Wstecz
Poradnik

Wyzwanie: Spręzet do pracy na wysokości

Należy zawsze zwracać uwagę na to, by drabiny i rusztowania były zgodne z normami. Tylko w ten sposób są Państwo zabezpieczeni również w przypadku powstania szkód. Aby drabiny i rusztowania mogły być uznane również za bezpieczne, muszą one spełniać określone wymogi. W naszej kategorii dowiedzą się Państwo, jakie normy obowiązują dla poszczególnych urządzeń do pracy na wysokości.

Wyzwanie: Spręzet do pracy na wysokości wt$

Znaczenie podłoża

Wyzwanie: Spręzet do pracy na wysokości wt$

Platformy robocze nie są zbyt wysokie, a ich powierzchnia do stania jest zazwyczaj na tyle szeroka, by zapewnić komfort użytkowania. Dzięki temu platformy te zapewniają większe poczucie bezpieczeństwa niż drabiny czy podesty. Ważniejszą kwestią niż szerokość powierzchni do stania jest jednak materiał wykonania. W zależności od środowiska pracy wykorzystuje się odpowiednie powierzchnie platformy. Informacje o różnych rozwiązaniach znajdą Państwo w naszej kategorii Platformy robocze.

Znajomość zagrożeń

W przypadku rusztowań ruchomych nie chodzi jedynie o to, by były one wykonane zgodnie z normą, lecz przede wszystkim o bezpieczne zachowanie pracowników, którzy z nich korzystają. Przepisy zakładowe, które informują pracowników o możliwych źródłach zagrożenia i istotnych ustaleniach niezbędnych do ochrony życia i zdrowia, mogą być pomocne w zwiększaniu świadomości na ten temat. W kategorii Rusztowania ruchome znajduje się więcej informacji o tych zasadach zachowania – począwszy od montażu, przez używanie aż po transport.

Wyzwanie: Spręzet do pracy na wysokości wt$

Pod właściwym kątem

Wyzwanie: Spręzet do pracy na wysokości wt$

Aby schody przemysłowe były zgodne z normą, muszą mieć określone wymiary i kąt nachylenia. W zależności od umiejscowienia schodów istotne jest, aby były ogniotrwałe, odporne na warunki atmosferyczne lub na chemikalia. Co sprawia, że schody przemysłowe są bezpieczne? O tym dowiedzą się Państwo we właściwej kategorii.

Bezpieczne szczeble

Drabiny muszą podlegać corocznej kontroli i w zależności od rodzaju spełniać określone wytyczne. W kategorii Drabiny poruszamy m.in. temat zmienionych wytycznych dla drabin dostawnych o długości powyżej 3 metrów. Istotna jest jednak nie tylko norma PN EN 131 wprowadzająca obowiązek kontroli; aby unikać wypadków, konieczna jest również znajomość wytycznych użytkowania.

Wyzwanie: Spręzet do pracy na wysokości wt$

Odporne podesty

Steighilfe

Norma PN EN 14183 określa, jak muszą być skonstruowane podesty, by uznać je za bezpieczne do stosowania w firmie. W kategorii Podesty zebraliśmy dla Państwa najważniejsze regulacje dotyczące konstrukcji tych pomocnych produktów.

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika