Pracownicy

Oczekiwania, wsparcie, informacja zwrotna. Oraz frajda z pracy.

Podstawa dobrego zarządzania pracownikami.

Jedno z najbardziej znanych zdań z historii literatury: „Wolałbym nie.” – ‘I would prefer not to.’. Zdanie to zostało wypowiedziane przez jedną z najbardziej znaczących literackich postaci: „Kopisty Bartleby”, autorstwa Hermanna Melville. Bartleby, ociągający się, nieugięty i odmawiający pracownik uchodzi dziś za alegoryczny obraz współczesnego wiecznego oponenta.

Co robić? Jak należy obchodzić się z takim pracownikiem? Jak motywować? Jak wspierać bądź uzyskać od kogoś zdolność do pracy? Istnieje wiele sposobów na przemienienie „wolałbym nie” w „bardzo chętnie”. My na przykład uważamy, że jedynie zaangażowanie pracownika poprzez otwartą i opartą na partnerstwie kulturę przedsiębiorstwa, poprzez działanie zorientowane na etykę może stworzyć miejsce dla rozwoju kreatywności, motywacji i innowacji. Dobrzy pracownicy to czynnik konkurencyjności. Tym ważniejsze jest to, aby sukces gospodarczy szedł ręka w rękę z ludzkim i świadomym działaniem.

My w KAISER+KRAFT oferujemy z tego powodu w całym przedsiębiorstwie uczciwe warunki zatrudnienia, dalsze szkolenia zawodowe, treningi w zakresie umiejętności miękkich lub programy rozwoju kadry kierowniczej, indywidualne ścieżki kariery i plany rozwoju, elastyczne godziny pracy, coroczne rozmowy oceniające lub planowe zarządzanie konfliktami i zdrowiem. Rozpoznajemy osobiste umiejętności, talenty i mocne strony, doceniamy działalność każdej osoby i jesteśmy dumni ze złożoności i różnorodności naszych pracowników. Pielęgnujemy kulturę przedsiębiorstwa, w której każdy pracownik jest poważany i motywowany, a jego potencjał jest całkowicie wykorzystywany.

Jest to dla nas podstawą dobrego zarządzania pracownikami. Prowadzi to do tego, że nasi pracownicy chętnie wypełniają swoje obowiązku i mają przy tym frajdę. Równocześnie są oni zdrowsi... i może nawet szczęśliwsi.