak odporności

Substancja: ocynkowana blacha stalowa

aceton
-

acetonitryl

+

anilina

++

benzyna

++

benzol

+

kwas chlorowodorowy 37%

/

cykloheksan

++

cykloheksanon

++

kwas octowy

/

etanol

++

octan etylu

++

glikol etylenowy

++

eter etylowy

++

olej opałowy

++

heptan

++

heksan

++

alkohol izopropylowy 70%

/

nafta

++

metanol

++

chlorek metylenu

/

butanon

++

keton metylowoizobutylowy

++

pentan

++

eter naftowy

++

terpentyna

-

toluen

++

trichloroeten

/

ksylen

++

Substancja: polietylen

aceton
+

acetonitryl

++

anilina

++

benzyna

+

benzol

+

kwas chlorowodorowy 37%

++

cykloheksan

+

cykloheksanon

/

kwas octowy

++

etanol

++

octan etylu

/

glikol etylenowy

++

eter etylowy

/

olej opałowy

/

heptan

-

heksan

/

alkohol izopropylowy 70%

++

nafta

/

metanol

++

chlorek metylenu

/

butanon

+

keton metylowoizobutylowy

+

pentan

/

eter naftowy

-

terpentyna

-

toluen

+

trichloroeten

/

ksylen

+

Substancja: stal szlachetna

aceton
++

acetonitryl

+

anilina

++

benzyna

++

benzol

++

kwas chlorowodorowy 37%

/

cykloheksan

-

cykloheksanon

-

kwas octowy

++

etanol

++

octan etylu

++

glikol etylenowy

++

eter etylowy

++

olej opałowy

++

heptan

++

heksan

++

alkohol izopropylowy 70%

++

nafta

++

metanol

++

chlorek metylenu

++

butanon

++

keton metylowoizobutylowy

-

pentan

++

eter naftowy

++

terpentyna

++

toluen

++

trichloroeten

++

ksylen

++

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 12