3 czynniki ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy: powietrze, światło, hałas

2020/09/15

Ciężkie powietrze w sali konferencyjnej, magazyn bez okien i utrzymujący się wysoki poziom hałasu w zakładzie produkcyjnym. Jak większość pracowników zapewne i Państwo spędzają dużą część czasu pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

Ponieważ klimat w pomieszczeniu, światło i akustyka mają znaczący wpływ na wydajność pracy, a nawet mogą być szkodliwe dla zdrowia, jako element ergonomicznych warunków w miejscu pracy czynniki te mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o skuteczną ochronę zdrowia w Państwa firmie.

Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze wymagania dotyczące stanowiska pracy, odnoszące się zwłaszcza do takich czynników jak powietrze, światło i hałas. Oprócz tego znajdą tu Państwo również odpowiednie produkty, dzięki którym można perfekcyjnie wyposażyć pomieszczenia biurowe, zapewniając w nich doskonałe warunki pod względem jakości i właściwości powietrza, oświetlenia i akustyki.

1. Klimat w pomieszczeniu

Na pierwszy rzut oka nie wydaje się, by „złe powietrze“ mogło wpływać na bezpieczeństwo pracy. To, czy powietrze, którym oddycha się w miejscu pracy, jest oficjalnie uznawane za „korzystne dla zdrowia“, zależy jednak od szeregu ważnych czynników o zdefiniowanych wartościach granicznych:

Produkty zapewniające doskonały klimat w pomieszczeniu

Przydatne informacje

Jeśli w danym budynku duża liczba pracowników ma ewidentnie takie same objawy, w tym problemy z oddychaniem lub drapanie w gardle, lecz trudno jest znaleźć ich przyczyny, mówi się o „syndromie chorego budynku“. W takiej sytuacji należy przeprowadzić obiektywną ocenę jakości powietrza lub dokonać pomiaru szkodliwych substancji.

Powietrze, światło, hałas w miejscu pracy 594

2. Oświetlenie

Światło ma niezaprzeczalny wpływ na nasz biorytm: długotrwały brak odpowiedniej ilości światła może prowadzić do zmęczenia, obniżenia wydajności i spadku motywacji, z kolei większa ilość światła sprawia, że jesteśmy bardziej aktywni. Z pewnością każdy zna to zjawisko z okresu zimowego.

Podobne negatywne lub pozytywne skutki dla wydajności może mieć oświetlenie w miejscu pracy. Aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe na stanowisku pracy, należy zatem rozważyć kilka kwestii:

Powierzchnia biurowa z dostępem światła

Produkty do optymalnego oświetlenia w biurze

Powietrze, światło, hałas w miejscu pracy 594

Uwaga

Bardzo jasne, bezpośrednie światło, odbicia lub ciągłe migotanie mogą osłabiać koncentrację, a nawet prowadzić do wypadków. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy, w ocenie ryzyka należy uwzględnić również kąt padania i właściwości światła.

W naszym Poradniku dotyczącym oświetlenia stanowiska pracy KAISER+KRAFT znajdą Państwo również przydatne informacje na temat właściwego oświetlenia różnych obszarów roboczych, takich jak magazyn, produkcja, biurko czy warsztat.

Powietrze, światło, hałas w miejscu pracy 475

3. Akustyka

Drażniące dźwięki lub utrzymujący się wysoki poziom hałasu w miejscu pracy mogą zmniejszać zdolność koncentracji i reakcji, zwiększać skłonność do podejmowania ryzyka i ilość popełnianych błędów, a tym samym zmniejszać bezpieczeństwo podczas czynności manualnych. Ponadto uporczywy hałas powoduje stres i może mieć szkodliwe długofalowe skutki dla zdrowia (np. pogorszenie słuchu).

Zalecane maksymalne wartości natężenia hałasu w decybelach

W przypadku działań wymagających wysokiego poziomu koncentracji należy zapewnić maksymalną wartość 55 dB(A). Podczas wykonywania głównie zadań rutynowych nie wolno przekraczać 70 dB(A).


W obszarach, w których nie można uniknąć wysokiego poziomu hałasu (np. na produkcji lub w magazynie), należy przeciwdziałać narażeniu, stosując w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiednie produkty do ochrony przed hałasem.

Powietrze, światło, hałas w miejscu pracy 582

Punkt odniesienia – ile to decybeli?

Szept ma głośność około 30 dB(A), deszcz lub odgłosy lodówki – 50 dB(A), krzyk lub kosiarka to około 70 dB(A), a pilarka łańcuchowa lub muzyka dyskotekowa – 110 dB(A).

Ocena natężenia dźwięku i poziomu hałasu

Wysoki lub niski poziom dźwięku może być różnie odbierany przez różne osoby. Dlatego też kontrola miejsca pracy pod kątem hałasu pomaga oszacować natężenie dźwięku w miejscu pracy i określić przyczyny hałasu. Występujące podczas normalnej pracy dźwięki tła i dokuczliwy hałas powinny przy tym podlegać niezależnej ocenie przez co najmniej dwie osoby.

Produkty zapewniające idealną akustykę w Państwa biurze

Powietrze, światło, hałas w miejscu pracy mg$

Jesteśmy Państwa partnerem w organizowaniu zdrowego miejsca pracy

Ergonomia w miejscu pracy to zagadnienie, któremu poświęcamy szczególną uwagę. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia przy wyborze odpowiednich środków, które zapewnią bezpieczeństwo pracy, lub ergonomicznych rozwiązań biurowych, mogą Państwo zawsze na nas polegać.