+48 800 909 333 (bezpłatnie) bezpłatnie z sieci stacjonarnych
  Drukuj stronę Otwórz stronę jako pdf
Informacje dotyczące ochrony danych w KAISER+KRAFT Sp. z o. o.

KAISER+KRAFT z radością wita Państwa na swojej stronie internetowej. Cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Państwa zaufanie, a tym samym ochrona Państwa danych osobowych w trakcie ich przetwarzania podczas całego procesu handlowego jest dla nas sprawą ogromnej wagi. Chcielibyśmy, aby odwiedzając nasze strony internetowe oraz korzystając z naszych ofert, czuli się Państwo bezpiecznie. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby udzielić Państwu szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki traktujemy Państwa dane osobowe.

 

Przegląd

 

Na poniższych stronach znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z naszych ofert:

 

Korzystanie z naszych stron internetowych

Sklep internetowy

Reklama drukowana

Mailing reklamowy

Systemy płatności

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe to wszelkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do tej kategorii zalicza się m.in. imiona i nazwiska, adresy lub inne dane do kontaktu. Na tych stronach informujemy Państwa, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z naszych ofert. Kiedykolwiek na tych stronach mowa jest o danych, które nie są w żaden sposób dookreślone, chodzi zawsze o dane osobowe.

 

Podczas gromadzenia i innego przetwarzania danych osobowych przestrzegamy przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, jak również unijnych przepisów dotyczących ochrony danych, w szczególności:

  

  • ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31/WE),
  • dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz
  • dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE).

 

Bezpieczeństwo:

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że przekazywanie informacji i danych przez Internet zawsze wiąże się z pewnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Dlatego też w celu ochrony Państwa danych osobowych wprowadziliśmy określone środki techniczne i organizacyjne. Dzięki nim Państwa dane są chronione przed nieuprawnionym przetwarzaniem, utratą, nieuprawnionym wprowadzaniem zmian oraz przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Wskazówka:

 

KAISER+KRAFT Sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania w sposób nieodpłatny informacji na temat przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, blokowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“), a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych. Przestrzegamy obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu ich przetwarzania.

 

W każdym momencie mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu Państwa danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie, np. do celów marketingowych, poprzez przesłanie do nas odnośnej informacji pocztą tradycyjną na podany poniżej adres lub pocztą elektroniczną na adres kaiserkraft@kaiserkraft.pl. Nie dotyczy to jednak danych niezbędnych do realizacji Państwa zamówienia. W ten sam sposób mogą Państwo również w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę.

 

Po otrzymaniu sprzeciwu lub wycofania zgody nie będziemy wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać odnośnych danych do celów innych niż wypełnianie stosunków umownych między Państwem a naszą firmą, np. do realizacji zamówień. Może to doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy mogli już Państwu zaoferować określonych usług wiążących się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Wstrzymamy również przesyłanie do Państwa materiałów reklamowych, w tym naszych katalogów. Oczywiście można również sprzeciwić się przesyłce jedynie określonego rodzaju materiałów reklamowych.

 

Nasza obsługa klienta jest do Państwa dyspozycji.

 

KAISER+KRAFT Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

 

Telefon: 0801 801 890

od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 17:30

Telefaks: 022 623 02 99

E-mail: kaiserkraft@kaiserkraft.pl

 

Zważywszy, że potencjalne niebezpieczeństwo dostępu osób nieuprawnionych do danych przesyłanych drogą elektroniczną jest wyższe od potencjalnego niebezpieczeństwa dostępu osób nieuprawnionych do danych przesyłanych poleconą pocztą tradycyjną zalecamy, aby poufne informacje przekazywać nam wyłącznie tradycyjną pocztą poleconą.

 

Dane do wprowadzanie zmian

 

KAISER+KRAFT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Tuż po dokonaniu zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych
osobowych udostępnimy Państwu na tych stronach jego aktualną wersję. Nowe wytyczne wchodzą w życie po upływie 30 dni od udostępnienia na stronach.

Porównanie produktów