Wstecz
Poradnik zakupowy Środowisko

Obchodzenie się i pielęgnacja mebli i urządzeń ze stali szlachetnej

Mianem nierdzewnej stali szlachetnej określa się magnetyczne stale chromoniklowe i chromowe, o zawartości chromu wynoszącej co najmniej 12 %.

Przyczyną, dla której stal nierdzewna jest odporna na korozję, jest pasywna warstwa, tworząca się na powierzchni metalu w obecności tlenu. Wystarczy w tym celu tlen obecny w powietrzu. W razie uszkodzenia pasywnej warstwy w następstwie wpływów mechanicznych lub jej chemicznego zniszczenia i niemożności odtworzenia ze względu na brak dostępu tlenu nierdzewna stal szlachetna ulega korozji. Poza tym nierdzewna stal szlachetna nie jest całkowicie odporna na działanie niektórych związków chemicznych. Należy do nich na przykład kwas solny, kwas siarkowy i wodorotlenek sodu.

Ciężkie warstwy zanieczyszczeń, sole zawierające chlor lub zewnętrzna rdza może w niektórych przypadkach doprowadzić do odbarwienia powierzchni stali lub jej korozji.

W kontakcie z meblami i urządzeniami wykonanymi ze stali szlachetnej należy z tego względu przestrzegać następujących zasad

Powierzchnia nierdzewnej stali szlachetnej musi być utrzymywana w czystości, tak, aby miała stały dostęp tlenu. Pod osadami powstałymi w trakcie pracy może powstać korozja ze względu na brak dostępu tlenu. Ślady użytkowania i resztki materiałów czyszczących należy niezwłocznie usuwać.

Powierzchnia nierdzewnej stali szlachetnej nie może być uszkodzona. Należy unikać uszkodzeń w czasie użytkowania, czyszczenia lub napraw, spowodowanych przez twarde, zwłaszcza metalowe przedmioty z nierdzewnych materiałów.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji stali szlachetnej ha&

Powierzchnia nierdzewnej stali szlachetnej nie powinna się stykać przez dłuższy czas ze zwykłą stalą podlegającą korozji. Jeżeli stal nierdzewna styka się z żelazem lub zwykłą stalą, np. z opiłkami, wełną stalową, pozostałościami szczotek drucianych lub wodą zawierającą żelazo, w kontakcie tym powstają pierwiastki chemiczne mogące powodować samoczynnie daleko posuniętą korozję.

Pojawiające się ewentualnie miejsca korozji zewnętrznej należy na zasadzie wyjątku natychmiast usunąć łagodnych środkiem do szorowania lub drobnym papierem ściernym. Silniejsze ślady rdzy można usunąć przez wytrawianie. Ze względu na związane z tym ryzyka operację tę może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel.

Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenia i elementy wbudowane. Dotyczy to również blatów i innych części wykonanych z nierdzewnej stali szlachetnej. Do czyszczenia nierdzewnej stali szlachetnej nie wolno używać środków zawierających aktywny chlor! Należy unikać stosowania środków do szorowania lub innych wybielających środków czyszczących.

W razie konieczności przeprowadzenia czyszczenia mechanicznego, nie wolno używać urządzeń czyszczących z metalu, lecz szczotki z włosiem z tworzywa lub włosia naturalnego, czyściki z tworzywa, gąbki itp. Do czyszczenia należy używać dużych ilości wody. Po zakończeniu każdego czyszczenia należy dokładnie wypłukać czyszczoną powierzchnię wodą.

Należy pamiętać, aby dokładnie zmyć stosowane środki czyszczące, również w narożnikach i miejscach słabodostępnych. Następnie wysuszyć powierzchnię ze stali szlachetnej.

Również opary kwasów, tworzące się np. przy czyszczeniu kafelków preparatami zawierającymi kwasy, prowadzą do uszkodzeń nierdzewnej stali szlachetnej. W razie przypadkowego kontaktu elementów ze stali szlachetnej z produktami zawierającymi kwas solny należy natychmiast spłukać powierzchnię wodą!

Zabrudzenia trudne do usunięcia (wilgotne, tłuste zanieczyszczenia)

Zmywać za pomocą syntetycznych środków do czyszczenia z dodatkiem delikatnego środka do polerowania i szorowania. Części wypolerowane na wysoki połysk należy traktować ostrożnie, gdyż gruboziarniste środki szorujące mogą pozostawić ślady i matowe miejsca. Powierzchnie szlifowane można w większości przypadków zmywać zwykłymi środkami do szorowania, w szczególnie trudnych przypadkach za pomocą Scotch-Brite. Należy jednak pamiętać, aby szorować w kierunku szlifowań.

Plamy z wody

Plamy powstałe z zaschniętej wody pitnej nie są szkodliwe, ale powodują, że powierzchnie polerowane wyglądają mniej atrakcyjnie. Jeżeli nie wystarczy wyszorowanie zwykłym środkiem do czyszczenia (np. Antikal), plamy znikną na pewno po zastosowaniu octu lub rozcieńczonego kwasu fosforowego. Wysuszenie wyczyszczonych, ale jeszcze wilgotnych, polerowanych elementów zapobiegnie tworzeniu się plam z wody.

Temperatury

Blaty stołowe ze stali szlachetnej są wzmocnione profilami z nierdzewnej stali szlachetnej lub płytami wiórowymi. Bezpośrednio na blacie nie wolno stawiać przedmiotów o temperaturze przekraczającej 100°C.

Dezynfekcja

Mianem środków dezynfekujących określa się materiały przeznaczone do zwalczania mikroorganizmów patogennych. Zaliczają się do nich bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby i pleśń. Do obszarów zastosowania tych środków należy skóra, odzież a poza tym urządzenia i pomieszczenia. Środki dezynfekujące muszą wykazywać działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobórcze i zwalczające drobnoustroje. Ze względu na różnorodność wymagań względem środków dezynfekujących, można stosować niewiele typów substancji.

Należy stosować produkty wykazane na liście Niemieckiego Stowarzyszenia Higieny i Mikrobiologii (DHGM).

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 96