Wstecz
Poradnik zakupowy Fabryka

Informacje na temat obciążników balastowych i rusztowań

Umieszczanie obciążeń balastowych na mobilnych rusztowaniach – na co należy zwrócić uwagę.

Ruchome rusztowania w celu spełnienia wymogów norm muszą być wyposażone w dodatkowy balast, zależny od wysokości platformy i rodzaju montażu. Balast ten składa się z ciężarów umieszczonych na podstawie ruchomego rusztowania w celu zapewnienia jego stabilności. W charakterze ciężaru balastowego stosuje się stałe materiały budowlane, np. stal lub beton. Należy zrezygnować ze stosowania materiałów w formie ciekłej i granulatu. Ciężar balastowy należy umieścić w sposób wykluczający przypadkową zmianę jego położenia.

Dla wysokości nadbudowy sięgających do wys. roboczej 3,25 m nie jest zasadniczo potrzebny żaden balast. Przy montażu w środku zamkniętych pomieszczeń balastowanie jest konieczne.

Montaż rusztowań mobilnych na zewnątrz pomieszczeń jest wg DIN EN 1004 niedozwolona powyżej wysokości sięgania 10 m. Przepisy dotyczące balastowania poszczególnych modeli są zawarte w instrukcjach montażu i użycia. Proszę przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych.

Proszę ponadto przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji montażu i zastosowania.

Informacje na temat obciążników balastowych i rusztowań pha

Na ilustracji ciężar balastowy z uchwytem

Nasz zespół ds. sprzedaży jest również do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

Nasze hity produktowe z niniejszego przewodnika
Istotne
Liczba artykułów: 1
Najpopularniejsze kategorie z niniejszego przewodnika