Wstecz
Poradnik zakupowy Magazyn

Informacje na temat europalet wielokrotnego użytku

Europaleta wielokrotnego użytku to czterodrożna paleta płaska wykonana z drewna, wyprodukowana, poddawana badaniom jakości i oznaczona zgodnie z poniższymi wymaganiami.

Oznaczenie

Europalety wielokrotnego użytku muszą mieć na klockach umieszczonych po obydwu stronach wzdłużnych umieszczony następujący znak:

 • Na prawym klocku narożnym znajduje się chroniony znak EUR
 • Na klocku środkowym ISPM15 zgodnie z postanowieniami IPPC oraz oznaczenie rejestrujących kolei i kod producenta
 • Na lewym klocku narożnym oznaczenie przeciwpożarowe European Pallet Association EPAL
Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$
Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$
Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$
Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Kod producenta 000-0-00 oznacza w pierwszej grupie (cyfry/litery) atestowanego producenta, w drugiej grupie zaś znajduje się ostatnia cyfra roku produkcji i miesiąc produkcji.

 • Znormalizowany rozstaw kołków
 • Przycięte listwy dolne
 • Tworzenie się pleśni jest wykluczone
 • Wszystkie europalety wielokrotnego użytku są oznaczone nawiasami z badania jakości, ze znakiem jakości EPAL między nimi
 • Po przeprowadzeniu naprawy europalety wielokrotnego użytku zbadane przez EPAL otrzymują specjalny kołek oznaczeniowy EPAL z naprawy
 • Znaki muszą być wypalone w całości.

Dozwolone rodzaje drewna

Drewno iglaste (1)


jodła

drewno świerkowe

sosna

Drewno drzew liściastych

drewno miękkie

olcha

brzoza

topola (1) + (2)

Drewno drzew liściastych

drewno twarde

dąb

jesion

buk

wiąz

akacja

klon

platan

kasztan jadalny

(1) W przypadku drewna iglastego oraz topoli szerokość słojów rocznych mierzona na 10 słojach nie może średnio przekraczać 7 mm.

(2) Niedozwolone do produkcji listew poprzecznych

Inne rodzaje drewna są dozwolone tylko wówczas, jeżeli mają one analogiczne właściwości mechaniczne, jak gatunki drewna wymienione w tabeli. Płyty drzewne (o gęstości min. 600 kg/m³) wolno stosować tylko do różnych elementów konstrukcyjnych.

Jakość drewna

Drewno musi być wolne od śladów środków do ochrony drewna.
Niedozwolone są ślady:

 • zgnilizny (pleśń, grzyb budowlany, sucha zgnilizna)
 • wtrącenia kory
 • drewno zaatakowane aktywnymi insektami

Wszystkie listwy muszą być wykonane z jednego kawałka drewna. Na powierzchni ładunkowej i dennej palety listwy muszą pozostać nieoheblowane.

Wilgotność

Wilgoć zawarta w drewnie nie może przekraczać 22% ciężaru suchego drewna.

ISPM 15

Od roku 01.01.2010 r. wszystkie nowe europalety wielokrotnego użytku wyrabiane są zgodnie z ISPM 15. Europalety wielokrotnego użytku poddane obróbce zgodnie z ISPM 15 poznaje się po wypaleniach na środkowych klockach po stronie wzdłużnej. Zgodnie z ISPM 15 wypalenie jest również możliwe na obydwu klockach środkowych po węższej stronie.

Nośność

Oflisy

W przypadku stosowania drewna dębowego nie są dozwolone oflisy. W przypadku innych gatunków drewna dozwolone są po 2 oflisy na krawędziach każdej części pod warunkiem, że są one pozbawione kory, znajdują się na górze i mierzone pod skosem nie przekraczają wymiaru 15 mm. Są one niedozwolone na listwach skośnych, środkowych listwach dolnych oraz na krawędziach zewnętrznych wierzchnich i dolnych listew krawędziowych.

Europaleta wielokrotnego użytku jest przeznaczona do układania na regałach lub widłach urządzenia do transportu lądowego i jest zaprojektowana do przenoszenia następujących obciążeń:

 • 1000 kg, (obciążenie znamionowe) przy dowolnym rozłożeniu obciążenia na powierzchni palety
 • 1500 kg, jeżeli obciążenie jest równomiernie rozłożone na powierzchni palety
 • 2000 kg, jeżeli obciążenie w kompaktowej w formie jest przyłożone do całej powierzchni palety w jednakowej formie

W stosie dodatkowe obciążenie najniższej palety wynosi maks. 4000 kg, gdy jest ona ułożona na różnym poziomym i sztywnym podłożu a obciążenie jest przyłożone poziomo i na całej powierzchni.

Kryteria wymiany

Jeżeli europalety wielokrotnego użytku wykazują jedno lub liczne uszkodzenia, nie nadają się one do wymiany i należy je naprawić zgodnie z wytycznymi instrukcji UIC 435-4.


Zły stan ogólny:

 • Nie jest zagwarantowana wystarczająca nośność (zbutwienie, zgnilizna, odłupania dużych części).
 • Zanieczyszczenie jest tak duże, że ładunki ulegają zanieczyszczeniu.
 • Na wielu klockach widoczne są duże, odłupane miejsca.
 • Widoczne jest, że stosowane były niedozwolone elementy konstrukcyjne (np. zbyt cienkie listwy, zbyt wąskie klocki itp.).

Postanowienia w sprawie napraw

Krawędziowa listwa dolna lub górna jest na tyle odłupana, że widać dużą część gwoździa lub wkrętu (a nie sam łeb).

Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Brak jest oznaczeń EUR oraz kodowego oznaczenia kolei rejestrującej palety.

Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Brak jest jednej lub kilku listew.

Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Brak jest klocka albo jest on na tyle rozłupany, że widać więcej niż jeden gwóźdź.

Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Jedna listwa jest złamana w poprzek lub na skos.

Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Więcej niż dwie listwy krawędziowe dolne lub wierzchnie są na tyle odłupane, że widać część gwoździa lub wkrętu (więcej, niż sam łeb).

Europalety wielokrotnego użytku ze znakiem jakości EPAL wt$

Europalety wielokrotnego użytku niespełniające kryteriów stanu kwalifikującego do wymiany muszą zostać naprawione zgodnie z UIC 435-4. Naprawa europalet wielokrotnego użytku jest możliwa tylko z licencją EPAL. Wolno stosować wyłącznie części spełniające wymagania względem rozmiarów zgodnie z UIC 435-2 i UIC 435-4. Naprawiona europaleta wielokrotnego użytku musi wykazywać analogiczne właściwości techniczne, jak nowa europaleta wielokrotnego użytku.

Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika