+48 22 623 03 42       kaiserkraft@kaiserkraft.pl

Klienci indywidualni Klienci biznesowi
  Drukuj stronę Otwórz stronę jako pdf

Oświadczenie o ochronie danych

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGOPragniemy tutaj poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego. Niniejsze Oświadczenie informuje o tym, w jaki sposób korzystamy z danych Państwa jako użytkowników naszego sklepu.

Będąc użytkownikiem zarejestrowanym mogą Państwo korzystać z wielu dodatkowych funkcji, niedostępnych dla użytkowników o profilu gościa. Po to, aby mogli Państwo korzystać z tych funkcji, musimy rejestrować i przetwarzać wasze dane. Z tej też przyczyny, gdy rejestrują się Państwo jako użytkownicy naszego sklepu internetowego, prosimy o wyrażenie zgody na zapisywanie i przetwarzanie Państwa danych. Jest oczywiste, ze mogą Państwo także bez rejestracji korzystać jako gość z naszego sklepu internetowego.

Treść

 1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych
 2. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o charakterze osobowym oraz sposób, cel i podstawa prawna
  • W przypadku zwykłego odwiedzenia naszej strony internetowej
  • Dokonując zamówienia w charakterze gościa
  • Rejestracja i zgłoszenie w sklepie internetowym
  • Zgoda na korzystanie z danych w sklepie internetowym
  • W trakcie korzystania z formularza kontaktowego
  • Podczas korzystania z funkcji czatu
  • Korzystanie z funkcji facebook Remarketing
  • Zgłoszenie do odbioru naszego biuletynu
 3. Udostępnianie danych podmiotom trzecim
  • W zakresie realizacji płatności
  • Płatność po otrzymaniu faktury
  • Płatność za pośrednictwem karty kredytowej
  • Wysyłka towarów   
 4. Kiedy i w jakim celu KAISER+KRAFT wykorzystuje „Cookies“?
 5. Analiza strony internetowej
  • Google Analytics
  • wiredminds
  • Google Rmarketing
  • Korzystanie z Hotjar
 6. Prawa osób dotkniętych pozyskiwaniem danych osobowych
 7. Prawo do złożenia sprzeciwu
 8. Bezpieczeństwo danych
 9. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

  1. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych
  Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych obowiązuje dla przetwarzania danych przez:
  Podmiot odpowiedzialny:
  KAISER+KRAFT Sp. z o.o. (dalej nazywana KAISER+KRAFT),
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  Polska
  E-Mail: kaiserkraft@kaiserkraft.pl

  Telefon: 022/623 03 42 do 45
  poniedziałek - piątek w godz. 07:30 - 17:30
  Telefaks: 022/623 02 992. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o charakterze osobowym oraz sposób, cel i podstawa prawna

a) W przypadku zwykłego odwiedzenia naszej strony internetowej
Odwiedzenie naszej strony internetowej nie wymaga podania swej tożsamości. W każdym jednak przypadku pozyskiwane są poprzez przeglądarki i formularze dane do plików o charakterze protokołów.

Bez Państwa udziału rejestrowane są przy tym następujące informacje:

 • adres IP komputera zapytującego,
 • data, długość i czas godzinowy dostępu, 
 • nazwa oraz URL przywołanego pliku, tzn. stron internetowych, które Państwo u nas odwiedzają,
 • strona internetowa, z której dokonano wejścia (Referrer-URL),
 • wykorzystywana przez Państwa przeglądarka i ewentualnie także system operacyjny waszego komputera, nastawienie języka oraz nazwa dostawcy dostępu,
 • w przypadku korzystania z funkcji wyszukiwania na naszych stronach internetowych - wpisane przez Państwa pojęcia.


Powyższe dane przetwarzane są przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie stałej dostępności naszych ofert internetowych (budowa połączenia)
 • doskonalenie możliwości korzystania z naszej strony internetowej
 • zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • techniczne administrowanie infrastrukturą sieciową w celu optymalizacji funkcji wyszukiwania na naszych stronach internetowych
 • wyśledzenie nadużyć


Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1  zdanie 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych - EU RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionego powyżej wykazu celów pozyskiwania danych. W żadnym razie nie wykorzystujemy pozyskanych danych w celu wyciągnięcia wniosków co do osoby użytkownika.
 
Dane te są przechowywane do chwili ich automatycznego skasowania.  Dane są kasowane z chwilą, gdy wzmiankowany powyżej cel przestał być aktualny.

Ponadto w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej aktywne są także „Cookies” oraz funkcje analityczne. Bliższe objaśnienia na ten temat otrzymają Państwo w punktach 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Dokonując zamówienia w charakterze gościa
Jeżeli zamawiają Państwo w charakterze gościa produkty poprzez naszą stronę internetową, wówczas pozyskujemy następujące informacje:

 • nazwa firmy,
 • zwrot uprzejmościowy, imię i nazwisko, zamawiającego
 • ważny adres e-mail,
 • adres,
 • dane do płatności, w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dokonania płatności (np. dane rachunku bankowego).


Dane te pozyskujemy, ażeby

 • móc zidentyfikować Państwa jako naszego partnera umownego;
 • dokonać sprawdzenia wpisanych danych pod względem spójności i prawdopodobieństwa;
 • zrealizować płatność wynikającą z dokonanego zamówienia;
 • móc zrealizować ewentualne roszczenia z tytułu rękojmi oraz dochodzić ewentualnych roszczeń wobec Państwa.


Przetwarzanie danych ma miejsce w wyniku dokonanego przez Państwa zapytania i jest zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b oraz lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH niezbędne w celu wykonania umowy i przeprowadzenia czynności przedumownych.

Podobnie jak większość naszych klientów, tak i Państwa z pewnością interesować będzie, ile czasu trwać będzie dostawa przesyłki. Dlatego też umożliwiamy Państwu śledzenie drogi zamówionych przesyłek.

W tym celu musimy przetwarzać dane, podane przez Państwa jako adres do dostawy. Współpracujemy przy tym z firmami dostawczymi, które przewożą Państwa przesyłki, jak również z określonym usługodawcą, który złożył wobec nas zapewnienie o przestrzeganiu przepisów ustawowych o ochronie danych.

Chcąc zapewnić sprawne i proste wykonanie dokonanego zamówienia oraz w celu szybszego wyjaśniania ewentualnych pytań mogą nam Państwo podać ponadto następujące dane:
 

 • numer telefonu oraz
 • alternatywny adres do dostawy.

 

Podanie tych danych jest dobrowolne.

Pozyskane przez nas w związku z dokonywanym zamówieniem dane osobowe przechowywane są do upływu ustawowego terminu rękojmi, a następnie automatycznie kasowane, chyba że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH jesteśmy w związku z obowiązkiem przechowywania i dokumentowania, nałożonym przez prawo podatkowe i handlowe, zobowiązani do dotrzymania dłuższego okresu ich przechowywania lub też Państwo sami zezwolili na dłuższe przechowywanie danych w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.

 

c) Rejestracja i zgłoszenie w sklepie internetowym
Państwa dane są nam pomocne w indywidualnym kształtowaniu i stałym doskonaleniu zakupów. Będąc użytkownikiem zarejestrowanym mogą Państwo korzystać z dodatkowych funkcji, niedostępnych dla użytkowników o statusie gościa. Po to, aby Państwo mogli korzystać z tych funkcji, musimy rejestrować i przetwarzać wasze dane. Z tej też przyczyny, gdy rejestrują się Państwo jako użytkownicy naszego sklepu internetowego, musimy zapisywać i przetwarzać Państwa dane.

Gdy rejestrują się Państwo w naszym sklepie internetowym jako użytkownicy, pytamy o następujące dane:
 

 • adres Państwa firmy
 • zwrot uprzejmościowy, imię i nazwisko jako zamawiającego i użytkownika naszego sklepu internetowego
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • stanowisko zawodowe
 • ramowe dane Państwa firmy


Dane te pozyskujemy po to, ażeby móc zidentyfikować Państwa jako naszego partnera umownego.

Przetwarzanie danych ma miejsce w wyniku dokonanego przez Państwa zapytania i jest zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b oraz lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH niezbędne we wzmiankowanych celach do wykonania umowy i przeprowadzenia czynności przedumownych.

Rozumiejąc się jako oferent urządzeń wyposażenia firm, przechowujemy i przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące waszego środowiska zawodowego. Gdy dokonują Państwo zamówienia na potrzeby swej działalności zawodowej, wówczas dane, które dotyczą środowiska prywatnego, jak na przykład prywatny adres, nie są przez nas ani przechowywane ani też przetwarzane.

Dane osobowe, pozyskane przez nas w związku z dokonywaniem rejestracji i zgłoszenia, przechowywane są przez nas tak długo, jak długo nie odwołają Państwo swej zgody na ich przetwarzanie lub też my ze swej strony zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH jesteśmy w związku z obowiązkiem przechowywania i dokumentowania, nałożonym przez prawo podatkowe i handlowe, zobowiązani do dotrzymania dłuższego okresu ich przechowywania lub też Państwo sami zezwolili na dłuższe przechowywanie danych w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.

 

d) Zgoda na korzystanie z danych w sklepie internetowym
Kiedy po zarejestrowaniu się w charakterze użytkownika dokonują Państwo zgłoszenia w sklepie internetowym, to tym samym wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie swych danych osobowych zgodnie z zasadami podanymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Na czas ważności rejestracji rejestrowane są szczegółowe dane o korzystaniu przez Państwa z naszego sklepu internetowego. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

 • długość odwiedzin na naszej stronie,
 • artykuły poszukiwane, obejrzane i zaznaczone na naszej stronie internetowej,
 • artykuły zakupione (historia zakupów)
 • ruchy wykonane na naszej stronie internetowej
 • strona internetowa pochodzenia i strona, na którą nastąpiło odejście.


Pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie tych danych jest nam pomocne w indywidualnym kształtowaniu i stałym doskonaleniu zakupów dokonywanych przez Państwa oraz potrzebne do tego, abyśmy w naszym sklepie internetowym mogli udostępniać Państwu komfortowe rozwiązania (na przykład dostęp do historii dokonanych zakupów lub też do zapisanych w pamięci koszyków towarów, których potrzebują Państwo wielokrotnie).

Dokonując rejestracji i zgłoszenia w naszym sklepie internetowym wyrażają Państwo także zgodę na wykorzystywanie podanego adresu e-mailowego oraz danych szczegółowych o korzystaniu przez Państwa z naszego sklepu internetowego w następujący sposób:
 

 • Jeżeli w odniesieniu do koszyka z towarami, który zestawili Państwo w naszym sklepie internetowym, nie sfinalizowali Państwo odnośnej transakcji zakupu, to posiadamy możliwość wysłania do Państwa e-maila z przypomnieniem. Na podstawie tych danych mamy możliwość przedstawiania Państwu ofert, pasujących do profilu klienta. Rezygnacja z tego serwisu jest możliwa o każdej porze w ramach otrzymanego e-maila.
 • Regularnie przesyłamy Państwu za pośrednictwem e-maili nasz (spersonalizowany) biuletyn informacyjny (Newsletter).  W celu spersonalizowania jego treści wykorzystujemy szczegółowe dane o korzystaniu przez Państwa z naszego sklepu internetowego. Dzięki temu możemy od czasu do czasu i ze szczególnych okazji przesyłać Państwu specjalne oferty, które nie są dostępne dla użytkowników o statusie gościa.
 •  

Z kolei Państwo mogą w naszym sklepie internetowym obejrzeć zawartość swych poprzednich zamówień, zapisać w pamięci koszyki z towarami oraz założyć listę przypominającą o towarach na przyszłe zakupy.

Przetwarzania danych w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie1 lit. a OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH dokonujemy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Pozyskane przez nas dane osobowe, informujące o korzystaniu przez Państwa z naszego sklepu internetowego, przechowywane są przez nas tak długo, jak długo nie odwołają Państwo swej zgody na ich przetwarzanie lub też my ze swej strony zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH jesteśmy w związku z obowiązkiem przechowywania i dokumentowania, nałożonym przez prawo podatkowe i handlowe, zobowiązani do dotrzymania dłuższego okresu ich przechowywania.

 

e) W trakcie korzystania z formularza kontaktowego
Mają Państwo możliwość przesyłania nam ogólnych zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na naszej stronie internetowej. W celu umożliwienia nam udzielenie odpowiedzi na takie zapytanie, bezwzględnie konieczne jest podanie ważnego adresu e-mailowego lub numeru telefonicznego.
 
Dalszych danych osobowych, takich jak nazwisko, adres czy numer telefoniczny nie są przez nas rejestrowane, chyba że zostały one podane dobrowolnie przez Państwa. Dane te pozyskujemy, ażeby zyskać wiedzę o tym, od kogo otrzymaliśmy zapytanie, a następnie aby udzielić na nie odpowiedzi wybraną przez Państwa drogą (pocztą zwykłą, telefoniczne lub pocztą elektroniczną).

Przetwarzanie danych pozyskanych z nawiązania kontaktu z nami dokonywane jest zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH na podstawie udzielonego przez Państwa dobrowolnie zezwolenia lub też na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH względnie w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.

Nasz uzasadniony interes zawiera się w tym, ażeby móc reagować na zapytanie przesłane przez klienta i zapewnić w ten sposób funkcjonującą obsługę klientów.
 
Dane osobowe, pozyskane przez nas w związku ze skorzystaniem z naszego formularza kontaktowego, są kasowane po załatwieniu przesłanego przez Państwa zapytania, chyba że zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH jesteśmy z racji obowiązku przechowywania i dokumentowania, nałożonego przez prawo podatkowe i handlowe, zobowiązani do dotrzymania dłuższego okresu ich przechowywania.

 

f) Podczas korzystania z funkcji czatu
Korzystając z dostępnej na naszej stronie funkcji czatu, może Pan/Pani przesyłać nam ogólne zapytania.

 

W celu udostępnienia funkcji czatu używamy Userlike — oprogramowania do czatowania na żywo firmy Userlike UG (ograniczona odpowiedzialność). Userlike korzysta z plików cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika i umożliwiają Panu/Pani osobistą rozmowę w postaci czatu w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Dane zgromadzone za pomocą tych plików cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji Pana/Pani osoby jako użytkownika odwiedzającego tę witrynę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu.

 

Wszelkie inne dane osobowe, takie jak Pana/Pani imię i nazwisko, adres lub numer telefonu, nie będą gromadzone, chyba że poda nam Pan/Pani te informacje dobrowolnie. Gromadzenie tych danych ma na celu uzyskanie informacji, od kogo pochodzi zapytanie, oraz — o ile nie można udzielić odpowiedzi na czacie — umożliwienie udzielenia odpowiedzi w pożądany przez Pana/Panią sposób (pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

 

Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a ogólne rozporządzenie o ochronie danych na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Pana/Panią zgody lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólne rozporządzenie o ochronie danych albo w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Nasz uzasadniony interes polega na tym, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapytania klienta, zapewniając tym samym jego sprawną obsługę.

 

Dane osobowe zebrane przez nas w celu korzystania z funkcji czatu zostaną usunięte po rozpatrzeniu przesłanego przez Pana/Panią zapytania, chyba że zgodnie z artykułem 6 ust. 1 zd. 1 lit. c ogólne rozporządzenie o ochronie danych jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich przez dłuższy czas ze względu na wymogi podatkowe i handlowe dotyczące przechowywania i dokumentacji.


g) Korzystanie z funkcji facebook Remarketing

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji  Remarketing firmy Facebook Inc („Facebook”). Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym tę stronę internetową w ramach wizyty w sieci społecznościowej Facebook ukierunkowanych na ich zainteresowania ogłoszeń reklamowych („Facebook-Ads“). W tym celu na niniejszej stronie zaimplementowano tag remarketingowy Facebooka. Za pośrednictwem tego tagu powstaje w trakcie wizyty na tej stronie internetowej bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przy tym serwer Facebooka otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę i przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Bliższe informacje o pozyskiwaniu i wykorzystaniu danych przez Facebooka oraz o związanych z tym prawach użytkownika i możliwościach ochrony swej sfery osobistej znajdą Państwo w zasadach ochrony danych Facebooka pod https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternatywnie mogą Państwo zdezaktywować funkcję remarketingową „Custom Audiences“ pod:  https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . W tym celu trzeba być zameldowanym na Facebooku.

 

h) Zgłoszenie do odbioru naszego biuletynu
Jako klientom lub osobom zainteresowanym zakupami w KAISER+KRAFT chcemy oczywiście przesyłać Państwu nasz Newsletter.

Jeżeli wyrażą Państwo na to jednoznaczną zgodę, to skorzystamy z podanego nam przez Państwa adresu e-mailowego do regularnej wysyłki naszego spersonalizowanego Newslettera.
Chcąc mieć pewność, że przy wpisywaniu tego adresu oraz udzieleniu przez Państwa zgody nie został popełniony żaden błąd, stosujemy tzw. metodę Double-Opt: po wpisaniu przez Państwa swego adresu e-mailowego do odpowiedniego pola zgłoszeniowego, wysyłamy do Państwa link potwierdzający. Dopiero gdy klikną Państwo na ten link, wasz adres e-mailowy wprowadzony zostaje do naszego rozdzielnika.

Zgodnie z OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH tego rodzaju przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdyż dokonywane jest w naszym uzasadnionym interesie, jak stanowi Artykuł 6 ust. 1 lit. f.

Rezygnacja z odbioru jest możliwa o każdej porze, np. za pośrednictwem linku umieszczonego na końcu każdego Newslettera. Alternatywnie mogą Państwo o każdej porze przekazać takie życzenie e-mailem na następujący adres: kaiserkraft@kaiserkraft.pl.

Po rezygnacji z odbioru Newslettera dane osobowe Państwa, pozyskane w tym kontekście, podlegają niezwłocznie skasowaniu.

 

3. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

a) W zakresie realizacji płatności
W zakresie dopuszczonym prawem i na ile jest to zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH niezbędne w celu realizacji stosunków umownych z Państwem, dane osobowe Państwa udostępniane są podmiotom trzecim.
 
Dotyczy to w szczególności przekazu danych o płatnościach firmom usługowym realizującym płatności oraz bankom celem zrealizowania odnośnej płatności. Udostępnione podmiotowi trzeciemu dane mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do wymienionych tu celów.

 

b) Płatność po otrzymaniu faktury
Jeżeli życzą sobie Państwo dokonać zakupu z zapłatą po otrzymaniu faktury, wówczas w zgodności z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a oraz b OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH, na podstawie jednoznacznej zgody Państwa oraz jeśli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, zasięgamy w Deltavista GmbH, Freisinger Landstr. 74, D-80939 München informacji o Państwa zdolności kredytowej.

Dane osobowe Państwa, potrzebne do sprawdzenia zdolności kredytowej (imię i nazwisko, nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy, data urodzenia oraz - w przypadku zakupu za obciążeniem rachunku bankowego - również podany numer konta bankowego) przekazujemy w tym celu wzmiankowanemu powyżej usługodawcy.

Firma Deltavista przy użyciu naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych określa wartość „Scorewert”.  Wartość „Scorewert” wyraża prognozę co do prawdopodobieństwa utraty należnej płatności. Wynik takiej prognozy może spowodować, że będziemy domagać się bezpiecznej formy płatności (np. przedpłaty).
 
Ponadto w ramach sprawdzania zdolności kredytowej wykorzystujemy informacje, które sami pozyskaliśmy od naszych klientów lub też które otrzymaliśmy od innego europejskiego przedsiębiorstwa Grupy TAKKT. Lista tych przedsiębiorstw jest do wglądu tutaj.

Pozyskiwanie danych osobowych oraz ich przekazywanie wzmiankowanym podmiotom trzecim dokonywane jest w tym przypadku w celu określenia prawdopodobieństwa niewypłacalności klienta, ażeby na tej podstawie móc podjąć wyważoną decyzję o wygenerowaniu, wykonaniu lub zakończeniu stosunku umownego.
 
W naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH oraz w uzasadnionym interesie innych klientów dokonujemy wymiany informacji o bardzo nietypowych zamówieniach z innymi europejskimi przedsiębiorstwami Grupy TAKKT. Może tu na przykład chodzić o sytuację, w której duże ilości towarów zamawiane są przez różne osoby zamawiające z dostawą na jeden i ten sam adres. Wymieniając informacje o takich zdarzenia pragniemy nie tylko zapobiegać ewentualnym utratom należnych płatności, lecz również chronić naszych klientów przed nadużyciem ich kont klienta i/lub ich tożsamości.

 

c) Płatność za pośrednictwem karty kredytowej
Przy płatnościach dokonywanych za pośrednictwem karty kredytowej (Visa/MASTER-Card) wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności są w zgodności z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH gromadzone przez firmę Ingenico GmbH (Pfalzburger Straße 43-44, 10717 Berlin) tam przechowywane oraz udostępniane dalej przedsiębiorstwom uczestniczącym w realizacji procesu płatności.

Dokonując płatności za pośrednictwem karty kredytowej akceptują Państwo Ogólne Warunki Handlowe (AGB) podmiotu oferującego tę usługę. W tym wypadku sami nie pozyskujemy i nie przechowujemy danych dotyczących płatności.

Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu zrealizowania płatności.

Dalsze informacje na ten temat zawarte są w zasadach ochrony danych przedsiębiorstwa oferującego kartę kredytową.

 

d) Wysyłka towarów
Nieustannie pracujemy nad tym, ażeby zamówiony towar jak najszybciej dotarł do Państwa.

W zakresie dopuszczonym prawem i na ile jest to, zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH, niezbędne w celu realizacji stosunków umownych z Państwem, dane osobowe Państwa udostępniane są podmiotom trzecim.

Należy do tego również przekazywanie danych firmie realizującej wysyłkę.

Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu dostarczenia zakupionego przez Państwa towaru.

 

4. Kiedy i w jakim celu KAISER+KRAFT wykorzystuje „Cookies“?

Cookies wykorzystujemy na różnych stronach. Za każdym razem informuje o tym wyświetlana na ekranie wskazówka. W przypadku Cookies chodzi o małe pliki tekstowe, plasowane na Państwa komputerze/terminalu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.).

Cookies nie wyrządzają przy tym żadnej szkody, nie zawierają żadnych wirusów ani też innych szkodliwych programów.

Wykorzystujemy tzw. Session-Cookies w celu uzyskania informacji o tym, że odwiedzili Państwo poszczególne karty naszej strony internetowej oraz że zgłosili się już Państwo na swym koncie użytkownika, a ponadto do ukazania koszyka z towarami. Te Cookies są automatycznie kasowane po opuszczeniu naszej strony.

Natomiast inne Cookies pozostają przez określony okres czasu w Państwa terminalu.  Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa komputera przy następnym odwiedzeniu naszej strony (są to tzw. trwałe Cookies).  To dzięki nim możemy np. powitać Państwa nazwiskiem użytkownika, a w przypadku kolejnych zamówień zaoszczędzić Państwu ponownego wpisywania swego hasła czy też wypełniania formularzy swymi danymi. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy przez to bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

W sumie Cookies służą do tego, aby wizyty Państwa na naszej stronie internetowej uczynić atrakcyjnymi, a jednocześnie umożliwić korzystanie z określonych funkcji.
Przetwarzanie danych przez Cookies jest niezbędne z punktu widzenia celów, służących uzasadnionym interesom naszego przedsiębiorstwa oraz podmiotów trzecich zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje Cookies. Jednakże mogą Państwo skonfigurować swą przeglądarkę w taki sposób, że nie dopuści ona do zapisywania na waszym komputerze żadnych Cookies lub też że przed zapisaniem każdego nowego Cookie pojawi się odnośne ostrzeżenie. Pełna dezaktywacja Cookies może jednakże doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji na naszej stronie Internetowej. Instrukcję nastawienia przeglądarki w zakresie dopuszczania Cookies znajdą Państwo tutaj.

 

5. Analiza strony internetowej

Podobnie jak wielu innych oferentów, również KAISER+KRAFT stosuje różne metody w celu sporządzania analiz korzystania z naszej strony internetowej.
Wymienione poniżej i stosowane przez nas działania z zakresu Trackingu i Targetingu wykonywane są na podstawie Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.

Celem wykonywanych czynności z zakresu Trackingu jest zapewnienie odpowiadającego zapotrzebowaniu kształtu naszej strony internetowej i jej permanentna optymalizacja. Z drugiej strony korzystamy z Trackingu w celu uzyskania danych statystycznych z naszej strony internetowej i wykorzystania ich na potrzeby optymalizacji naszej oferty.
 
Za pośrednictwem wykonywanych czynności o charakterze Targetingu staramy się zapewnić, że na Państwa terminalach wyświetlana jest jedynie taka reklama, która odpowiada Państwa faktycznym lub domniemanym interesom.
 
Te interesy należy uznać za uzasadnione w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH.

O każdorazowych celach przetwarzania danych oraz o kategoriach tych danych informują odnośne narzędzia z zakresu Trackingu i Targetingu.

 

a) Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google-Analytics - oferowanego przez Google Inc. ("Google") serwisu analiz stron internetowych. Usługa ta jest skutecznym instrumentem oceny i marketingu naszej strony internetowej.

Google Analytics stosuje Cookies. Wygenerowane przez Cookies informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, uzupełnione skróconym adresem IP, przesyłane są na zlokalizowany w USA serwer Google i tam przechowywane.

Google posługuje się tymi informacjami do analizy korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywnościach na stronie internetowej z przeznaczeniem dla jej operatorów, a także do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz z samego Internetu.
Również Google w razie potrzeby udostępnia te dane innym podmiotom, jeżeli istnieje taki obowiązek prawny oraz na ile podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google.
Google jednakże w żadnym wypadku nie ujawni powiązania adresu IP z innymi danymi, znajdującymi się w posiadaniu Google.

Alternatywnie do Browser-Add-on, w szczególności w odniesieniu do przeglądarek na terminalach mobilnych, mogą Państwo ponadto zapobiec pozyskiwaniu danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na ten link . Wygenerowany zostanie dzięki temu Opt-out-Cookie, który uniemożliwi w przyszłości gromadzenie Państwa danych w trakcie odwiedzania tej strony internetowej. Opt-out-Cookie ma ważność tylko dla tej przeglądarki i tylko dla naszej strony internetowej i jako taki będzie przechowywany w Państwa terminalu. Po skasowaniu Cookies w tej przeglądarce będą Państwo musieli na nowo wygenerować Opt-out-Cookie.

Tutaj dostępne są Google Analytics Warunki użytkowania.

 

b) wiredminds
Na potrzeby marketingu i optymalizacji używane są na tej stronie internetowej produkty i usługi firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de).

Pozyskiwane, przetwarzane i przechowywane są w tych ramach dane, z których pod pseudonimem generuje się profile użytkowania. Tam, gdzie jest to możliwe i zasadne, dokonuje się pełnej anonimizacji profili użytkowania. W tym celu mogą być wykorzystywane Cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służące do ponownego rozpoznawania przeglądarki internetowej. Niezbędne dane, w tym również dane osobowe, są przekazywane do wireminds lub pozyskiwane bezpośrednio przez wireminds. Z kolei wireminds uprawniony jest do korzystania z informacji, jakie poszczególne odwiedziny Państwa pozostawiają na stronie internetowej, czyniąc to w celu generowania zanonimizowanych profili korzystania. Pozyskane w związku z tym dane nie są bez udzielenia odrębnie zgody przez zainteresowanego wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową, ani też nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika, do którego przyporządkowano dany pseudonim.
 
W przypadku pozyskania adresów IP, są one niezwłocznie po ich uzyskaniu anonimizowane przez skasowanie ostatniego bloku cyfrowego.
 
Chcąc sprzeciwić się pozyskiwaniu danych przez wiredminds należy skorzystać z tego linku.

 

c) Google Remarketing
Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Remarketing firmy Google Inc. („Google“).

Funkcja ta służy do prezentowania użytkownikom tej strony internetowej w ramach sieci reklamowej Google odpowiadających ich zainteresowaniom ogłoszeń reklamowych. Przeglądarka osoby odwiedzającej stronę internetową zapisuje Cookies, które umożliwiają ponowną identyfikację użytkownika, gdy ten wywołuje strony internetowe należące do sieci reklamowej Google.  Po otwarciu tych stron możliwe jest prezentowanie użytkownikowi ogłoszeń reklamowych nawiązujących do treści, które użytkownik uprzednio wywołał na stronach internetowych objętych przez Google funkcją Remarketing.
 
Jeżeli nie życzą sobie Państwo stosowania funkcji Remarketing firmy Google, to można ją kompletnie wyłączyć wybierając odpowiednie ustawienia pod http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie można zdezaktywować wykorzystywanie Cookies dla celów ukierunkowanej na zainteresowania klienta reklamy, postępując zgodnie ze wskazaniami dostępnymi pod: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Z dalszymi informacjami na temat funkcji Google Remarketing oraz z oświadczeniem Google o ochronie danych można zapoznać się pod: http://www.google.com/privacy/ads/.

 

d) Korzystanie z Hotjar
Niniejsza strona internetowa korzysta z Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd. („Hotjar“) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Z pomocą Hotjaru możliwe jest mierzenie i wartościowanie zachowań użytkowników (kliknięcia, ruchy myszą, wysokość i szerokość otwartego okienka, itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje na temat przebiegu wizyty Państwa na naszej stronie internetowej, które w jej trakcie pozyskiwane są przez „Tracking Code” i Cookies, są następne przesyłane do serwera Hotjar w Irlandii i tam przechowywane.

Przez posiadany przez Państwa terminal oraz przez waszą przeglądarkę mogą być rejestrowane następujące informacje:

 • adres IP terminalu (pozyskiwany i przechowywany w zanonimizowanym formacie)
 • adres e-mailowy włącznie z imieniem i nazwiskiem użytkownika, o ile udostępnili je Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • wielkość ekranu posiadanego terminalu
 • typ urządzenia i informacja o przeglądarce
 • lokalizacja geograficzna (tylko na poziomie kraju)
 • preferowany język, ażeby w takim języku prezentować naszą stronę internetową
 • dane logowania

 

Następujące dane są automatycznie generowane przez nasze serwery, jeżeli użytkowany jest Hotjar:

 

 • korespondująca domena
 • odwiedzone strony
 • lokalizacja geograficzna (tylko na poziomie kraju)
 • preferowany język, ażeby w takim języku prezentować naszą stronę internetową
 • data i czas wejścia na stronę internetową

 

Hotjar wykorzysta te informacje w celu dokonania oceny wizyty Państwa na naszej stronie internetowej, sporządzenia raportu o korzystaniu z tej strony oraz oceny pozostałych świadczonych usług, które wiążą się z korzystaniem ze strony internetowej oraz z internetowym wartościowaniem tejże strony internetowej.

W celu świadczenia powyższych usług Hotjar korzysta także z usług innych przedsiębiorstw, takich jak na przykład Google Analytics oraz Optimizely. Te firmy zewnętrzne mogą przechowywać informacje, które Państwa przeglądarka wysyła w trakcie odwiedzania strony internetowej, jak na przykład Cookies lub zapytania o IP.  W celu uzyskania bliższych informacji na temat tego, w jaki sposób Google Analytics oraz Optimizely przechowują i wykorzystują dane, prosimy zapoznać się z odnośnymi oświadczeniami o ochronie danych.

Cookies, które wykorzystuje Hotjar, mają zróżnicowaną „długość życia”. Niektóre pozostają czynne do 365 dni, inne są ważne tylko podczas aktualnej wizyty na stronie internetowej.

Mogą Państwo zapobiec pozyskiwaniu danych przez Hotjar klikując na poniższy link i postępując zgodnie zawartymi w nim wskazówkami: https://www.hotjar.com/opt-out.

 

6. Prawa osób dotkniętych pozyskiwaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo:
 

 • zgodnie z Art. 15 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH zażądać informacji o swych przetworzonych przez nas danych osobowych.  W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym ujawniono lub są ujawniane Państwa dane osobowe, planowanym okresie ich przechowywania, przysługiwaniu prawa do korekty, skasowania i ograniczenia przetwarzania lub do złożenia sprzeciwu, przysługiwaniu prawa do zażalenia, o pochodzeniu dotyczących Państwa danych o ile nie zostały one pozyskane od Państwa, jak również o istnieniu zautomatyzowanego trybu decyzyjnego włącznie z tzw. Profilingiem oraz, w określonych przypadkach, także miarodajnych informacji o ich szczegółach;
 • zgodnie z Art. 16 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH zażądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych lub też uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z Art. 17 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH zażądać skasowania przechowywanych przez nas danych osobowych jeżeli ich przetwarzanie nie jest konieczne do swobodnego korzystania z prawa wolności poglądów i prawa do informacji, do wypełniania obowiązku ustawowego, ze względu na interes publiczny lub też w związku z dochodzeniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych;
 • zgodnie z Art. 18 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH żądać ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych, jeżeli zarzucają Państwo nieprawdziwość tych danych, przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, są Państwo przeciwni ich skasowaniu w sytuacji, gdy my tych danych już nie potrzebujemy, natomiast są one potrzebne Państwo w związku z dochodzeniem, wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych lub też gdy Państwo złożyli protest przeciwko ich przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH;
 • Wnioskowanie o przeniesienie przechowywanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO. Jeżeli chcą Państwo otrzymać udostępnione nam dane osobowe w ramach prawa do przeniesienia danych, przekażemy je Państwu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • zgodnie z Art. 7 ust. 3 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH o każdej porze odwołać udzielone nam poprzednio zezwolenie. Ma to taki skutek, że nie wolno nam w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na tym zezwoleniu, oraz
 • zgodnie z Art. 77 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH do złożenia skargi w organie nadzoru. Z reguły mogą się Państwo zwracać w tym celu do organu nadzoru w miejscu swego zwyczajnego pobytu, w miejscu pracy lub też w miejscu siedziby naszego przedsiębiorstwa. 

 

Dane kontaktowe organu nadzoru w miejscu siedziby naszej firmy brzmią:

UODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Telefon: 022 / 531 03 00
Telefaks: 022 / 531 03 01

http://uodo.gov.pl/

 

7. Prawo do złożenia sprzeciwu
 

Jeżeli dane osobowe Państwa przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH, wówczas przysługuje Państwu zgodnie z Art. 21 OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu swych danych osobowych, na ile istnieją po temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji albo też jeśli sprzeciw wymierzony jest przeciwko bezpośredniej reklamie. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu generalne prawo złożenia sprzeciwu, które jest przez nas respektowane bez potrzeby wskazania na szczególną sytuację.

Jeżeli zamierzają Państwo skorzystać ze swego prawa do odwołania zezwolenia lub złożenia sprzeciwu, wystarczające jest przesłanie odnośnego e-maila na adres kaiserkraft@kaiserkraft.pl

 

8. Bezpieczeństwo danych

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem Internetu zawsze kryje w sobie ryzyko. Dla zapewnienia ochrony danych osobowych Państwa podjęliśmy dlatego środki organizacyjne i techniczne. Zapewniają one ochronę Państwa danych przed nieuprawnionym przetworzeniem, utratą, wprowadzeniem nieuprawnionych zmian i nieuprawnionym dostępem.  Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa są permanentnie doskonalone odpowiednio do postępu technologicznego.

Oferty internetowe KAISER+KRAFT zabezpieczone są kodem 256bit-TLS. Skrót TLS oznacza "Transport Layer Security”. Jest to metoda kodowania zapewniająca bezpieczne łączenia w World Wide Web. Dane przesyłane są zabezpieczonym łączem HTTPS. Zapewnia ono ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem lub zmianami i uniemożliwia osobom trzecim odczyt i ładowanie danych. Powyższe kodowanie jest aktywowane z chwilą otwarcia przez Państwa naszej oferty internetowej. Jako symbol zakodowania widzą Państwo w dolnej części ekranu symbol kłódki. Wszystkie następne strony zabezpieczone są przez TLS.

 

9. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest aktualnie ważne i odpowiada stanowi z dnia 18.05.2018.

Wskutek dalszego rozwoju naszej strony internetowej oraz prezentowanych za jej pośrednictwem ofert lub też w wyniku zmiany przepisów ustawowych lub urzędowych może zajść konieczność zmiany tego oświadczenia o ochronie danych.  Każdorazowo aktualne oświadczenie o ochronie danych można o każdej porze otworzyć na naszej stronie internetowej pod

https://www.kaiserkraft.pl/informacje-dotyczace-ochrony-danych-8/

oraz je wydrukować.

 

ZOBACZ NASZ SKLEP W WERSJI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Sklep internetowy KAISER+KRAFT jest teraz dostępny także w nowej wersji mobilnej, którą stale dla Państwa modernizujemy.
Wypróbuj sklep mobilny
Porównanie produktów