Enkelfähig Score

W jaki sposób produkt staje się produktem enkelfähig?

Enkelfähig Score 931

Całkiem zwyczajnie: W oparciu o zdefiniowane kryteria zrównoważonego rozwoju dla każdego produktu oblicza się tzw. Enkelfähig Score. Jest on zawsze wyświetlany pod danym produktem i waha się od 1,0 do 5,9 jako najlepszego wyniku. Aby produkt został sklasyfikowany jako enkelfähig musi mieć co najmniej wartość 3,0.

Im wyższy Enkelfähig Score, tym bardziej zrównoważony produkt! Dzięki temu zawsze mogą być Państwo pewni, że otrzymają od nas lepszą alternatywę. I większy stopień zrównoważenia rozwoju przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

W jakich kategoriach produkty są oceniane?

Wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju mierzymy w następujących pięciu kategoriach: gospodarka cyrkularna, ochrona klimatu, bioróżnorodność, efektywność ekonomiczna i innowacyjność.

Na przykładzie naszego wózka piętrowego eurokraft pro pokazujemy, jak obliczana jest punktacja.

Enkelfähig Score 931
Enkelfähig Score 931
Kryteria w szczegółach.
Enkelfähig Score 931

Kryterium knock-out

 • Praca dzieci
 • Korupcja i łapówkarstwo
 • Naruszenie prawa pracy lub płacy minimalnej
 • Dyskryminacja
 • Szkody dla środowiska lub szkody osobowe
Enkelfähig Score 931

Gospodarka cyrkularna | 30%

 • Materiał pochodzący z recyclingu: Z ilu procent materiałów pochodzących z recyklingu składa się główna część produktu?
 • Możliwość recyklingu: Czy wszystkie elementy produktu mogą indywidualnie zostać poddane recyklingowi?
 • Trwałość: Czy producent gwarantuje wieloletnie użytkowanie produktu?
 • Rozwiązanie jednomateriałowe: Czy produkt wykonany z jednego tylko materiału ułatwia jego recykling po zakończeniu cyklu życia?
 • Zrównoważone opakowanie: Czy produkt jest wysyłany w lekkim opakowaniu wykonanym ze zrównoważonych materiałów?

  Ze względu na możliwość recyklingu materiału, trwałość i niewielką ilość materiału opakowaniowego nasz piętrowy wózek otrzymał ogólną ocenę 3,4.

Enkelfähig Score 931

Ochrona klimatu | 30%

 • Zakupy regionalne: Czy produkt jest nabywany od lokalnych dostawców?
 • Obniżone zużycie energii: Czy dostawca może zwiększyć swoją efektywność energetyczną dzięki stosowaniu normy zarządzania energią ISO 50001?
 • Dostawca z certyfikatem kompensacji emisji CO2: Czy produkt pochodzi od dostawcy, który kompensuje wszystkie swoje bezpośrednie emisje, a także część pośrednio spowodowanych emisji poprzez uznane certyfikowane projekty na rzecz ochrony klimatu?
 • Ślad węglowy: Czy obliczono ślad węglowy produktu i czy został on skompensowany przez certyfikowane projekty na rzecz ochrony klimatu?
 • Wysyłka z kompensacją CO2: Czy emisje spowodowane wysyłką produktu są kompensowane przez uznane certyfikowane projekty na rzecz ochrony klimatu?

  Dzięki produkcji w Niemczech, skompensowaniu śladu węglowego i zmniejszonemu zużyciu energii ogólna ocena wózka piętrowego wynosi 3,9.
Enkelfähig Score 931

Bioróżnorodność | 25%

 • Materiały odnawialne: Czy główna część produktu składa się z materiału odnawialnego?
 • Materiały odnawialne ze zrównoważonych źródeł: Czy wykorzystywane materiały odnawialne pochodzą z lasów objętych certyfikacją FSC lub PEFC?
 • Biodegradowalność: Czy użyte materiały ulegają biodegradacji po posortowaniu według rodzaju?
 • Zmniejszona emisja zanieczyszczeń do środowiska: Czy dostawca włączył działania ekologiczne do swoich procesów i poprawił swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska dzięki systemowi zarządzania środowiskowego zgodnie z normą DIN ISO 14001?
 • Certyfikaty środowiskowe: Czy produkt posiada certyfikaty zrównoważonego rozwoju, takie jak Błękitny Anioł lub Cradle2Cradle?

  Nasz wózek piętrowy nie otrzymuje punktu za żadne z wymienionych kryteriów, a zatem uzyskuje tylko ogólny wynik 1.
Enkelfähig Score 931

Efektywność ekonomiczna | 10%

 • Rentowność: Czy produkt zorientowany społecznie i ekologicznie może również przynosić dodatni wynik ekonomiczny?

  Nasz wózek piętrowy uzyskuje dzięki swojemu pozytywnemu wynikowi ekonomicznemu ogólną ocenę 5,9.
Enkelfähig Score 931

Innowacja | 5%

 • Innowacyjny materiał: Czy główna część produktu składa się z nowych lub udoskonalonych materiałów, które mogą sprawić, że przyszłość będzie bardziej zrównoważona i wolna od surowców kopalnych?
 • Innowacyjny produkt: Czy produkt może być z powodzeniem stosowany tak, aby oprócz zysku ekonomicznego generował korzyści ekologiczne i społeczne?

  Nasz wózek piętrowy uzyskał ogólną ocenę 3 ze względu na zastosowane materiały i możliwość ich recyklingu.

Orientacja na bardziej zrównoważony rozwój – porównanie produktów.

Nasz wskaźnik Enkelfähig Score oferuje przejrzystą orientację, dzięki czemu szybciej mogą Państwo podejmować decyzje zakupowe w trosce o zrównoważony rozwój. Na przykładzie dwóch taczek transportowych pokazujemy, co wyróżnia bardziej zrównoważony wariant i jak jest to uwidocznione przez Enkelfähig Score.

Enkelfähig Score 931

eurokraft pro taczka transportowa, ze ścianką tylną z kraty drucianej

 • Możliwości cyrkulacji: 3,4​
 • Ochrona klimatu: 2,96​
 • Bioróżnorodność: 1
 • Innowacja: 3,94​
 • Efektywność ekonomiczna: 5,9​
 • EcoVadis: 73 punkty
 • Kraj pochodzenia: Niemcy

  Enkelfähig Score: 3,4
Enkelfähig Score 931

KlappSTAR-S – taczka transportowa z aluminium

 • Możliwości cyrkulacji: 2,57
 • Ochrona klimatu: 1​
 • Bioróżnorodność: 1
 • Innowacja: 3,94​
 • Efektywność ekonomiczna: 5,9​
 • EcoVadis: n/a​
 • Kraj pochodzenia: Chiny

  Enkelfähig Score: 2,1

Decydujące znaczenie dla wyższego wyniku taczki transportowej eurokraft pro ma produkcja w Niemczech, długi okres gwarancji i orientacja dostawcy na zrównoważenie. Dostawca wnosi między innymi pozytywny wkład w obszarze zmian klimatu poprzez swój system zarządzania energią i posiada certyfikat EcoVadis Gold; uznanie dla odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony środowiska, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonego zaopatrzenia.

To również może Państwa zainteresować.

Enkelfähig Score 931

Świat inteligentnych rozwiązań: zrównoważony rozwój.

Z radością przybliżymy Państwu tematy, nad którymi obecnie dla Państwa pracujemy. W tym miejscu będzie można znaleźć regularnie aktualizowane informacje na temat naszych działań, celów, planów, projektów i wyników.

Enkelfähig Score 931

Najlepiej zacząć od razu: zakupy enkelfähig.

Zawsze mamy lepszą alternatywę. Zachęcamy do zapoznania się z naszym rosnącym asortymentem zrównoważonych produktów oznaczonych wskaźnikiem Enkelfähig Score.

Enkelfähig Score 931

O inicjatywie Enkelfähig.

kaiserkraft przejmuje inicjatywę: działamy zgodnie z ideą Enkelfähig. Dzięki inteligentnym umysłom, sprytnym pomysłom oraz zrównoważonym i skutecznym rozwiązaniom czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić przyszłość, w której warto żyć.