Marka
Wysokość [mm]
482
482
2315
2315
-
Szerokość [mm]
432
432
2000
2000
-

Szafy na niebezpieczne substancje

Jeżeli pracują Państwo z użyciem chemikaliów, trucizn i lakierów oraz cieczy palnych i szkodliwych dla wód, przedstawiamy Państwu nasze szafy na substancje niebezpieczne, przystosowane do ich składowania. W zależności od zapotrzebowania posiadamy w naszej ofercie szeroką gamę szaf, od szaf ekologicznych i szaf na chemikalia po szafy na butle z gazem. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!

W kategorii Szafy na niebezpieczne substancje oferujemy Państwu produkty następujących marek: asecos, EUROKRAFTpro, Justrite, CEMO, EUROKRAFTbasic, QUIPO.

Najlepsza sprzedaż
Liczba artykułów: 164
Widok:

Szafy na substancje niebezpieczne: w pełni bezpieczne składowanieNie potrzeba licznych przepisów ani ustaw, by wiedzieć, że substancje niebezpieczne w fabryce wymagają wyjątkowo uważnego i bezpiecznego składowania. Dotyczy to w szczególności przechowywania w pomieszczeniach roboczych substancji łatwopalnych, drażniących, grożących skażeniem wód gruntowych lub trujących, do których pracownicy muszą mieć dostęp. W takim przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem, które zapewni również pełną zgodność z przepisami, są szafy na substancje niebezpieczne z oferty KAISER+KRAFT.Jakie przepisy mają zastosowanie do szaf na substancje niebezpieczne?Do zarządzania substancjami niebezpiecznymi w fabryce zastosowanie mają przede wszystkim następujące, obowiązujące na szczeblu europejskim zbiory przepisów, które regulują wszystkie nadrzędne wymogi w zakresie szaf ekologicznych, szaf bezpieczeństwa i szaf na substancje niebezpieczne oraz w zakresie sposobu obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi:


 • Rozporządzenie BHP

 • Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

 • Ustawa o ochronie pracy

 • Ustawa o gospodarce wodnej


Ponadto do ogniotrwałych szaf magazynowych zastosowanie mają szczególnie:


 • Norma EN 14470-1

 • Przepisy TRGS 510 (załącznik 3)


Do szaf bezpieczeństwa na butle z gazem pod ciśnieniem stosuje się ponadto normę DIN EN 14470-2. Pracodawcy muszą również zasięgać informacji o krajowych przepisach, które doprecyzowują wspomniane wytyczne, a niekiedy przewidują surowsze kryteria dla wymaganej odporności ogniowej i dla pojemności wychwytowej wanien szafowych. Obowiązują tu także różnorodne przepisy techniczne.Aby pomóc w ogólnej orientacji w sytuacji, przygotowaliśmy trzy poradniki:

Wydźwięk tych przepisów jest jednak zawsze taki sam: z punktu widzenia wyboru materiału i wyposażenia szafy ekologiczne, szafy bezpieczeństwa i szafy na substancje niebezpieczne muszą koniecznie odpowiadać zagrożeniu, jakie może stwarzać dana substancja, oraz w określony sposób regulować dostęp do takich substancji.Jakim wyposażeniem dysponują wysokiej jakości szafy na substancje niebezpieczne?W KAISER+KRAFT oferujemy bogaty asortyment różnorodnych szaf bezpieczeństwa i szaf na substancje niebezpieczne, które spełniają wymogi odnoszące się do określonych substancji: • Ogniotrwałe szafy na substancje niebezpieczne, o różnych poziomach odporności ogniowej (FM, typ 15, typ 30, typ 90)

 • Szafy na chemikalia do składowania substancji grożących skażeniem wód gruntowych lub trujących, z odpowiednimi półkami i przyłączeniami do wentylacji

 • Szafy ekologiczne na ciecze w małych beczkach, do składowania w pomieszczeniach roboczych

 • Ogniotrwałe szafy bezpieczeństwa na beczki, typ 90

 • Szafy i magazyny na butle z płynnym gazem, a także szafy na butle z gazem pod ciśnieniem G 90, do specjalnych wymogów w zakresie składowania również w przypadku cieczy w zbiornikach, pojemnikach i beczkach

 • Specjalne szafy ekologiczne EUROKRAFT do składowania na zewnątrz, dostępne obecnie tylko u nas


Na każdej stronie produktu można szybko określić przydatność dla danej substancji, korzystając w tym celu z podanych piktogramów GHS, norm DIN i atestów. Przed zakupem zawsze zalecamy jednak dokładne zapoznanie się z przepisami prawa – również jeśli chodzi o dopuszczenie konkretnego rodzaju szafy w Państwa kraju.Skuteczność szaf ekologicznych i szaf na substancje niebezpieczne nie zależy jedynie od ich odporności na działanie określonych substancji, ale także od rozważnego wykorzystania przez upoważnionych pracowników. Zapewniają to przykładowo: • Regulowane półki na różne zbiorniki oraz bezpieczne pojemniki i pojemniki transportowe

 • Półki z zabezpieczeniem przed wysuwaniem się i przewracaniem

 • Bezpieczne zamki, drzwi częściowo z samoczynnym zamykaniem w przypadku pożaru, częściowo z możliwością zintegrowania w systemach zamknięć

 • Przydatne blokady drzwi do bezpiecznego ustawiania i wyjmowania pojemników

 • Podłogowe wanny wychwytowe


Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi z KAISER+KRAFTJako pracodawca muszą Państwo zagwarantować bezpieczeństwo podczas całego cyklu życia substancji niebezpiecznej w miejscu pracy – od zamówienia do utylizacji. KAISER+KRAFT służy w tym względzie pomocą z bogatą ofertą produktów i usług.Oferta ta rozciąga się od szczegółów, takich jak wanny wychwytowe, aż po staranne rozmieszczenie szaf na substancje niebezpieczne i dalsze nieodzowne wyposażenie. Aby sprostać niezwykle wysokim wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa w laboratoriach, przygotowaliśmy dla Państwa poradnik zakupowy dotyczący planowania wyposażenia laboratorium.Ponadto dla wybranych szaf na substancje niebezpieczne oferujemy dodatkowe usługi, które przynoszą korzyści w zakresie obsługi substancji niebezpiecznych. Niektóre szafy dostarczamy za dopłatą do miejsca użytkowania, czyli bezpośrednio na wcześniej zaplanowane miejsce – co zwalnia Państwa z konieczności podejmowania jakichkolwiek działań logistycznych.Jako klientowi KAISER+KRAFT chętnie osobiście doradzimy Państwu w kwestii opisanych korzyści oraz naszej oferty szaf na substancje niebezpieczne.