Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Prawidłowe planowanie urządzeń laboratoryjnych

Przebieg planowania wyposażenia laboratorium

Laboratorium należy w miarę możliwości planować poczynając od wewnątrz i idąc na zewnątrz! Oznacza to, że planuje się najpierw wyposażenie laboratorium, a dopiero później pomieszczenie i instalacje budynkowe, na samym końcu zaś budynek. Tylko taki sposób planowania gwarantuje, że wyposażenie będzie odpowiadać procesom roboczym i wymaganiom użytkowników.

W specyfikacji funkcjonalnej należy wyznaczyć następujące dane i odpowiedzieć na poniższe pytania:

 • Rodzaj i częstotliwość procesów roboczych
 • Powierzchnie do prób
 • Ilość osób zatrudnionych w laboratorium
 • Ilość stanowisk pracy do analizy / zapisu
 • Potrzebne urządzenia
 • Jakie chemikalia, materiały zużywalne, materiały pomocnicze są konieczne?
 • Konieczne media sanitarne i elektryczne wraz z podaniem ich jakości
 • Potrzebne miejsce magazynowe
 • W jaki sposób będzie przebiegała logistyka w laboratorium?
 • Utylizacja chemikaliów
 • Potrzebna ilość pomieszczeń, pomieszczeń pomocniczych i socjalnych

Następnie zatwierdzona specyfikacja usług jest integrowana w książce pomieszczenia, w której podejmuje się decyzje jakościowe i ilościowe dotyczące pomieszczenia laboratorium i jego wyposażenia.

Prawidłowe planowanie urządzeń laboratoryjnych wt$

Przyłącza sanitarne, elektryczne

Konieczne jest dokładne zdefiniowanie przyłączy:

 • W jaki sposób przewody będą ułożone w budynku?
 • W jaki sposób media będą doprowadzane do laboratorium?
 • Czy media, jak np. próżnia lub sprężone powietrze będą wytwarzane centralnie czy decentralnie?
 • Gdzie znajdują się punkty przekazania?
 • Kto podłączy przewody do kurka blokującego?
 • Kto zabezpieczy obwody prądowe i ułoży przewody elektryczne na złączkach?

Wentylacja

 • Jakie ilości powietrza są potrzebne?
 • Jak wysoki jest stopień wymiany powietrza w pomieszczeniu?
 • Czy przewidziane są wyciągi ze zmiennymi natężeniami przepływu?
 • Czy pomieszczenia są klimatyzowane?
 • Kto będzie regulował powietrze w laboratorium?
 • W jaki sposób będzie wyglądała kwestia wytwarzania ciepła przez urządzenia, osoby itp.?
 • Kto podłączy wyciągi i szafy z odsysaniem do wentylacji?

Szczegółowe planowanie wyposażenia laboratorium

Stoły do laboratorium

 • Z jakiego materiału muszą być wykonane blaty?
 • Jakie media i jakiej jakości (sanitarne, elektryczne) muszą być doprowadzone do stołu?
 • Czy należy zintegrować schowki lub szafki wiszące?
 • Jakie szafki dolne są potrzebne?
 • Czy należy zintegrować umywalki, czy też są przewidziane odrębne sposoby płukania?

Pomieszczenia magazynowe

 • Jakie urządzenia, materiały zużywalne, pomocnicze muszą być składowane?
 • Czy będzie potrzebna powierzchnia do przechowywania dokumentacji itp.?
 • Czy będą potrzebne szafy z odsysaniem tj. szafy na kwasy i zasady, z butlami pod ciśnieniem, rozpuszczalnikami lub na chemikalia?

Wyciągi laboratoryjne

 • Zdefiniowanie typu wyciągu na podstawie wysokości pomieszczenia oraz planowanych prac
 • Jakie media będą potrzebne?
 • Odprowadzanie powietrza stałe czy zmienne?
 • Czy z uwagi na agresywne chemikalia jest potrzebna specjalna powłoka, jak np. ceramika, polipropylen czy stal szlachetna?
 • Czy w ściance bocznej konieczne są klapy wahadłowe do prowadzenia przewodów?

Bezpieczeństwo

Wytyczne dotyczące laboratoriów zostały określone w przepisach BHP i dotyczą środków ochrony przy wykonywaniu ogólnie znanych prac w laboratoriach przy uwzględnieniu występujących tam zagrożeń. Zajmują się one m.in. budową i wyposażeniem laboratorium. Znajdziemy tam informacje na następujące tematy:

Drogi obsługi i komunikacji
Powierzchnia obsługi przed stołem laboratoryjnym lub wyciągiem: 450 mm
Powierzchnia przejścia między 2 powierzchniami obsługi: 550 mm

 • Drzwi: Muszą otwierać się na zewnątrz i posiadać szybkę.
 • Wentylacja: Laboratoria muszą posiadać sprawne technicznie urządzenia laboratoryjne o odpowiedniej wydajności.
 • Pomieszczenia do składowania substancji niebezpiecznych: Muszą być podłączone do wentylacji odprowadzającej, skutecznej i odpowiednio zwymiarowanej.
 • Natryski do ciała: W laboratorium musi się znajdować natrysk do ciała zasilany wodą (w miarę możliwości pitną), zainstalowany przy wyjściu.
 • Natryski do oczu: W laboratorium musi się znajdować zasilany wodą pitną natrysk do oczu.
Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 40
Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika