Wstecz
Poradnik zakupowy Fabryka

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin

Zgodnie z normą PN EN 131-3 sposób użycia różnorodnych rodzajów drabin należy objaśnić przy pomocy piktogramów. Piktogramy te znajdują się zarówno na drabinach, jak i w dołączonych do nich instrukcjach użytkowania. W ramach szybkiego przeglądu poniżej znajdą Państwo wszystkie piktogramy wraz z ich objaśnieniem.

Instrukcja użytkowania

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Należy przestrzegać instrukcji użytkowania

Ostrzeżenie

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Uwaga, niebezpieczeństwo upadku z drabiny

Kontrola

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Należy sprawdzić drabinę po dostarczeniu. Przed każdym użyciem należy wzrokowo sprawdzić drabinę, czy nie jest uszkodzona i czy może być bezpiecznie użytkowana. Nie używać uszkodzonej drabiny.

Środki bezpieczeństwa

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Drabiny używane w celu dostania się na większą wysokość muszą wystawać co najmniej 1 metr ponad punkt oparcia, a w razie potrzeby muszą być zabezpieczone.

Środki ostrożności

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie wychylać się na boki

Czego unikać

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie korzystać z drabiny na nierównym lub nieutwardzonym podłożu.

Ograniczenie liczby użytkowników

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Maksymalna liczba użytkowników

Ograniczenie obciążenia użytkowego

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Maksymalne obciążenie użytkowe

Do zastosowań profesjonalnych

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Drabina do zastosowań profesjonalnych

Nie do zastosowań profesjonalnych

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Drabina nieprzeznaczona do zastosowań profesjonalnych

Kąt ustawienia

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Drabiny dostawne ze szczeblami należy ustawiać pod prawidłowym kątem wynoszącym 65° − 75°.

Położenie stopni

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Podczas korzystania z drabin dostawnych ze stopniami należy upewnić się, że stopnie znajdują się w położeniu poziomym.

Stabilizacja

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Przed pierwszym użyciem należy zainstalować na drabinie trawersy stabilizujące.

Kierunek ustawiania

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Ustawiać drabinę jedynie zgodnie z podanym kierunkiem.

Prawidłowe oparcie

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie opierać drabiny o nieodpowiednie powierzchnie.

Powierzchnia stania

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie stawać na trzech najwyższych stopniach/szczeblach drabiny dostawnej.

Niedozwolone

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Przechodzenie z drabiny stojącej na inną powierzchnię jest niedopuszczalne.

Prawidłowe otwarcie

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Przed użyciem należy całkowicie otworzyć drabinę.

Najwyższe szczeble

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie stawać na najwyższych dwóch stopniach/szczeblach drabiny stojącej, która nie ma platformy ani poręczy dla rąk/kolan.

Nie wchodzić

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie należy wchodzić na tak oznakowane powierzchnie.

Szczególne wymogi 1

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Korzystając z drabiny w pozycji drabiny stojącej z nałożoną drabiną rozsuwaną lub na schodach, nie należy stawać na najwyższych czterech stopniach/szczeblach.

Szczególne wymogi 2

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Korzystając z drabiny w pozycji drabiny stojącej z nałożoną drabiną rozsuwaną lub na schodach, nie należy stawać na najwyższych czterech stopniach/szczeblach.

Platforma

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Korzystając z drabiny jako platformy wolno używać jedynie elementów platformy rekomendowanych przez producenta. Przez użyciem element platformy należy zabezpieczyć.

Stabilizator

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Używać tylko ze stabilizatorem (jeśli stanowi on część drabiny).

Balast

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Używać tylko z balastem (jeśli stanowi on część drabiny).

Mechanizmy blokujące

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Przed użyciem należy skontrolować i w pełni zabezpieczyć mechanizmy blokujące, jeśli nie odbywa się to w sposób automatyczny.

Maksymalne obciążenie podestu

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Maksymalne, określone przez producenta obciążenie podestu w ustawieniu jako rusztowanie (120 kg do 150 kg) (zob. EN 131-4:2007, rozdz. 7).

Hamulce

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Używać tylko po unieruchomieniu za pomocą hamulców (jeśli stanowią część drabiny).

Przeguby

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Należy upewnić się, że przeguby są zablokowane.

Używanie na zewnątrz

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie używać na zewnątrz drabin, które nie są do tego przeznaczone.

Podpory

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Przed użyciem należy całkowicie otworzyć podpory.

Niedozwolone

Objaśnienie piktogramów dotyczących użytkowania drabin wt$

Nie używać drabiny jako mostu.

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 131
Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika