Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Informacje na temat wyboru odkurzacza i klas zapylenia

Jaki odkurzacz wybrać - do czyszczenia na mokro/sucho, czy wysokowydajny odkurzacz przemysłowy?

Kurz i zanieczyszczenia są obecne wszędzie. Odkurzacz pomaga w utrzymaniu porządku na produkcji. Jest on niezbędny w celu poprawienia warunków pracy i służy do zapewnienia standardów jakościowych. W zakładach obróbki i przetwórczych siłą rzeczy wytwarzany jest pył i zanieczyszczenia. Duże pyły szybko osiadają, drobne pyły przez długi czas unoszą się w powietrzu, którym oddychamy, wnikając głęboko do płuc, gdzie się odkładają. Pył ma negatywny wpływ na nasze zdrowie oraz jakość wyników produkcji.

Właściwości rozróżniające urządzenia

  • Budowa urządzenia: Może ono być wykonane jako pojedynczy blok - mobilny lub stacjonarny - lub składać się z kilku modułów.
  • Jednostka filtrująca: Filtr z popiołem, filtr z wkładem, filtr płytowy itp.
  • Klasa zapylenia: Również dla substancji niebezpiecznych/pyłów szkodliwych dla zdrowia klas zapylenia M, H (szczegóły znajdują się pod koniec dokumentu)
  • Ochrona przed wybuchem: Odkurzacze wg typu konstrukcyjnego 1 (B1)
  • Moc silnika: Agregaty osiągające moc od 1,5 kW do 13,0 kW. Odkurzacze te pozwalają na niezawodną obsługę również małych, centralnych instalacji odsysających i dużych systemów rurociągów o długości do 300 m.
  • Wstępna separacja cząstek: Wstępny separator chroni filtr. Umieszczone dalej filtry nie są narażone na tak intensywne obciążenia a tym samym nie stykają się z gorącymi substancjami lub cieczami. Ponadto, ułatwiają one usuwanie dużych ilości zanieczyszczeń
  • Mobilny pojemnik na kurz z mechanizmem podnośnym lub bez niego, pojemnik klapowy z pokrywą, BigBag, niecka itp.
  • Czas włączenia: 2-3 godziny: urządzenia zasilane prądem przemiennym, do 24 godzin: urządzenia na prąd trójfazowy

Obszary zastosowania

(przykłady, nie roszczące sobie pretensji do kompletności, w przypadku materiałów niebezpiecznych należy wziąć pod uwagę poszczególne przypadki zastosowania)

Proszę pamiętać o źródłach zagrożeń!
Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: W przypadku zidentyfikowania źródła zagrożenia (np. zasysanie rozpuszczalników, chemikaliów, azbestu, aluminium, pyłu drzewnego itp.), lub jeżeli zagrożenie takie jest znane, należy je koniecznie uwzględnić przy doborze odpowiedniego odkurzacza.

Odkurzanie przede wszystkim pyłów drobnych:

Wybór odkurzacza o niezbyt wysokiej mocy, lecz dużej powierzchni filtrów (chyba, że pył ma wysoki ciężar właściwy, np. pył metalowy). Uwaga: Należy pamiętać o odpowiedniej długości węża. Należy uwzględnić wydajność separacji filtra, aby odkurzacz zatrzymywał w większości pył a nie przekazywał go z powrotem do otoczenia. Czy pył zagraża środowisku naturalnemu? Jeżeli tak, należy zdecydować się na filtr absolutny. Czy pył stwarza zagrożenie wybuchem? Jeżeli tak, należy zdecydować się na odkurzacz B1.

Odkurzanie mieszanek drobnego pyłu z większymi cząstkami:

Należy wybrać odkurzacz podobny, jak przy odkurzaniu drobnego pyłu, lecz z mechanicznym separatorem wstępnym (cyklonem) do ochrony filtra przed uszkodzeniami. Wybór odkurzacza o wysokiej mocy i dużej powierzchni filtrowania. Duża powierzchnia filtrowania jest konieczna, aby zapobiec przedwczesnemu wysyceniu się filtra a tym samym zachować jego wydajność. Również tutaj należy przestrzegać wytycznych dotyczących klas zapylenia M, H i B1.

Odkurzanie przede wszystkim dużych cząstek:

Wybór odkurzacza o jak największej pojemności.
Zdolność oddzielania filtra nie ma tutaj takiego znaczenia. Moc urządzenia należy dostosować do przekroju węża, jego długości i odkurzanych cząstek. Z reguły wystarczy w tym przypadku standardowe urządzenie. Jeżeli urządzenie znajduje się w otoczeniu zagrożonym eksplozją, należy pamiętać o wyborze wersji B1 (ATEX).

Klient chce odkurzać ciecze z dodatkiem chemikaliów (słabe środki do czyszczenia):

W większości przypadków zalecany jest wybór urządzenia ze zbiornikiem ze stali szlachetnej. W przypadku mediów agresywnych należy dokładnie zanalizować zachowanie się medium oraz wymagania stawiane urządzeniu.

Klient chce odkurzać olej i ciecze zawierające olej z dodatkiem wiórów:

Odkurzacze wiórów ze zintegrowanym systemem wiórów i emulsji w przypadku odkurzania maszyn produkcyjnych (wióry i emulsje).
Zwykłe odkurzacze do pracy na mokro i sucho nie poradzą sobie z odkurzaniem tego materiału, gdyż ciecze te rozpylają się w inny sposób, niż np. woda. Odkurzacze wiórów posiadają inny wlot w celu lepszego kontrolowania rozpylenia cieczy.

Klient chce wykonywać odkurzanie na obszarach zagrożonych wybuchem, ze względu na gazy lub opary:

Ze względów bezpieczeństwa w większości przypadków zaleca się zastosowanie odkurzacza pneumatycznego (z atestem ATEX).

Należy jednak zawsze zanalizować dany przypadek zastosowania. Wymienione przykłady służą tylko do orientacji!

Istnieje ponadto cały szereg problematycznych pyłów, które powinny być usuwane przez odkurzacze ze znakiem GS i tylko w określonych warunkach: np. drobne pyły aluminium i magnezu, benzyna itp.

Ważne uwagi:

Ważne jest, aby pamiętać, że nie tylko duża ilość Watów ma wpływ na podwyższenie mocy. Prawidłowy stosunek pomiędzy podciśnieniem a wydajnością jest tutaj kwestią decydującą.

Wysoka wydajność oznacza również wysoką prędkość zasysania.

Wysokie podciśnienie jest potrzebne do odkurzania ciężkiego materiału lub umieszczonych głęboko miejsc (np. wykopów).

Średnica węża ma poza tym decydujący wpływ na stosunek wydajności do podciśnienia odkurzacza. Standardowo dostarczane węże mają wielkość średnią ew. przeciętną, gwarantującą wysokie osiągi odkurzacza o w normalnym przypadku nie sprawiają problemu z transportowaniem zasysanego materiału.

W celu zapewnienia stałej mocy zasysania odkurzacza należy zastosować odpowiednio zwymiarowany filtr główny. Filtry główne można odciążyć dzięki użyciu separatora wstępnego. Aby powietrze odlotowe było jak najczystsze, istnieje możliwość podłączenia filtra absolutnego (dla klasy zapylenia H).

Klasy zapylenia

Przepisy krajowe zostały zastąpione przez normę europejską EN 60335-2-69. Obowiązuje ona na terenie całej Europy.

Klasy zapylenia wg EN 60335-2-69

Pyły do maks. wartości granicznej w miejscu pracy (AGW) > 1 mg/m³ = klasa zapylenia L

Pyły do maks. wartości granicznej w miejscu pracy (AGW) ≥ 0,1 mg/m³ pyły drzewne = klasa zapylenia M

Pyły do maks. wartości granicznej w miejscu pracy (AGW) < 0,1 mg/m³, pyły rakotwórcze, pyły chorobotwórcze = klasa zapylenia H

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 39