Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Wypadki przy pracy: przyczyny i sposoby zapobiegania

2020/06/12

Jak Państwo myślą, co może być dla Państwa źródłem większego zagrożenia, rekin czy krzesło? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale to właśnie krzesła powinniśmy się wystrzegać, ponieważ prawdopodobieństwo śmierci w wyniku wypadku z udziałem krzesła jest pięć razy większe niż prawdopodobieństwo śmierci przy spotkaniu z rekinem. Znacznie więcej osób doznaje też obrażeń na skutek przewrócenia się automatów z napojami i przekąskami lub przy kontakcie z tosterem niż z rekinem. By uchronić się przed wypadkami, należy zacząć od swojego bezpośredniego otoczenia, swojego dnia codziennego. W związku z tym pokażemy Państwu, w jaki sposób mogą Państwo zapobiec wypadkom w swoim zakładzie.

Liczba wypadków przy pracy w niemieckich* przedsiębiorstwach w ostatnich latach w dalszym ciągu spada, a w 2015 r. osiągnęła nowy najniższy poziom: według danych Instytutu Ochrony Pracy Niemieckiego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV) doszło do 866 056 wypadków przy pracy podlegających zgłoszeniu, z czego 470 to wypadki śmiertelne. Wskaźnik wypadkowości wyniósł mniej niż 22 wypadki na 1000 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. (*Chociaż wykorzystano tu statystyki firm niemieckich, sytuacja w Europie wygląda podobnie).

To tylko liczby, za którymi kryje się informacja, że czasami wypadek przy pracy jest „tylko“ bolesnym sygnałem ostrzegawczym bez dalszych następstw, ale czasami jest niestety przyczyną wielkiego nieszczęścia wszystkich osób uczestniczących i firmy. Ponieważ poważny wypadek często prowadzi do przerwania produkcji, zwolnienia lekarskiego i niepewności wśród pracowników. Żadna firma nie musi jednak godzić się z tym, że „wypadki się zdarzają“. Wypadkom można zapobiegać: poprzez nadanie bezpieczeństwu i higienie pracy najwyższego priorytetu oraz inwestowanie czasu i pieniędzy w środki ostrożności.

Najczęstsze rodzaje wypadków i środki zapobiegawcze

Śliska podłoga przyczyną upadku z wysokości? Rzadko kiedy powód jest tak prosty. U podłoża prawie każdego wypadku leży kilka przyczyn i dopiero kombinacja niekorzystnych okoliczności (mokra podłoga) i zachowania pracownika (roztargnienie) prowadzi do wypadku. Poniżej przedstawiamy trzy najczęstsze rodzaje wypadków i odpowiadające im środki zaradcze.

„Niektóre branże po prostu wiążą się z niebezpieczeństwem“ – zgadza się?

Czy wiedzą Państwo, która branża jest najbardziej „niebezpieczna“ i kto częściej ulega wypadkom? Kobiety czy mężczyźni? Ryzyko wypadków jest silnie uzależnione od branży, ale to nie wszystko! Zacznijmy jednak od aktualnych statystyk wypadków: najwięcej wypadków zdarza się obecnie w budownictwie, a w następnej kolejności w sektorach „drewno i metal“ oraz „transport i przemysł drogowy“. Zarazem są to branże, w których pracuje zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet. Fakt, że 90 procent wypadków przy pracy spotyka mężczyzn, nie powinien więc już być zaskoczeniem.

Za najbezpieczniejsze uważane są zawody administracyjne i społeczne. Stosunkowo niewiele wypadków zdarza się również w „przemyśle surowcowym i chemicznym“. Jeszcze na początku lat 90. obszar ten był uważany za problematyczny, ale szeroko zakrojone działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy znacznie poprawiły warunki pracy. To pokazuje, że żadna branża nie jest niebezpieczna sama z siebie. Co więcej, środki ochrony pracy zasadniczo zmniejszają liczbę wypadków przy pracy!

„Umiejętności miękkie“ zwiększające bezpieczeństwo w miejscu pracy

Uporali się już Państwo ze wszystkimi źródłami zagrożeń, przeszkolili pracowników i doskonale ich wyposażyli? Serdeczne gratulacje, spełnili Państwo najważniejsze wymagania. Proszę jednak nie zapominać o „miękkich czynnikach“, które mogą mieć decydujący wpływ na statystyki wypadków.

  • Wyznaczony cel powinien mieć wymierny charakter. Lepszym rozwiązaniem od mało konkretnego „zmniejszenia liczby wypadków przy pracy“ jest dążenie do uzyskania konkretnych wyników w określonym czasie i dostosowanie środków, jeśli cel nie został osiągnięty.
  • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe należy postrzegać w kategoriach szansy. Jeśli coś „znowu się udało“, nie wystarczy podziękować swojemu aniołowi stróżowi. Takie zdarzenia trzeba udokumentować i traktować jako bodziec do wprowadzania ulepszeń.
  • Należy promować kulturę omawiania niewłaściwych zachowań, a pracowników zachęcać do zgłaszania zagrożeń i zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz naruszeń przepisów bezpieczeństwa przez inne osoby. Zadbajmy o stworzenie atmosfery, w której można poruszyć temat niewłaściwych zachowań, koncentrując się jednocześnie na celu nadrzędnym – bezpieczeństwie w miejscu pracy.
  • Należy wierzyć w swoje działania. I na odwrót. Firmy często wdrażają środki pro forma mające zmniejszyć ryzyko wypadków, ale nawet ich własna kadra kierownicza nie wierzy w ich skuteczność. Badania wykazały, że środki te w istocie nie przynoszą żadnej poprawy. To najwyższy czas, by podać w wątpliwość własne postępowanie lub być może wystarczy po prostu lepiej poinformować pracowników o nowych środkach zapobiegawczych.

A jeśli nawet to nie stanowi wystarczającego powodu, by zadbać o kompleksowe bezpieczeństwo i higienę pracy, przedstawiamy jeszcze jeden powód: bezpieczne i zdrowe warunki pracy mogą nie tylko zapobiec wypadkom, ale także zwiększają motywację, wydajność i przyjemność płynącą z pracy.

Unikanie wypadków przy pracy wt$
Unikanie wypadków przy pracy mg$

Zachęcamy do kontaktu!

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.