Być enkelfähig: nasza misja międzypokoleniowa.

Ci, którzy chcą żyć z myślą o przyszłych pokoleniach, powinni działać w sposób bardziej kompleksowy, a nie tylko skupiać się na wynikach kwartalnych. Jako firma będziemy ulepszać świat tylko dzięki trwałym wartościom, długoterminowym korzyściom i uczciwości. W ten sposób wykraczamy poza samo tylko przestrzeganie przepisów. Ponieważ nie chodzi o zysk za wszelką cenę, ale o prowadzenie uczciwego biznesu z myślą o przyszłości, w której warto żyć.

To jest nasza misja międzypokoleniowa. I to znaczy być enkelfähig.

Inicjatywa Enkelfähig 931

Słowo, które niesie ze sobą wartość.

Enkelfähig to nowo utworzone słowo w obszarze niemieckojęzycznym, które oznacza nowy, bardziej odpowiedzialny sposób gospodarowania zasobami w XXI wieku. Oznacza troskę, by to, co robimy, było odpowiednie również dla naszych wnuków.

Dlatego świadomie zwracamy uwagę na produkty, które oferujemy, sposób ich wytwarzania oraz ich dostawców. I dopiero wtedy, gdy produkt spełnia minimalne wymagania, jest on dla nas enkelfähig. A dla Państwa: zawsze bardziej zrównoważona alternatywa zakupowa.

Co oznacza neologizm enkelfähig w moim języku?

ENKELFÄHIG [ˈɛŋkl̩,ˈfɛːɪç]

nadający się dla wnuków, odpowiedni dla wnuków

  • być w stanie działać w interesie swoich wnuków, czyli sprostać wymaganiom obecnego i następnych pokoleń
  • być w stanie zadbać dla wnuków o przyszłość, w której warto żyć, czyli wykorzystywać nowe technologie i modele biznesowe do rozwiązywania problemów ludzi
  • być w stanie uczynić drogę w przyszłość bezpieczniejszą i zdrowszą dla swoich wnuków, czyli sprawić, by firmy były gotowe na długoterminową przyszłość, biorąc pod uwagę zarówno czynniki globalne, jak i lokalne
Inicjatywa Enkelfähig 931

Enkelfähig Score.

Każdy, kto kiedykolwiek chodził boso po piaszczystej plaży, wie, że nie jest możliwe nie pozostawić po sobie śladu. Nie inaczej jest ze śladami produktów, szlaków transportowych czy procesów produkcyjnych w naszym środowisku. Krótko mówiąc, wszystko wpływa na wszystko. Dlatego dobrze jest wiedzieć, skąd pochodzi dany produkt i jakie jest jego oddziaływanie pod względem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym.

Z pomocą wskaźnika Enkelfähig Score sprawiamy, że indywidualne ślady naszego asortymentu są teraz mierzalne, porównywalne i przejrzyste na poziomie produktu. W ten sposób krok po kroku sprawdzamy, czy ponad 75.000 produktów jest enkelfähig.

Już my się tym zajmiemy.

Wkładamy wiele pracy w to, aby nasza działalność była bardziej zrównoważona. Opracowujemy produkty i rozwiązania, które gwarantują minimalizację wpływu na środowisko. Jesteśmy przekonani, że uczciwy biznes sprawia, że klienci są zadowoleni. A zadowoleni klienci wracają.

Koncentrujemy się na obszarach produktu, logistyki i spraw społecznych.

Inicjatywa Enkelfähig 931

Mierzalne standardy zrównoważonego rozwoju

Z pomocą wskaźnika Enkelfähig zapewniamy większą przejrzystość portfolio produktów, a tym samym oceniamy trzy podstawowe filary: ekologię, efektywność ekonomiczną i aspekt społeczny dla każdego produktu z osobna.

Inicjatywa Enkelfähig 931

Zrównoważony rozwój w łańcuchach dostaw

Z pomocą ratingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis można zidentyfikować potencjały rozwojowe i poprawić przejrzystość modeli biznesowych dostawców w odniesieniu do zrównoważonych działań.

Również i my jako kaiserkraft poddaliśmy nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju certyfikacji przez EcoVadis. Tym samym EcoVadis, oprócz ciągłego doskonalenia w obszarach środowiskowych i społecznych, zapewnia regularne śledzenie naszych własnych wskaźników KPI.

Inicjatywa Enkelfähig 931

Zaangażowanie z trwałą wartością dodaną

Wolimy więcej działać, niż mówić: dzięki wsparciu finansowemu, dalszym szkoleniom dla pracowników, darowiznom rzeczowym, know-how i poświęceniu na rzecz projektów socjalnych oraz wielkiemu zaangażowaniu społecznemu.

*kaiserkraft wspiera inicjatywę Enkelfähig spółki macierzystej Haniel. Wspólnie podejmujemy działania, aby nasz świat był zrównoważony, panowała w nim sprawiedliwość społeczna i pod względem ekonomicznym był zorientowany na przyszłość, w której będą żyły nasze wnuki.

To również może Państwa zainteresować.

Inicjatywa Enkelfähig 931

Świat inteligentnych rozwiązań: zrównoważony rozwój.

Z radością przybliżymy Państwu tematy, nad którymi obecnie dla Państwa pracujemy. W tym miejscu będzie można znaleźć regularnie aktualizowane informacje na temat naszych działań, celów, planów, projektów i wyników.

Inicjatywa Enkelfähig 931

Najlepiej od razu: zakupy enkelfähig!

Zawsze mamy lepszą alternatywę. Zachęcamy do zapoznania się z naszym rosnącym asortymentem zrównoważonych produktów oznaczonych wskaźnikiem Enkelfähig Score.

Inicjatywa Enkelfähig mg$

A co z jutrem?

Porozmawiajmy o tym. Ponieważ przyszłość jest możliwa tylko we współpracy.