Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Informacje na temat odsysania oparów szkodliwych na stanowiskach pracy przy substancjach szkodliwych.

Bezpieczne wychwytywanie i odsysanie oparów szkodliwych dla zdrowia bezpośrednio na stanowisku pracy.

Stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych można ustawić na istniejących stołach warsztatowych i innych stanowiskach pracy. W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są pasujące podstawy.

Do czego służy stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych?

Zgodnie z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych i przepisami dotyczącymi stanowisk pracy uwalniające się niebezpieczne opary, gazy lub zawiesiny muszą być w pełni wychwytywane w miejscu ich wylotu lub powstania, zanim zaczną stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych może z wysoką skutecznością zagwarantować, że żadne opary, gazy ani zawiesiny powstające przy obsłudze substancji niebezpiecznych (ich przelewaniu, klejeniu, czyszczeniu, preparowaniu, ważeniu itp.) nie zanieczyszczą powietrza, którym oddychamy. Dodatkowo, prawidłowe użytkowanie stanowiska pracy przy substancjach szkodliwych wyklucza możliwość tworzenia się wybuchowych mieszanek gazu z powietrzem z uwagi na znaczne przekroczenia dopuszczalnych wartości stężenia substancji szkodliwych.

Informacje dotyczące odsysania oparów szkodliwych ha&

Jak działa stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych?

Efektywne i bezpieczne zatrzymywanie szkodliwych substancji na stanowisku pracy przy substancjach szkodliwych jest zagwarantowane dzięki optymalnej kombinacji wentylacji doprowadzającej i odprowadzającej. Wydajność zatrzymywania cząstek na stanowisku pracy przy substancjach szkodliwych zależy w znacznej mierze od prędkości powietrza dolotowego przepływającego przez urządzenie. Zwiększenie ilości dopływającego powietrza powoduje również zwiększenie ilości powietrza odlotowego. Aby umożliwić optymalne wychwytywanie i odprowadzanie substancji szkodliwych konieczne jest uzyskanie wysokich prędkości powietrza w obrębie otworu frontowego. Tylko w ten sposób można zapobiec "odbijaniu się" substancji szkodliwych od tylnej ścianki i ich wypłukiwaniu z przodu ze stanowiska pracy przy substancjach szkodliwych.

Zasłona powietrzna z powietrza świeżego

Stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych dzięki optymalnemu odprowadzaniu zużytego powietrza i przy zastosowaniu zasłony powietrznej z powietrza świeżego w części górnej i dolnej może spełniać wymienione poniżej wymagania:

 • Doprowadzanie świeżego powietrza przy pomocy wydajnego wentylatora promieniowego
 • Powietrze jest zasysane w wymaganej ilości z pomieszczenia roboczego
 • Prowadzenie doprowadzanego powietrza przez aluminiowe profile ramowe, połączone złączkami narożnymi
 • Nadciśnienie powstające w rurze z ramek jest dostarczane do obydwu dysz świeżego powietrza nachylonych do wewnątrz pod kątem 45°
 • Substancje szkodliwe znajdujące się lub powstające na stanowisku pracy (gazy, opary lub zawiesiny) są bezpiecznie wychwytywane i transportowane do tylnej ścianki
 • Bardzo skuteczne odsysanie, efektywne wychwytywanie substancji szkodliwych przez szczeliny zasysające i ich przekazywanie do systemu wentylacji odprowadzającej
 • Stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych musi być podłączone do odpowiedniej wentylacji odprowadzającej na miejscu montażu

Bezpieczeństwo wychwytywania substancji szkodliwych

Stanowisko pracy przy substancjach szkodliwych jest dla użytkownika - dzięki celowemu wydmuchiwaniu zasłony ze świeżego powietrza w części frontowej i odsysaniu umieszczonemu na tylnej ściance - bardzo efektywną formą wychwytywania substancji szkodliwych.

Bezpieczeństwo działania

 • Montowane seryjnie urządzenie monitorujące na bieżąco pokazuje przebieg wszystkich funkcji wentylacyjnych
 • Nadzorowanie ilości powietrza w szybie dolotowym i odlotowym za pomocą pomiaru ciśnienia
 • Zintegrowane czujniki ciśnienia z możliwością nastawy wartości zadanej, ustawione na minimalną wymaganą ilość (zadaną) powietrza
 • Sygnał alarmowy (akustyczny i optyczny) w przypadku 10%-ego przekroczenia ustawionych wartości powietrza. Alarm optyczny gaśnie w momencie ponownego osiągnięcia wartości zadanych.
 • Opcjonalny, bezpotencjałowy styk alarmowy do ich przekazywania do centralnego stanowiska operatorskiego
 • Zintegrowany akumulator w celu zagwarantowania funkcji jednostki monitorującej w przypadku awarii zasilania

Podsumowanie

Stanowiska pracy przy substancjach szkodliwych gwarantują ich użytkownikowi najwyższy stopień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

a) Dopasowane do siebie optymalnie zasłony z powietrza świeżego w obrębie otworu frontowego

b) Optymalnie skonstruowany system wentylacji odprowadzającej

c) Seryjne urządzenie monitorujące działanie wentylacji

Wersje odmienne od oferowanych modeli oraz dodatkowe wyposażenie dodatkowe są dostępne na zapytanie.

Proszę złożyć zapytanie - chętnie pomożemy!

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika